Autorització sortides

En cas que el full d’autorització d’alguna sortida s’hagi extraviat o no us hagi arribat, prèvi diàleg amb el vostre fill filla, aquí teniu un full d’autorització per a ser signat i enviat a l’Escola via FAX,(937776768) , imprès en mà del mestre tutor o en mà de les persones de secretaria. També es pot donar el cas que per raons familiars els noi o noia no pugui contactar amb algun dels seus progenitors qua a classe es dona un full d’autorització.  Cap noi o noia que no hagi portat l’autorització no podrà assistir a les sortides.

Cliqueu aquí per accedir al document d’autorització.