Curs 2008/09

Hyperthyroidism symptoms

0

What are the symptoms of hyperthyroidism? Well, that depends on gender and the cause of the illness. symptoms of hyperthyroidism Hyperthyroidism, also known as an overactive thyroid gland, should not ignored or untreated. Hyperthyroidism occurs when a thyroid produces too much of the hormone thyroxine. Basically, it works too hard. There are other factors that can cause this, however, such as Graves? disease or exposure to radiation.

To answer the question ?what are the symptoms of hyperthyroidism,? the distinction must be made between gender, as it affects males and females differently. General symptoms are fatigue, sweating, restlessness, changes in appetite, having trouble concentrating and weight loss.

The thyroid itself may also become enlarged, which will cause swelling in the neck and throat area. One unusual side effect that will only affect men is the swelling of breast tissue, which will actually cause men to grow breasts.

The less common symptoms of hyperthyroidism in men are hair loss, vomiting, diarrhea, tremors, and weakness. If the hyperthyroidism is brought on by Graves? disease, some symptoms may include puffy or swollen eyes, irritation in the eyes, and an overproduction of tears.

Asking ?What are the symptoms of hyperthyroidism? can not only help you, but your child as well. Symptoms that only affect woman include lighter menstruation cycles and shorter periods of menstruation. Another large concern is hyperthyroidism during pregnancy, as this can cause still births and premature births.

Another possible symptom is the sensation of having a very fast heartbeat. hyperthyroid symptoms The heart may beat irregularly and breathing will become labored, even when resting. Most people feel their heart is actually about to burst out of their chest. In elderly patients, heart failure can occur.

Increased metabolism is also a serious symptom, as it can cause serious if not fatal effects on the human body. If left untreated, the symptoms will get worse as the thyroxine levels rise. Hyperthyroidism can also be caused by an error in the link between the thyroid and the pituitary gland, which signals the thyroid to release hormones.

Failure or refusal to treat hyperthyroidism can result in vision complications (if brought on by Graves? disease), dangerous weight loss, and heart problems. Treatments for this disease include a radioactive iodine injection, and are recommended as a life threatening condition may develop called thyroid storm if left untreated.

There are a few treatments possible for hyperthyroidism. Medication is an option if the doctor determines it the best solution. Radioactive iodine is another possibility, although this option may worsen Graves? disease should that be the cause. Surgery is the last common treatment available.

Medicines available include beta-blockers and anti-thyroid drugs. Beta blockers do not treat the actual hyperthyroidism, but rather counter the effects that the hormones released by the thyroid have on the body?s metabolism and heart rate. However, it is not a solution to the actual issue.

Anti-thyroid drugs work by essentially shutting down some of the thyroid production, which causes less of the hormone thyroxine to be in the body. They do have a negative side effect which may limit the production of white blood cells, which are used to fight infections. Since this may be a serious side effect, regular check-ups are advised.

Radiation is also a very good choice. The iodine cells are only picked up by the thyroid cells, which then get destroyed. There is no risk of harming your body, since the thyroid catches all of the iodine. This treatment option is most common, as 80% of patients are cured after just one dose of radiation.

Surgery is a rather risky option. The goal is to remove part of the hyperthyroidism symptoms in women thyroid so the over-production of thyroxine stops. However, along with the normal surgery risks, there is a risk of removing too much thyroid tissue, which can result in underproduction of thyroxine.

Description: Symptoms of hyperthyroidism include sweating, tremors, swelling in the throat, and complications with pregnancy in woman.

23/03/09

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 3r TRIMESTRE/CURS 2008/09 

Període: 23/03/09 al 24/04/09

Àrea 

Segon

 Tercer

Quart

 Cinquè

 Sisè

  
Llengua Catalana

Lliçó 8:
Les consonants S, Z i G.
La bruixa de les Sorres.
Una terra plana.
Un tema actual.

 

45-46 Lectures
La essa sorda/essa sonora
Esquema
Power Point
Clic

Femenins i plurals S/SS 
- Aventura’t amb l’ortografia
Ortografia bàsica

Derivació
Activitat
Completar frases
La cançó del cric-cric
Teide

Concordança Subjecte/Predicat
Clic dels subjectes
Complements de lloc
-

Invenció d’una història
Petites històries

Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

R/RR
Esquema
Power Point
Clic
Aventura’t amb l’ortografia
Famílies de paraules
Esquema
Activitat
Camp semàntic. Jocs lingúístics
Esquema
Vocabulari bàsic
Conte popular africà: diàlegs
-
La rondalla
Rondalla d’un trobador d’avui
Còmic mut
Picanyol
Ot el Bruixot

Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

La derivació: diminutius, augmentatius, gentilicis, contraris amb prefixos, noms derivats d’un verb, …
Esquema
Muds de mots
Activitat
Joc

Les bafarades d’un còmic
- Còmic Piu-Piu
Presentació
Flash
El debat
- Exemple
La narració humorística
-
Els acudits
Esquema
Concurs d’acudits
Fitxa de lectura
Exemple
Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació

 


Essa sorda/essa sonora
Esquema
Aventura’t amb l’ortografia
Activitat
Quadern virtual
Sufixos -ança/-íssim
- Esquema
Activitat
Famílies de paraules
- Esquema
Activitat

Sinònims i antònims
-Esquema
Mud
Barbarismes
Barbarismes a l’aula
Mud
Text d’opinió
-
El text expositiu
Animals del bosc

Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació

 

 
Llengua Castellana

Lliçó 8:

Los deportes.
Escribimos cartas.
Instrucciones para hacer un cometa.
Entrevista a J. K. Rowling.

 

Camp semàntic dels esports
Clic
Juego

Frases fetes
- Clic
Joc

Refranys
Joc
Edu

- Ga/Go/Gu/Gue/Gui
Teide

El text periodístic
- El quiosc
la Mañana

Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

R/RR
Clic
Els determinants: articles, demostratius i possessius
Clic
La carta: parts
Edu
Joc: la carta sorpresa
Els sobre
-
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

G/Gu/Gü
Ga/Go/Gu/Gl/Gr

Clic
L’adjectiu: gènere i nombre
Activitats
Text descriptiu i instructiu
- La descripció
La narració

Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

J/G
Gu/Gü

- Clic
Els determinants: articles, demostratius, possessius i quantificadors
- Activitats
L’entrevista
L’entrevista
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

Matemàtiques

Lliçó 8:
La multiplicació.
La longitud.
Les fraccions.
Rectes i angles.
 

Taules 2 i 3
- Joc
Joc
Jocs
Sèries creixents amb calculadora
Clic
Orientació a la quadrícula: coordenades
- Clic
Problemes
MATES’MATIC

 

Metre, decímetre, centímetre i mil·límetre
Clic
Ús del regle
- Joc
El quilòmetre
- Activitats
Estimació longituds
Clic
Multiplicar per 10/100/1000
Activitat
Taules de multiplicar
Jocs
Activitats
Arrodonir
AAA Math
Problemes
Quinzet
Autoavaluació
-

 

Fracció: Termes i escriptura
Esquema
Activitats
Comparació de fraccions
- Activitat
Nombres mixtos
Activitat
Probabilitat
-
Fraccions del quilo
-
Sumar 99
-
El doble i la meitat
Activitat

Problemes
Quinzet

Autoavaluació

 

Rectes paral·leles i perpendiculars
Esquema
Mesura i construcció d’angles
Esquema
Classes d’angles
Genmagic
Bisectriu d’un angle
Video
Construcció
Mediatriu d’un segment
Concepte
- Pràctica

Estimació sumes i restes de nº decimals
Clic

Problemes
Quinzet

 
 

Coneixement del
Medi Natural


i

Social

Lliçó 5:
Les plantes. (2n)
LLicó 7/8:
Comarques d’interior/Comarques de litoral.  (3r i 4t)

Lliçó 7/8:
Característiques dels ecosistemes/
Ecosistemes terrestre.
(Naturals)
Com ens organitzem.
 (Socials) 5è.
 

La primavera
Clic
Webquest

Les plantes: parts
Animació
Arbres, arbustos i herbes
- Els arbres de l’escola
Les fruites, les verdures, les hortalisses, els cereals i l’alimentació
- Clic
5 al dia
Sant Jordi: Símbols, llegendes i tradicions
- Webs

Paisatge, treball, població, comunicacions, patrimoni i tradicions (verema)
-
Climograma
-
Mapes d’activitat i comarcal
-
La ruta del carrilet
-
El plànol d’un municipi: L’escala
-
El Canal d’Urgell
-
Les costes catalanes
-
Les Illes Medes
-
El turisme de platja
-
Autoavaluació

Sant Jordi: Símbols, llegendes i tradicions
-

Paisatge, treball, població, comunicacions, patrimoni i tradicions (verema)
-
Climograma
-
Mapes d’activitat i comarcal
-
La ruta del carrilet
-
El plànol d’un municipi: L’escala
-
El Canal d’Urgell
-
Les costes catalanes
-
Les Illes Medes
-
El turisme de platja
-
Autoavaluació

Sant Jordi: Símbols, llegendes i tradicions
-

 

Els ecosistemes
-

L’ecosistema mediterrani
Les cadenes alimentàries
-

Les xarxes alimentàries
-
La contaminació de les aigües
-
Ecosistemes forestal i no forestals
-
La sabana africana
-
L’alzinar
-
Plantes i animals exòtics
-

Com ens organitzem.
poble, comarca,
comunitat, país,
continent i planeta.
-

Sant Jordi: Símbols, llegendes i tradicions
-

 
  • Altres activitats TAC del trimestre

   
   

Programació 3r trimestre ZER.

 
 

Activitats a Butbloc.

 

  

Activitats cd

23/02/09

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 2n TRIMESTRE/CURS 2008/09 

Període: 23/02/09 al 20/03/09

Àrea 

Segon

 Tercer

Quart

 Cinquè

 Sisè

  
Llengua Catalana

Lliçó 7:
Les consonants G i J.
Els boscos tropicals.
Enriqueta.
El diari personal.

 

36-40 Lectures
La G/J/GU/GÜ
Ortografia bàsica

Expressions de quantitat i
mode
-
Plurals amb canvis consonàntics
Ortografia bàsica

 
Completar frases
La cançó del cric-cric
Teide

Embarbussaments
-
Invenció d’un conte
El Sr. sabó i el seu súper ull
Teide
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

L’apòstrof
Esquema
PowerPoint
Els determinants: articles, demostratius i possessius
- MUD
Activitats
El text expositiu
Activitat

Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació
Tinc vergonya

 

R simple/r múltiple i r muda
Esquema
MUD

L’adjectiu
- Esquema
Activitat

El còmic
- Còmic Piu-Piu
Clic

Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació
En la biblioteca

 


L’apòstrof i les contraccions
Esquema
Esquema
Aventura’t amb l’ortografia
Clic
Tipus de determinants
- Esquema
Si em dius adéu
Joc
El diari personal
- Viquipèdia
Esquema
Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació

 

 
Llengua Castellana

Lliçó 7:

El circo.
Estefi.
El jardín.
Navegando por
Internet.

 

Vocabulari: el circ
-

La z
- El punto sobre la i.

L’adjectiu
Activitat

El text narratiu: el còmic
- Personatges

La rueda del saber
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

Les onomatopeies
-
La b i la v
El punto sobre la i.
Els grups br/bl/dv/nv
Clic
Sinònims i contraris
- Clic
Vocabulari: productes
alimentaris
- Frutas y verduras
El text narratiu: el còmic
- La rueda del saber
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació
Cuando era pequeño

La r i les rr
El punto sobre la i.
La comparació
MUD
Vocabulari: el parc infantil
-
El debat
-
Text narratiu: personatges de ficció
-
Joc de llengua
La rueda del saber
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació
En la biblioteca

 

Les abreviatures
Lista
El llenguatge del mòbil
- Exemples
Vocabulari: Internet
- Diccionario
El text informatiu
- Joc de llengua
La rueda del saber
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

Matemàtiques

Lliçó 7:
La resta portant-ne.
Practica la multiplicació.
La pràctica de la divisió.
Operacions amb nombres decimals.
 

Els nombres fins a 700
- L’àbac
Activitat
La resta portant-ne
Genmàgic
La centena més pròxima
- MUD
La recta numèrica
- Joc

La calculadora
Calculadora virtual
- Taules

Seguir itineraris en la quadrícula
-
El gràfic de barres
Teide
Problemes
Llistat

 

Multiplicar per 10, 100 i 1000
Activitat
Activitat
Multiplicar nombres fins a 9999
per una xifra
- Taules
Genmàgic
Propietat associativa
-
Resta portant-ne
Activitat
Descomposició fins milers
Clic
Problemes
Llistat
Autoavaluació
- Tres i tres…

 

Zeros al quocient
-
Dividir per dues xifres
- Flash
Activitats
Meitat, terç i quart
Activitat
El doble
 - Taules
Activitat
Problemes
Llistat

Autoavaluació
Repartim

 

Suma i resta amb decimals
Descomposició
Activitats
Multiplicar un decimal per un natural
Activitats
Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000
Activitat
Activitat
Genmàgic
Divisió d’un decimal per un natural
Activitats
Quocients decimals
Activitats

Problemes
Quinzet

 
 

Coneixement del
Medi Natural


i

Social

Lliçó 4:
Pobles i ciutats. (2n)
LLicó 6:
Els ecosistemes.  (3r i 4t)

Lliçó 7:
La reproducció dels animals.
(Naturals)
L’edat dels descobriments.
 (Socials)
 

La successió estacional i el paisatge
Els mesos
El món per un forat
La diversitat de paisatges
Educared
- El paisaje
El sòl i els elements que el caracteritzen
- La localitat
El temps atmosfèric
- El clima
VISITA GRANJA DE GUATLLES
Vídeo
- Vídeo

VISITA PARC EÒLIC
-
Informació
- Exploració
- Aerogeneradors
- Trencaclosques
Altres

Concepte: ecosistema
-
L’alzinar
- Imatges
Tipus ecosistemes
- Enciclopèdia
El mar
- Esquema
Cadena alimentària
Les xarxes alimentàries
- MUD
Alteracions dels ecosistemes
-
La bassa
- Exemple
El Montseny
- Vídeo
Conservació dels ecosistemes
- Vídeo
Autoavaluació
ECOSISTEMES
VISITA GRANJA DE GUATLLES
- Vídeo
- Vídeo

VISITA PARC EÒLIC
Informació
- Exploració
- Aerogeneradors
- Trencaclosques
Altres

Concepte: ecosistema
-
L’alzinar
- Imatges
Tipus ecosistemes
- Enciclopèdia
El mar
- Esquema
Cadena alimentària
Les xarxes alimentàries
- MUD
Alteracions dels ecosistemes
-
La bassa
- Exemple
El Montseny
- Vídeo
Conservació dels ecosistemes
- Vídeo
Autoavaluació
ECOSISTEMES
VISITA GRANJA DE GUATLLES
- Vídeo
- Vídeo

VISITA PARC EÒLIC
Informació
- Exploració
- Aerogeneradors
- Trencaclosques
Altres

   

 

Fecundació i desenvolupament de l’embrió
Clic

Organitzacions dels animals
Formiguer
Coralls
 La caça i la pesca
-

L’edat dels decobriments.
poble, comarca,
comunitat, país,
continent i planeta.

- L’edat dels descobriments
BIOGRAFIA:
Galileo Galilei
Isaac Newton
- Cristòfor Colom
Leonardo da Vinci
Johannes Gutenberg
Pau Claris

VISITA GRANJA DE GUATLLES
- Vídeo
- Vídeo

VISITA PARC EÒLIC
Informació
Exploració
Aerogeneradors
Trencaclosques
Altres

 
  • Altres activitats TAC del trimestre

   
   

Programació 2n trimestre ZER.

 
 

Activitats a Butbloc.

 

  

Activitats cd

02/02/09

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 2n TRIMESTRE/CURS 2008/09 

Període: 02/02/09 al 20/02/09

Àrea 

Segon

 Tercer

Quart

 Cinquè

 Sisè

  
Llengua Catalana

Lliçó 6:

Les consonants C i Q.
He vist unes roses.
Poesies i poetes.
La narració fantàstica.
 

31-35 Lectures
La C/Q/QU/
La paraula QUE
- Esquema
Ortografia bàsica
Clic
Adjectius
-
Ús interrogatius
- Mud
Plurals
- Clic
Contraris
- Clic
Completar frases
-
Embarbussaments
- Recull
Invenció d’una història

Petites històries

Dictat
- Windows Journal

- Autovaluació

 

La essa sorda/
essa sonora
- Esquema
Mud
Power Point
Joc
La comparació
- Esquema
Mud
Les frases fetes
- Esquema
Clic
Els refranys
- Esquema
Exercici
Lectura d’una imatge
-
Text poètic:
Flor o animal
- Poesia@.com

Dictat
- Windows Journal

- Autovaluació

 

La r/rr i la r muda.
- Esquema
Aventura’t amb
l’ortografia
L’adjectiu
- Esquema
Joc
El llenguatge del còmic
- Còmic piu-piu
Clic
Dictat
- Windows Journal

- Autovaluació

 


La E tònica:
oberta i tancada
- Activitat
Activitat
Les onomatopeies
- Esquema
pdf
El llenguatge del mòbil
-
Jocs de llengua:
palíndroms,acròstics,
jocs amb monosíl·labs
- Esquema
Acròstics
Palíndroms
El text narratiu:
El personatge
- Com es fa un conte?
Dictat
- Windows Journal

- Autovaluació

 

 
Llengua Castellana

Lliçó 6:

Las plantas.
El tren de sándwich.
Poesías.
Romeo y Julieta.

 

Vocabulari:
Plantes aromàtiques
- Guia

Text instructiu:
Les plantes aromàtiques
-
Poema
- Exemples
Embarbussaments
- Recull
Abecedari
- Español/
abecedario
Augmentatius i diminutius
- Norma

Dictat

- Windows Journal

- Autovaluació

 

Ll/y/i
- Activitat
El nom: Classes
Gènere i nombre
- Norma
El text instructiu
- Mud
Lectura d’una imatge
-
Dictat

- Windows Journal

- Autovaluació

 

Ll/y/i
- Activitat
El nom: Classes
Gènere i nombre
- Norma
Activitats
Els determinants. Tipus
- Activitats
Textos poètics
- Exemples
Fotografies fer
paisatges
-
Dictat

- Windows Journal

- Autovaluació

 

Teatre en còmic
- Activitat còmic
El diàleg
- Exemples
Els cardinals
Clic determinants
El sintagma nominal
- Activitat
El nom: Classes
- Clic
Activitats
Activitats
Dictat

- Windows Journal

- Autovaluació

 

Matemàtiques

Lliçó 6:
Comptem centenes.
La multiplicació.
La divisió.
Nombres decimals.

 

Els nombres fins a 900

Clic
Sumar i restar centenes

- Activitat
Fitxes
Joc

Comparació de nº fins 500

Activitat
L’euro

- Clic
L’orientació a la quadrícula

-
Problemes nombres 3 xifres
- Activitat

 

Termes de la multiplicació

Activitat
Animat3
Propietat commutativa

-
Taules de multiplicar

La formiga matemàtica
Doble i triple

Activitat
Multiplicar desenes

Activitat
Sumar i restar

Activitat
Problemes

Activitat

 

Divisió exacta i entera

Animat4
Activitat
Propietat del residu

-
Prova de la divisió

Prova del 9
Dividend de més de
dues xifres
- Exercici
Descompondre
nombres per sumar

-
 Problemes
- Activitat

 

Dècims, centèsims
 i mil·lèsims

Activitat
Saltadors d’altura
Comparar decimals

Joc
Activitat
Arrodonir a la unitat

Activitat
Dividir per 10/100/1000

Activitat
Convertidor
Multiplicar per 11

Estratègies
Fracció d’un nombre

- Activitat
Problemes
- Activitat

 
 

Coneixement del
Medi Natural


i

Social

Lliçó 3:
Ens comuniquem. (2n)
LLicó 5:
El creixement de
les plantes
i animals.  (3r i 4t)
 
Lliçó 6:
Els animals
invertebrats. (Naturals)
El temps dels castells. (Socials)
 

Aparells elèctrics
- L’ordinador
Els materials
- Clic
La família
- Mud
Drets i deures
- Declaració
Fitxes

 

La nutrició de les plantes
- La fotosíntesi
La reproducció de les plantes
- La flor
Exercicis
Animació
Les plantes sense flor
Fotos
Molses, falgueres i algues
Necessitat de les plantes
- Productes
Aprofitament
Adaptacions al medi
- Adaptacions
La nutrició dels animals
- Presentació
Joc
Remugants
La reproducció dels animals
- Projecte
Les necessitats dels animals
- Productes
Agrupacions d’animals
- Coralls
El cicle vital d’un enciam
- Informació
Autoavaluació

   

La nutrició de les plantes
- La fotosíntesi
La reproducció de les plantes
- La flor
Exercicis
Animació
Les plantes sense flor
Fotos
Molses, falgueres i algues
Necessitat de les plantes
- Productes
Aprofitament
Adaptacions al medi
- Adaptacions
La nutrició dels animals
- Presentació
Joc
Remugants
La reproducció dels animals
- Projecte
Les necessitats dels animals
- Productes
Agrupacions
d’animals
- Coralls
El cicle vital d’un enciam
- Informació

Autoavaluació

 

Els artròpodes
- Power Point
L’alimentació dels insectes
- Hablemos de insectos
Els mol·luscs
- Informació
Observem els cargols
Projecte
Altres invertebrats:
equinoderms, anèl·lids,
esponges, meduses,
anemones i coralls.
- Informació
Observem una
estrella de mar
- Informació
Vídeo
Estudiem la llagosta
- Llagosta insecte
- Vídeo llagosta crustaci
Avalua’t
El temps dels castells.
poble, comarca,
comunitat, país,
continent i planeta.
- El temps dels castells.
 

Altres activitats TAC del trimestre

   
   

Programació 2n trimestre ZER.

 
 

Activitats a Butbloc.

 

  

Activitats cd

08/01/09

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 2n TRIMESTRE/CURS 2008/09

Període: 08/01/09 al 30/01/09

Àrea

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè


Llengua Catalana

Lliçó 5:

La consonant R.
Els set corbs.
La Fustots.
El còmic.

26-30 Lectures
Distinció
R/RR entre vocals
Distinció R muda
Esquema
Power Point
Mud

Embarbussaments
Esquema
Recull

Família de paraules
Sufixos: -ada/-er/
-era/-ista/-aire/
Prefix: des-
Clic
Oficis i establiments

Paraules compostes
Joc

Nom d’oficis i de
persones
Mud


Dictat
- Windows Journal

CD Recursos a l’aula

La vocal neutra
A i E en síl·laba àtona
Acabaments
A/E masculí/femení
Activitat

Plurals –es
Canvis consonàntics
Activitat

Paraules de la mateixa
família A/E

El nom: gènere i
nombre
Activitat

Text narratiu:
el conte popular
La carbassa Carolina
Un mes un conte
Una mà de contes

Dictat
Windows Journal

- Autoavaluació

CD Recursos a l’aula

La vocal neutra
A i E en síl·laba àtona

Activitat

Acabaments A/
E masculí/femení
- Activitat

Plurals –es/
Canvis consonàntics
- Mud
El gènere i el nombre

Paraules de la mateixa
família A/E
- La vocal neutra

El nom: Classes.
Gènere i nombre
- Esquema
Joc
Activitat

Els determinants.
Tipus.

Esquema
Mud

La rondalla
- Rondalla d’un
trobador d’avui

Recull

Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació

CD Recursos a l’aula

La O tònica
/accent obert/
accent tancat
Vocals
Exemple
Mud

El nom: Classes.
Gènere i nombre
Esquema
Fitxa

Elements del còmic.
Còmic Piu Piu
- Webquest

Dictat
- Windows Journal


Llengua Castellana

Lliçó 5:
La música.
Caperucita
amarilla.
Las aventuras
de un hámster.
Jugaremos con las
palabras.

Lèxic: Instruments
musicals
Audició
Clic

Nom comú i propi
La llamada de la
selva

El gènere i el nombre
La llamada de la
selva

Text informatiu:
Els instruments
tradicionals
- Joc
Poema
Exemples

Experiències
personals
-

Dictat
- Windows Journal

CD Recursos a l’aula

c/qu/k
Llengua
- El punto sobre la i

La narració de ficció:
El conte
Contes amb jocs

El nom: Classes.
Gènere i nombre
Activitat
- Teide

Lectura de la imatge
-

Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació

CD Recursos a l’aula

Endevinalles
Exemples

Diferències entre un
text descriptiu i
un text enciclopèdic
-

c/qu/k
Llengua
- El punto sobre la i

El nom: Classes.
Gènere i nombre
Activitat
- Activitat

Els determinants.
Tipus.
Activitat
- Teide

Fotografies fer
paisatges

Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació

CD Recursos a l’aula

Poemes visuals/
Encadenats
Embarbussaments
Retruécanos
Wikipedia
- Trabalenguas
- Poesía visual

La separació de
síl·labes
Clic

Els dígrafs
Wikipedia

Les comparacions
Mud

Sentit real/

Sentit figurat
Mud
- Anaya

Dictat
- Windows Journal

Matemàtiques

Lliçó 5:
La centena.
Les rectes i
els angles.
Les rectes i
els angles.

Operacions amb
fraccions.

Els nombres fins a
300
Informació
- Activitat

Descomposició nº
de 3 xifres
Joc

Bitllets i monedes
fins a 100€
Clic
- Euroclik

Estimacions
Joc

Problemes
-

Rectes i segments
Esquema
- Consulta

Angle recte/agut/
obtús
Esquema

Rectes secants/
paral·leles
perpendiculars
Informació Geoplà
Activitat
Geomàgic

Línies poligonals i
polígons
-

Sumar i restar nº
2 xifres
Joc ruleta

Problemes: sumar o
restar
Estimacions
sumar
Estimacions
restar

- Autoavaluació

Rectes, semirectes i
segments
Esquema
Consulta

L’angle. Classes
El transportador
Esquema
Angles

Rectes paral·leles i
perpendiculars
Informació Geoplà
Activitat
- Geomàgic

Descomposició de
nombres
Mud

Coordenades
Clic

Problemes
Problemes

- Autoavaluació

Fracció d’un número
Esquema
Activitat

Sumar i restar
fraccions
Activitat

Fraccions equivalents
Activitat
Activitat

Fracció decimal
Activitat


Divisió de nº per
3 xifres
Exercicis

Sumar, restar i
multiplicar
-

Problemes
- Problemes

Coneixement del Medi
Natural


i

Social

Lliçó 3:
Ens comuniquem.
(2n)

LLicó 4:
Les comarques
de muntanya.
(3r i 4t)

Lliçó 4:
Els animals
vertebrats. (
Naturals)

Mites i llegendes.
(Socials)

El termòmetre
Activitat

Importància/
qualitats

/cicle de l’aigua
Clic
Animació

L’aire
-

Tipus d’habitatges
Els habitatges
Diccionari de
la casa

Clic

Els mitjans de
transport
- Quinto vehicles
Clic
El món per un forat
Quadern virtual

CD Recursos a l’aula

Els mitjans de
transport
Viatgem en avió

El paisatge
La muntanya
Boscos
Relleu

Els rius de Catalunya
Hidrografia
Avalua’t

El treball
Ramaderia
Sector primari

El turisme rural
Consulta

La població i les
comunicacions

Gencat
Mapa
Clic
El món per un forat

El cremallera de Núria
- Consulta

Patrimoni i tradicions
Patrimoni.gencat

Les corbes de nivell
- Exemple

La Val d’Aran
- Vikipèdia

CD Recursos
pissarra digital

- Autoavaluació

El paisatge
- La muntanya
Boscos
Relleu

Els rius de Catalunya
- Hidrografia
Avalua’t

El treball
- Ramaderia
Sector primari

El turisme rural
- Consulta

La població i les
comunicacions
Gencat
Mapa
Clic
El món per un forat

El cremallera de Núria
- Consulta

Patrimoni i tradicions
- Patrimoni.gencat

Les corbes de nivell
- Exemple

La Val d’Aran
- Vikipèdia

CD Recursos
pissarra digital

- Autoavaluació

Els vertebrats: tipus
- Esquema
- Clic
Avalua’t

Les plomes
–  Els ocells

La truita i les
balenes
Dissecció truita
- Balenes

La dentició dels
mamífers
Joc
– Desplaçament
dels mamífers

Parcs zoològics
Zoo de Barcelona
Aquari de
Barcelona

Mites i llegendes:
poble,
comarca,
comunitat,
país,continent i
planeta
Mites i llegendes

Altres activitats TAC del trimestre

Programació 2n trimestre ZER.


Activitats a Butbloc.

Activitats cd

30 de gener dia de la No-violència i la Pau.

24/11/08

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/
CURS 2008/09

Període: 24/11/08 al 19/12/08

Àrea

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè


Llengua Catalana

Lliçó 4:
Les vocals O i U. L’auca dels dotze mesos.
Paisatges.
La descripció poètica.

18-25 Lectures
Les vocals O/U
-
La síl·laba tònica
Teide
Tipus de noms
-
Plurals femenins en –os
Aventura’t amb l’ortografia
L’article
Aulanet
Conte/cal·ligrama/
refrany
Teide
Clic
Text instructiu
Petits escriptors
Dictat
Windows Journal

La O àtona
-
Plurals -os
Teide
Homònimes/ homòfones
Sinònims/contraris
Esquema
Esquema

Esquema
Castellnou
L’auca/ El còmic
L’auca dels aliments
Còmic Piu-Piu
- Clic
Vivències personals
-
Rodolins i refranys
SWF

Esquema
Fem ràdio
Audacity
Dictat
Windows Journal

- Autoavaluació

La O àtona
-
Sinònims i antònims
Diccionaris
Esquema
Josep Pla

Mud
El text descriptiu: ambients
-
El poema
La Fageda d’en Jordà
Fem teatre
Hem de fer riure a l’Hèrcules
Dictat
Windows Journal

- Autoavaluació

La ll/l·l
Esquema
- Esquema

Clic
Activitat
La comparació
Esquema

Mud

Estils de parlar i escriure
-
La metàfora
Viquipèdia
Exemples
Esquema

El vers, l’estrofa i la rima
Esquema

Esquema

La prosa poètica
-
Dictat
- Windows Journal


Llengua Castellana

Lliçó 4:
La naturaleza
El giraluna.
Tituef.
El fin de un vuelo.

Lèxic: Elements
de la natura
-
Antònims
-
L’abecedari
Clic
Ll/Y
Exercici
Text explicatiu: Experiment
Butbloc
Poema
Poesia
Endevinalles
Endevinalles
Dictat
Windows Journal

El subjecte i el predicat
Teide
Espacios en blanco
Els complements
-
Ch/Ñ
Wikipedia
Wikipedia
El text descriptiu
-
El poema
Poesia
Explicar contes
Erase una vez
Dictat
Windows Journal

- Autoavaluació

El subjecte i el predicat
Teide
Els complements
Activitats
Ch/Ñ
- Wikipedia
Wikipedia

– El còmic
-
Lectura
Les onomatopeies
La llamada de la selva
Dictat
Windows Journal

- Autoavaluació

Els hiatus i la seva accentuació
Teide
Repassar ortografia

El subjecte i el predicat
Concordança
Exercici
Els complements
-
La narració  i el diàleg
Tedie

Lectura

Dictat
Windows Journal

Matemàtiques

Lliçó 4:
La suma portant-ne.
La resta .
Pràctica de la multiplicació.
Fraccions.

La suma portant-ne amb desenes
Generador
La desena més pròxima
Activitat
Estimacions
Clic
El punt i la línia recta. El regle
Genmàgic
El diagrama de barres
Exemples
Problemes i esquemes
Enigmes

Resta portant-ne
- Flash

Estimacions
Teide
Activitat

Cruïlla

Relació amb la suma
Joc

Activitat
Prova de la resta
-
Descompondre per restar
Clic
Problemes: Dades d’un gràfic
–  Enigmes

- Autoavaluació

Multiplicació de nº de dues i tres xifres
Generador
Genmàgic

Zeros intermedis
-
Factors acabats amb zero
Pràctica

Sumar i restar centenes
Flash
Flash
Problemes: Comprensió d’enunciats
Quadern virtual
–  Enigmes

- Autoavaluació

Lectura i escriptura de fraccions
Esquema

Representació
Genmàgic
Comparació
Clic
La fracció com a divisió
Animació
Problemes: Enunciats incomplerts
Càlcul
- Enigmes

Coneixement del Medi
Natural


i

Social

Lliçó 2:
Ens fem grans. (2n)

LLicó3: Les comarques.  (3r i 4t)

Lliçó 4: Els fongs i les algues. (Naturals)

La Prehistòria/Període festiu. (Socials)

La lluna
Minut de ciència
- Mud
L’orientació
Historieta i jocs
- Mud
Els oficis, les feines i les professions
El mercat

Clic

Importància de la convivència
-
Drets i deures
-
Festes d’hivern
- Edu 365
- Clic
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual

El paisatge
Fitxa d’observació

El paisatge de Catalunya
Mapa joc
Mapa mut

La distribució de la població

-
El treball
-
Tipus de turisme
-

Les comunicacions
- Clic
Mapa
Itinerari
Com s’organitza una comarca
- Clic 3r
Refranys populars
Recull
Patrimoni i història
-
La nostra comarca
Power Point

Consell Comarcal
La Noguera


Festes d’hivern
- Edu 365
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual

Autoavaluació

El paisatge
Fitxa d’observació
El paisatge de Catalunya
Mapa joc
Mapa mut

La distribució de la població
-
El treball
-
Tipus de turisme
-

Les comunicacions
Clic
Mapa
Itinerari
Com s’organitza una comarca
Clic 4t
Refranys populars
Recull
Patrimoni i història
-
La nostra comarca
Power Point

Consell Comarcal
La Noguera

Festes d’hivern
Edu 365
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual

Autoavaluació

Els fongs (bolets)
Enciclopèdia de la Naturalesa

Consulta i jocs
Les algues (líquens)
Fotos
Fer créixer floridures
Exemple
Gastronomia i valors culturals
-

La Prehistòria/Període festiu: poble, comarca, comunitat, país, continent i planeta
La Prehistòria
Període Festiu
Joc

Festes d’hivern
Edu 365
Quadern virtual
Pessebre virtual

Altres activitats TAC del trimestre

Programació 1r trimestre ZER.


Activitats a Butbloc.

Activitats cd

27/10/08

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/
CURS 2008/09
 

Període: 27/10/08 al 21/11/08 

Àrea 

Segon

 Tercer

Quart

 Cinquè

 Sisè

  
Llengua Catalana

Lliçó 3:
Les vocals A i E.
La carta.
La gimcana.
La llegenda.

 

12-17 Lectures

Les vocals neutres A i E
-
La síl·laba tònica
Mud
Derivació verbs/
noms/ adjectius

- Exemples
Plurals femenins acabats en -es
Aventura’t amb l’ortografia
Les paraules canvien

El conte i la cançó
- Un mes un conte!
Tipus de contes
Marracàs, el supergegant


Dictat
- Windows Journal

 

Les vocals tòniques E i O: oberta i tancada
-
Esquema
- Mud
- Clic
- SWF
- SWF
- SWF
Elements de la frase: Subjecte i Predicat
- Esquema
La carta i la postal
- Lectura eficaç
Mud

Jeroglífics
- Clic


Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

Les vocals tòniques E i O: oberta i tancada
Esquema
Mud
Clic
SWF
SWF
SWF
Elements de la frase: Subjecte i Predicat
- Esquema
El text instructiu
Definició
- Model

Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

  

 

Els diftongs i els hiats
Esquema
Mud
Activitat

Els dígrafs
- Esquema
Clic
Mud
Mud

Elements de la frase: Subjecte i Predicat
–  Didac
Concordança SN i SV
Esquema
La llegenda
La Noguer i l’Urgelius
- Viquipèdia
Dictat
- Windows Journal

 

 
Llengua Castellana

Lliçó 3:
En mi casa.
Lucas el maquinista.
El niño que podía volar.
Mi primer beso.

 

Majúscules

La frase: Subjecte i Predicat
- Joc
Fitxa personal
-
Narració de vivències personals
Cofre

Poema
Poesies
Dictat
- Windows Journal

 

La C i la Z
Cofre
La comparació
Mud

Camp semàntic: El vestuari
Joc
Activitat

El text descriptiu: un paisatge i un personatge
Joc

Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

 

La C i la Z
Joc
Frases fetes i refranys.
Mud
SWF

Camp semàntic: Oficina d’informació i turisme
-
El text narratiu: Fantasia.
-
El diàleg
Mud
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

 

La síl·laba
Clic
Els diftongs
SWF
- Teide

La derivació: Prefixes i Sufixes
Teide
El text narratiu: D’amor
Teide
Dictat
- Windows Journal

 

Matemàtiques

  

Lliçó 3:
Figures geomètriques.
La suma.
La multiplicació.
Divisió de números naturals.

 

Unitats i desenes
- Pràctica
Suma i resta. Suma de tres nº
-Fitxes

Comptar de 2 en 2 i de 5 en 5
-
Triangle, quadrat, rectangle i cercle.
- Tangram

Simetria
Activitat
Monedes
Joc
Problemes i gràfics
Clic

 

Suma portant-ne. Nº de 5 xifres
- Fitxes
Propietats commutativa i associativa
-
Arrodonir
- Pràctica
Descompondre
Pràctica
Clic

Problemes
Activitats
- Autoavaluació

 

Multiplicació de nº de 2 i 3 xifres acabats en 0
- Clic
Pràctica

Propietats de la multiplicació
-
Estimació
- Pràctica

Sumar i restar
Quadern
Orientació en un pla.
-
Producte cartesià
-
Problemes
Mud
- Autoavaluació

 

Propietats i prova de la divisió
- Mecànica de la divisió
Pràctica de la divisió

Dividir per 10, 100 i 1000
Pràctica

Operacions combinades
–  Joc

Proporcionalitat
-
Dividir nº acabats en 0
-
Sumar i restar
-
Problemes
- Mud

 
 

Coneixement del Medi
Natural

i


Social

Lliçó 2:
Ens fem grans. 2n
El nostre creixement. 3r i 4t
Lliçó 3:
Les plantes: Nutrició i reproducció. (Naturals)
La hidrografia/ Estudiar el passat/
Educació vial.
(Socials)

El creixement i la transformació del cos
-Etapes de la vida
-
La mesura del temps
Clic
Mud

- Genmagic

El pas del temps en l’entorn familiar
Galí
Temps de castanyes
Edu 365
Petitaxarxa

Educació vial
- Activitats

El creixement i la transformació del cos
-Etapes de la vida
-
La mesura del temps
Clic
Mud

- Genmagic

El pas del temps en l’entorn familiar
Galí
Temps de castanyes
Edu 365
Petitaxarxa

Educació vial
- Activitats

Autoavaluació

La reproducció
El creixement
- Esquemes
- Activiats
- Mud

Hàbits saludables
- Mud
Joc
Higiene
Relacions de parentiu
Arbre genealògic
Els drets de l’infant
Jocs i informació

La Castanyada
Edu 365

Educació vial
Activitats

Autoavaluació

Nutrició i reproducció
Animació fotosíntesis
- Animació polinització

La germinació
Quadern virtual de les plantes
Dissecció d’una flor
- Informació i exercicis
La ferida de l’Amazònia

La hidrografia: Poble, comarca, comunitat, país, continent i planeta.

Estudiar el passat: Poble, comarca, comunitat, país, continent i planeta.

La Castanyada
Edu 365
Pdf

Educació vial
Activitats

 

06/10/08

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/
CURS 2008/09

Període: 06/10/08 al 24/10/08

Àrea

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè


Llengua Catalana

Lliçó 2:
Les majúscules.
La sargantana.
El gat.
La narració de por.

6-11 Lectures
Refranys i frases fetes
-
La frase: Subjecte,
predicat i complements
Fitxa
Noms propis. Majúscules

- Power Point
Activitat Flash
El conte
Un mes un conte!

Tipus de contes
El còmic
Còmic Piu-Piu
Dictat
- Windows Journal

La frase
- Esquema
- Joc

L’accent
- Esquema
- Esquema
Clic
El diccionari:
Les definicions
- Esquema
Mud

L’alfabet
- Esquema
Clic
- Clic
Text descriptiu
Exemple
- Joc
Fitxa d’un animal
Exemple
Poema
-
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

Accent diacrític
- Esquema
- Clic
El diccionari. Paraules
guies, entrades i
accepcions
Esquema
- Activitat
Paraules polisèmiques
Esquema
- Mud
El text expositiu: Els

animals domètics.
-

Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

Les abreviatures
Esquema

Els números ordinals
- Esquema
L’ús del diccionari
Mapa conceptual
- Activitat
Clic
El sentit figurat.
Frases fetes i refranys
Esquema
- Mud
- Clic
Joc

El text narratiu
La carbassa Carolina
- Com es fa un conte?
Descripció d’una
fotografia
Joc
Joc

Dictat
- Windows Journal


Llengua Castellana

Lliçó 2:
Historias de animales.
La famosa lluvia de
Piombino.
Miss Lunatic.
Escenarios fantásticos.

L’abecedari
Mud
Camp semàntic:
Els animals
- Activitat
Famílies de paraules
Mud

La síl·laba tònica
-
Endevinalles
Mud
La descripció
-
El conte
Clic

Poema
Poesies
Dictat
- Windows Journal

Paraules homòfones
- Esquema
Activitat
Mud

L’oració: Tipus
Esquema
Genmagic
Signes d’intorrogació
i exclamació
-
El text narratiu:
El conte
Luna
El diàleg
Mud
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

Paraules agudes, planes
, esdrúixoles i
sobresdrúixoles
Esquema
- Joc
Mud

L’oració: Tipus
Esquema

– Genmagic
El text descriptiu
Activitat
Lectura d’un mapa.
Itinerari. Pictogrames
-
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

L’accent diacrític
Escoltar
- Actividat
Paraules homòfones
- Esquema
- Activitat

Joc
L’oració: Tipus
- Esquema
- Activitat
La narració fantàstica
Escoltar un conte
El context de comunicació
-
Dictat
- Windows Journal

Matemàtiques

Lliçó 2:
La suma i la resta.
Els nombres de quatre
i de cinc xifres.
La suma i la resta.
Multiplicació de
números naturals.

Suma i resta de nº de
2 i 3 xifres
- Corrector d’operacions
Activitat Flash suma

Propietat commutativa
de la suma
-
Relació suma/resta
- Activitats Flash resta
Polígons
-

Cercle i circumferència
-
Problemes

Cardinals fins a 99.999
- Galí

Comparació i ordre
- Activitat
Aproximació al miler
-
Sumar i restar 10 i
100 amb nº de 2 i 3 xifres
-
Sèries decreixents
-
Problemes
- Autoavaluació

Suma i resta de nº de
5 xifres
- Activitat Flash suma
Activitats Flash resta

Propietats de la suma
-
Prova de la resta
-

Restar desenes de
100 i centenes de 1000
-
Orientació en un pla
-
Producte cartesià
-
Problemes
- Autoavaluació

Multiplicació de 3 xifres
- Esquema operacions
Activitat flash

Propietats de la
multiplicació
-
Descomposició de nº
–  Animmat
Parèntesis
-
Estimació
Clic
Problemes:

Dades innecessàries

Coneixement del Medi
Natural

i
Social

Lliçó 1:
Créixer sa.
Lliçó 2:
El nostre creixement.
Les parts d’una planta.
(Naturals)
El relleu. (Socials)

L’esquelet: Els ossos
- Mud

- Articulacions
Els músculs
Clic
El cervell
La sang
El cor
- Cos humà
- El cuerpo humano

La reproducció
El creixement
- D’on venen
els nens i les nenes.

- Animació
- Clic

- Cos humà
Hàbits saludables
Mud
- Joc
Relacions de parentiu
-
Els drets de l’infant
-

Autoavaluació

La reproducció
El creixement
- D’on venen
els nens i les nenes.

- Animació
- Clic
- Cos humà
Hàbits saludables
Mud
- Joc
Relacions de parentiu
-
Els drets de l’infant
-

Autoavaluació

Parts d’una planta:
Arrel, tija,
flor, fulla
i fruit (tipus)
Enciclopèdia
- Activitats
- Animacions
Classificació de fulles
Informació i dibuixos
- Clic
Plantes medicinals
Farmaciola natural

El relleu: Poble,
comarca
, comunitat, país,
continent i planeta.

- Excel

15/09/08

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/
CURS 2008/09
 

Període: 15/09/08 al 03/10/08 

Àrea 

Segon

 Tercer

Quart

 Cinquè

 Sisè

  
Llengua Catalana

Lliçó 1:
Les síl·labes.
El conte del nen que
semblava una ràdio.
La gran pastanaga.
Les noves tecnologies i la comunicació.

 

1-5 Lectures
Onomatopeies
Recull
Síl·labes
Esquema
Mud1
Mud2
Activitats
Noms de persona
Activitat
Diari personal
Dictat
- Windows Journal

 

Tipus de síl·labes
Esquema
Mud1
Mud2
Activitats
Tipus de frases
Esquema
Joc
Signes de puntuació
Endevinalles
Exemples
Muds
Embarbussaments
Exemples
Recull1
Recull2
Contes
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

 

Normes d’accentuació
Esquema
Esquema
Activitats
Tipus de frases
Esquema
Joc
El conte: Un mes un conte!
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació


 

Els numerals cardinals
Esquema
La comunicació
Esquema
La frase i el paràgraf
Els elements de la frase
Fitxa
Tipus de frases
Esquema
Joc
Internet
Dictat
- Windows Journal

 

 
Llengua Castellana

Lliçó 1:
Mis amigos.
Picofino.
En el cuarto oscuro.
Niños como yo.

 

Els nombres: cardinals
Esquema1
i ordinals
Esquema2
Noms propis
br/bl
Activitat
La síl·laba
Activitat
Poema
- Windows Journal

 

L’abecedari
Activitat
La síl·laba
Animals de granja
El text narratiu
El text descriptiu
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

 

L’ordre alfabètic
Exercici
La síl·laba
El text narratiu
Muds
El text descriptiu
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

 

Normes d’accentuació
Muds
El diccionari
Exercici
Els camps semàntics
El nom genèric
El text expositiu
Dictat
- Windows Journal

 

Matemàtiques

Lliçó 1:
Els nombres de dues xifres.
Els nombres de tres xifres.
El sistema de numeració.
Nombres naturals. Suma i resta.

 

Cardinals fins a 99
Mud
Mud
Esquema

Ordinals fins a 10è
Esquema
Parells i senars
Esquema
Sèries
Activitats Flash
Tipus de línies
Problemes

 

Cardinals fins a 999
Esquema
Mud
Mud
Ordinals fins a 15è
Esquema
Parells i senars
Esquema
Sèries
Sumar i restar
Problemes
- Autoavaluació

 

Nombres fins al milió
Esquema
Activitat Flash

Ordinals fins a 30è
Esquema
Nombres romans
Esquema
Genmagic
Signes > <
Sumar i restar
Problemes
- Autoavaluació

 

Nombres fins al milió.
Esquema
Activitat Flash
Signes > <
Parèntesis
Propietats de la suma i la resta
Sumar i restar
Problemes

 
 

Coneixement del Medi
Natural

i
Social

Lliçó 1:
Créixer sa.
L’alimentació i la salut.
La nutrició.
Els éssers vius (Naturals)
Espais (Socials)

 

Calendari
Activitats 
Esquema
Parts del cos

Joc cos humà
Fitxa personal
Exemple

Els sentits. 

 

Alimentació
La dieta. Tipus d’aliments
Bons hàbits d’alimentació

Les dents
Activitats
Jocs: TASTA’M
Joc: D’on venen els aliments?
5 al dia: Jocs
Auca dels aliments

- Butbloc

 

Cos humà
Esquemes aparells

Animació digestió

La digestió
Les dents, neteja
La respiració (Fases)

Circulació
Excreció

Activitats
Joc cos humà

- Butbloc

 

Hàbitat
Adaptacions
 

Els espais: poble, comarca, comunitat, país, continent i planeta

 
Go to Top