Daily Archives: 30 gener 2009

WE ARE SCIENTISTS

WE ARE SCIENTISTS

OBJECTIUS

1. Utilitzar el llenguantge relacionat amb la medicina i els decobriments.

2. Conèixer descobriments importants (ex. la penicil·lina) i invents.

3. Intentar “fer i ser” un scientist.

4. Fer un comic amb la seva història.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE

Aquestes activitats s’han realitzat amb els alumnes de 6è.

– Audició i lectura de textos sobre els cientifics i invents.

– Audició i lectura de la historieta “The discovery of penicillim”.

– Lectura i realització dels dibuixos corresponents a diferents frases.

– Realització d’un comic amb unes frases donades.

SEEING STARS

SEEING STARS

OBJECTIUS

1. Identificar objectes relacionats amb l’espai.

2. Escoltar un text i reconèixer informació específica.

3. Reconèixer vocabulari específic de l’espai.

4. Fer una audició atenta.

5. Participar activament en el treball.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE

Aquestes activitats s’han realitzat amb els alumnes de 5è de Primària.

– Activitats d’escalfament  JOC “I can see … in teh sky”.

– Audició d’un text sobre els objectes que podem veure al cel i ordenació dels objectes.

– Confecció d’un dibuix sobre “I can see … in the sky”.