Curs 2008/09

Hyperthyroidism symptoms

0

What are the symptoms of hyperthyroidism? Well, that depends on gender and the cause of the illness. symptoms of hyperthyroidism Hyperthyroidism, also known as an overactive thyroid gland, should not ignored or untreated. Hyperthyroidism occurs when a thyroid produces too much of the hormone thyroxine. Basically, it works too hard. There are other factors that can cause this, however, such as Graves? disease or exposure to radiation.

To answer the question ?what are the symptoms of hyperthyroidism,? the distinction must be made between gender, as it affects males and females differently. General symptoms are fatigue, sweating, restlessness, changes in appetite, having trouble concentrating and weight loss.

The thyroid itself may also become enlarged, which will cause swelling in the neck and throat area. One unusual side effect that will only affect men is the swelling of breast tissue, which will actually cause men to grow breasts.

The less common symptoms of hyperthyroidism in men are hair loss, vomiting, diarrhea, tremors, and weakness. If the hyperthyroidism is brought on by Graves? disease, some symptoms may include puffy or swollen eyes, irritation in the eyes, and an overproduction of tears.

Asking ?What are the symptoms of hyperthyroidism? can not only help you, but your child as well. Symptoms that only affect woman include lighter menstruation cycles and shorter periods of menstruation. Another large concern is hyperthyroidism during pregnancy, as this can cause still births and premature births.

Another possible symptom is the sensation of having a very fast heartbeat. hyperthyroid symptoms The heart may beat irregularly and breathing will become labored, even when resting. Most people feel their heart is actually about to burst out of their chest. In elderly patients, heart failure can occur.

Increased metabolism is also a serious symptom, as it can cause serious if not fatal effects on the human body. If left untreated, the symptoms will get worse as the thyroxine levels rise. Hyperthyroidism can also be caused by an error in the link between the thyroid and the pituitary gland, which signals the thyroid to release hormones.

Failure or refusal to treat hyperthyroidism can result in vision complications (if brought on by Graves? disease), dangerous weight loss, and heart problems. Treatments for this disease include a radioactive iodine injection, and are recommended as a life threatening condition may develop called thyroid storm if left untreated.

There are a few treatments possible for hyperthyroidism. Medication is an option if the doctor determines it the best solution. Radioactive iodine is another possibility, although this option may worsen Graves? disease should that be the cause. Surgery is the last common treatment available.

Medicines available include beta-blockers and anti-thyroid drugs. Beta blockers do not treat the actual hyperthyroidism, but rather counter the effects that the hormones released by the thyroid have on the body?s metabolism and heart rate. However, it is not a solution to the actual issue.

Anti-thyroid drugs work by essentially shutting down some of the thyroid production, which causes less of the hormone thyroxine to be in the body. They do have a negative side effect which may limit the production of white blood cells, which are used to fight infections. Since this may be a serious side effect, regular check-ups are advised.

Radiation is also a very good choice. The iodine cells are only picked up by the thyroid cells, which then get destroyed. There is no risk of harming your body, since the thyroid catches all of the iodine. This treatment option is most common, as 80% of patients are cured after just one dose of radiation.

Surgery is a rather risky option. The goal is to remove part of the hyperthyroidism symptoms in women thyroid so the over-production of thyroxine stops. However, along with the normal surgery risks, there is a risk of removing too much thyroid tissue, which can result in underproduction of thyroxine.

Description: Symptoms of hyperthyroidism include sweating, tremors, swelling in the throat, and complications with pregnancy in woman.

23/03/09

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 3r TRIMESTRE/CURS 2008/09 

Període: 23/03/09 al 24/04/09

Àrea 

Segon

 Tercer

Quart

 Cinquè

 Sisè

  
Llengua Catalana

Lliçó 8:
Les consonants S, Z i G.
La bruixa de les Sorres.
Una terra plana.
Un tema actual.

 

45-46 Lectures
La essa sorda/essa sonora
- Esquema
- Power Point
- Clic

Femenins i plurals S/SS 
- Aventura’t amb l’ortografia
- Ortografia bàsica

Derivació
- Activitat
Completar frases
- La cançó del cric-cric
- Teide

Concordança Subjecte/Predicat
- Clic dels subjectes
Complements de lloc
-

Invenció d’una història
- Petites històries

Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

R/RR
- Esquema
- Power Point
- Clic
- Aventura’t amb l’ortografia
Famílies de paraules
Esquema
- Activitat
Camp semàntic. Jocs lingúístics
- Esquema
- Vocabulari bàsic
Conte popular africà: diàlegs
-
La rondalla
- Rondalla d’un trobador d’avui
Còmic mut
- Picanyol
- Ot el Bruixot

Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació
-

 

La derivació: diminutius, augmentatius, gentilicis, contraris amb prefixos, noms derivats d’un verb, …
- Esquema
- Muds de mots
- Activitat
- Joc

Les bafarades d’un còmic
- Còmic Piu-Piu
- Presentació
- Flash
El debat
- Exemple
La narració humorística
-
Els acudits
- Esquema
- Concurs d’acudits
Fitxa de lectura
- Exemple
Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació
-

 


Essa sorda/essa sonora
- Esquema
- Aventura’t amb l’ortografia
- Activitat
- Quadern virtual
Sufixos -ança/-íssim
- Esquema
- Activitat
Famílies de paraules
- Esquema
- Activitat

Sinònims i antònims
-Esquema
- Mud
Barbarismes
- Barbarismes a l’aula
- Mud
Text d’opinió
-
El text expositiu
- Animals del bosc

Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació

 

 
Llengua Castellana

Lliçó 8:

Los deportes.
Escribimos cartas.
Instrucciones para hacer un cometa.
Entrevista a J. K. Rowling.

 

Camp semàntic dels esports
- Clic
- Juego

Frases fetes
- Clic
- Joc

Refranys
- Joc
- Edu

- Ga/Go/Gu/Gue/Gui
- Teide

El text periodístic
- El quiosc
- la Mañana

Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

R/RR
- Clic
Els determinants: articles, demostratius i possessius
- Clic
La carta: parts
- Edu
- Joc: la carta sorpresa
Els sobre
-
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

G/Gu/Gü
Ga/Go/Gu/Gl/Gr

- Clic
L’adjectiu: gènere i nombre
- Activitats
Text descriptiu i instructiu
- La descripció
- La narració

Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació
-

 

J/G
Gu/Gü

- Clic
Els determinants: articles, demostratius, possessius i quantificadors
- Activitats
L’entrevista
- L’entrevista
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

Matemàtiques

Lliçó 8:
La multiplicació.
La longitud.
Les fraccions.
Rectes i angles.
 

Taules 2 i 3
- Joc
- Joc
- Jocs
Sèries creixents amb calculadora
- Clic
Orientació a la quadrícula: coordenades
- Clic
Problemes
- MATES’MATIC

 

Metre, decímetre, centímetre i mil·límetre
- Clic
Ús del regle
- Joc
El quilòmetre
- Activitats
Estimació longituds
- Clic
Multiplicar per 10/100/1000
- Activitat
Taules de multiplicar
- Jocs
- Activitats
Arrodonir
- AAA Math
Problemes
- Quinzet
Autoavaluació
-

 

Fracció: Termes i escriptura
- Esquema
- Activitats
Comparació de fraccions
- Activitat
Nombres mixtos
- Activitat
Probabilitat
-
Fraccions del quilo
-
Sumar 99
-
El doble i la meitat
- Activitat

Problemes
- Quinzet

Autoavaluació
-

 

Rectes paral·leles i perpendiculars
- Esquema
Mesura i construcció d’angles
- Esquema
Classes d’angles
- Genmagic
Bisectriu d’un angle
- Video
- Construcció
Mediatriu d’un segment
- Concepte
- Pràctica

Estimació sumes i restes de nº decimals
- Clic

Problemes
- Quinzet

 
 

Coneixement del
Medi Natural


i

Social

Lliçó 5:
Les plantes. (2n)
LLicó 7/8:
Comarques d’interior/Comarques de litoral.  (3r i 4t)

Lliçó 7/8:
Característiques dels ecosistemes/
Ecosistemes terrestre.
(Naturals)
Com ens organitzem.
 (Socials) 5è.
 

La primavera
- Clic
- Webquest

Les plantes: parts
- Animació
Arbres, arbustos i herbes
- Els arbres de l’escola
Les fruites, les verdures, les hortalisses, els cereals i l’alimentació
- Clic
- 5 al dia
Sant Jordi: Símbols, llegendes i tradicions
- Webs

Paisatge, treball, població, comunicacions, patrimoni i tradicions (verema)
-
Climograma
-
Mapes d’activitat i comarcal
-
La ruta del carrilet
-
El plànol d’un municipi: L’escala
-
El Canal d’Urgell
-
Les costes catalanes
-
Les Illes Medes
-
El turisme de platja
-
Autoavaluació
-

Sant Jordi: Símbols, llegendes i tradicions
-

Paisatge, treball, població, comunicacions, patrimoni i tradicions (verema)
-
Climograma
-
Mapes d’activitat i comarcal
-
La ruta del carrilet
-
El plànol d’un municipi: L’escala
-
El Canal d’Urgell
-
Les costes catalanes
-
Les Illes Medes
-
El turisme de platja
-
Autoavaluació
-

Sant Jordi: Símbols, llegendes i tradicions
-

 

Els ecosistemes
-

L’ecosistema mediterrani
-
Les cadenes alimentàries
-

Les xarxes alimentàries
-
La contaminació de les aigües
-
Ecosistemes forestal i no forestals
-
La sabana africana
-
L’alzinar
-
Plantes i animals exòtics
-

Com ens organitzem.
poble, comarca,
comunitat, país,
continent i planeta.
-

Sant Jordi: Símbols, llegendes i tradicions
-

 
  • Altres activitats TAC del trimestre

   
   

Programació 3r trimestre ZER.

 
 

Activitats a Butbloc.

 

  

Activitats cd

23/02/09

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 2n TRIMESTRE/CURS 2008/09 

Període: 23/02/09 al 20/03/09

Àrea 

Segon

 Tercer

Quart

 Cinquè

 Sisè

  
Llengua Catalana

Lliçó 7:
Les consonants G i J.
Els boscos tropicals.
Enriqueta.
El diari personal.

 

36-40 Lectures
La G/J/GU/GÜ
- Ortografia bàsica

Expressions de quantitat i
mode
-
Plurals amb canvis consonàntics
- Ortografia bàsica

 
Completar frases
- La cançó del cric-cric
- Teide

Embarbussaments
-
Invenció d’un conte
- El Sr. sabó i el seu súper ull
- Teide
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

L’apòstrof
- Esquema
- PowerPoint
Els determinants: articles, demostratius i possessius
- MUD
- Activitats
El text expositiu
- Activitat

Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació
- Tinc vergonya

 

R simple/r múltiple i r muda
- Esquema
- MUD

L’adjectiu
- Esquema
- Activitat

El còmic
- Còmic Piu-Piu
- Clic

Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació
- En la biblioteca

 


L’apòstrof i les contraccions
- Esquema
- Esquema
- Aventura’t amb l’ortografia
- Clic
Tipus de determinants
- Esquema
- Si em dius adéu
- Joc
El diari personal
- Viquipèdia
- Esquema
Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació

 

 
Llengua Castellana

Lliçó 7:

El circo.
Estefi.
El jardín.
Navegando por
Internet.

 

Vocabulari: el circ
-

La z
- El punto sobre la i.

L’adjectiu
- Activitat

El text narratiu: el còmic
- Personatges

- La rueda del saber
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

Les onomatopeies
-
La b i la v
- El punto sobre la i.
Els grups br/bl/dv/nv
- Clic
Sinònims i contraris
- Clic
Vocabulari: productes
alimentaris
- Frutas y verduras
El text narratiu: el còmic
- La rueda del saber
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació
- Cuando era pequeño

La r i les rr
- El punto sobre la i.
La comparació
- MUD
Vocabulari: el parc infantil
-
El debat
-
Text narratiu: personatges de ficció
-
- Joc de llengua
- La rueda del saber
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació
- En la biblioteca

 

Les abreviatures
- Lista
El llenguatge del mòbil
- Exemples
Vocabulari: Internet
- Diccionario
El text informatiu
- Joc de llengua
- La rueda del saber
Dictat

- Windows Journal

- Autoavaluació

 

Matemàtiques

Lliçó 7:
La resta portant-ne.
Practica la multiplicació.
La pràctica de la divisió.
Operacions amb nombres decimals.
 

Els nombres fins a 700
- L’àbac
- Activitat
La resta portant-ne
- Genmàgic
La centena més pròxima
- MUD
La recta numèrica
- Joc

La calculadora
- Calculadora virtual
- Taules

Seguir itineraris en la quadrícula
-
El gràfic de barres
- Teide
Problemes
- Llistat

 

Multiplicar per 10, 100 i 1000
- Activitat
- Activitat
Multiplicar nombres fins a 9999
per una xifra
- Taules
- Genmàgic
Propietat associativa
-
Resta portant-ne
- Activitat
Descomposició fins milers
- Clic
Problemes
- Llistat
Autoavaluació
- Tres i tres…

 

Zeros al quocient
-
Dividir per dues xifres
- Flash
- Activitats
Meitat, terç i quart
- Activitat
El doble
 - Taules
- Activitat
Problemes
- Llistat

Autoavaluació
-
Repartim

 

Suma i resta amb decimals
- Descomposició
- Activitats
Multiplicar un decimal per un natural
- Activitats
Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000
- Activitat
- Activitat
- Genmàgic
Divisió d’un decimal per un natural
- Activitats
Quocients decimals
- Activitats

Problemes
- Quinzet

 
 

Coneixement del
Medi Natural


i

Social

Lliçó 4:
Pobles i ciutats. (2n)
LLicó 6:
Els ecosistemes.  (3r i 4t)

Lliçó 7:
La reproducció dels animals.
(Naturals)
L’edat dels descobriments.
 (Socials)
 

La successió estacional i el paisatge
- Els mesos
- El món per un forat
La diversitat de paisatges
- Educared
- El paisaje
El sòl i els elements que el caracteritzen
- La localitat
El temps atmosfèric
- El clima
VISITA GRANJA DE GUATLLES
-
Vídeo
- Vídeo

VISITA PARC EÒLIC
-
Informació
- Exploració
- Aerogeneradors
- Trencaclosques
- Altres

Concepte: ecosistema
-
L’alzinar
- Imatges
Tipus ecosistemes
- Enciclopèdia
El mar
- Esquema
Cadena alimentària
Les xarxes alimentàries
- MUD
Alteracions dels ecosistemes
-
La bassa
- Exemple
El Montseny
- Vídeo
Conservació dels ecosistemes
- Vídeo
Autoavaluació
- ECOSISTEMES
VISITA GRANJA DE GUATLLES
- Vídeo
- Vídeo

VISITA PARC EÒLIC
-
Informació
- Exploració
- Aerogeneradors
- Trencaclosques
- Altres

Concepte: ecosistema
-
L’alzinar
- Imatges
Tipus ecosistemes
- Enciclopèdia
El mar
- Esquema
Cadena alimentària
Les xarxes alimentàries
- MUD
Alteracions dels ecosistemes
-
La bassa
- Exemple
El Montseny
- Vídeo
Conservació dels ecosistemes
- Vídeo
Autoavaluació
- ECOSISTEMES
VISITA GRANJA DE GUATLLES
- Vídeo
- Vídeo

VISITA PARC EÒLIC
-
Informació
- Exploració
- Aerogeneradors
- Trencaclosques
- Altres

   

 

Fecundació i desenvolupament de l’embrió
- Clic

Organitzacions dels animals
- Formiguer
- Coralls
 La caça i la pesca
-

L’edat dels decobriments.
poble, comarca,
comunitat, país,
continent i planeta.

- L’edat dels descobriments
BIOGRAFIA:
- Galileo Galilei
- Isaac Newton
- Cristòfor Colom
- Leonardo da Vinci
- Johannes Gutenberg
- Pau Claris

VISITA GRANJA DE GUATLLES
- Vídeo
- Vídeo

VISITA PARC EÒLIC
- Informació
- Exploració
- Aerogeneradors
- Trencaclosques
- Altres

 
  • Altres activitats TAC del trimestre

   
   

Programació 2n trimestre ZER.

 
 

Activitats a Butbloc.

 

  

Activitats cd

02/02/09

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 2n TRIMESTRE/CURS 2008/09 

Període: 02/02/09 al 20/02/09

Àrea 

Segon

 Tercer

Quart

 Cinquè

 Sisè

  
Llengua Catalana

Lliçó 6:

Les consonants C i Q.
He vist unes roses.
Poesies i poetes.
La narració fantàstica.
 

31-35 Lectures
La C/Q/QU/
La paraula QUE
- Esquema
- Ortografia bàsica
- Clic
Adjectius
-
Ús interrogatius
- Mud
Plurals
- Clic
Contraris
- Clic
Completar frases
-
Embarbussaments
- Recull
Invenció d’una història

- Petites històries

Dictat
- Windows Journal

- Autovaluació

 

La essa sorda/
essa sonora
- Esquema
- Mud
- Power Point
- Joc
La comparació
- Esquema
- Mud
Les frases fetes
- Esquema
- Clic
Els refranys
- Esquema
- Exercici
Lectura d’una imatge
-
Text poètic:
Flor o animal
- Poesia@.com

Dictat
- Windows Journal

- Autovaluació

 

La r/rr i la r muda.
- Esquema
- Aventura’t amb
l’ortografia
L’adjectiu
- Esquema
- Joc
El llenguatge del còmic
- Còmic piu-piu
- Clic
Dictat
- Windows Journal

- Autovaluació

 


La E tònica:
oberta i tancada
- Activitat
- Activitat
Les onomatopeies
- Esquema
- pdf
El llenguatge del mòbil
-
Jocs de llengua:
palíndroms,acròstics,
jocs amb monosíl·labs
- Esquema
- Acròstics
- Palíndroms
El text narratiu:
El personatge
- Com es fa un conte?
Dictat
- Windows Journal

- Autovaluació

 

 
Llengua Castellana

Lliçó 6:

Las plantas.
El tren de sándwich.
Poesías.
Romeo y Julieta.

 

Vocabulari:
Plantes aromàtiques
- Guia

Text instructiu:
Les plantes aromàtiques
-
Poema
- Exemples
Embarbussaments
- Recull
Abecedari
- Español/
abecedario
Augmentatius i diminutius
- Norma

Dictat

- Windows Journal

- Autovaluació

 

Ll/y/i
- Activitat
El nom: Classes
Gènere i nombre
- Norma
El text instructiu
- Mud
Lectura d’una imatge
-
Dictat

- Windows Journal

- Autovaluació

 

Ll/y/i
- Activitat
El nom: Classes
Gènere i nombre
- Norma
- Activitats
Els determinants. Tipus
- Activitats
Textos poètics
- Exemples
Fotografies fer
paisatges
-
Dictat

- Windows Journal

- Autovaluació

 

Teatre en còmic
- Activitat còmic
El diàleg
- Exemples
Els cardinals
Clic determinants
El sintagma nominal
- Activitat
El nom: Classes
- Clic
- Activitats
- Activitats
Dictat

- Windows Journal

- Autovaluació

 

Matemàtiques

Lliçó 6:
Comptem centenes.
La multiplicació.
La divisió.
Nombres decimals.

 

Els nombres fins a 900

- Clic
Sumar i restar centenes

- Activitat
- Fitxes
- Joc

Comparació de nº fins 500

- Activitat
L’euro

- Clic
L’orientació a la quadrícula

-
Problemes nombres 3 xifres
- Activitat

 

Termes de la multiplicació

- Activitat
- Animat3
Propietat commutativa

-
Taules de multiplicar

- La formiga matemàtica
Doble i triple

- Activitat
Multiplicar desenes

- Activitat
Sumar i restar

- Activitat
Problemes

- Activitat

 

Divisió exacta i entera

- Animat4
- Activitat
Propietat del residu

-
Prova de la divisió

- Prova del 9
Dividend de més de
dues xifres
- Exercici
Descompondre
nombres per sumar

-
 Problemes
- Activitat

 

Dècims, centèsims
 i mil·lèsims

- Activitat
- Saltadors d’altura
Comparar decimals

- Joc
- Activitat
Arrodonir a la unitat

- Activitat
Dividir per 10/100/1000

- Activitat
- Convertidor
Multiplicar per 11

- Estratègies
Fracció d’un nombre

- Activitat
Problemes
- Activitat

 
 

Coneixement del
Medi Natural


i

Social

Lliçó 3:
Ens comuniquem. (2n)
LLicó 5:
El creixement de
les plantes
i animals.  (3r i 4t)
 
Lliçó 6:
Els animals
invertebrats. (Naturals)
El temps dels castells. (Socials)
 

Aparells elèctrics
- L’ordinador
Els materials
- Clic
La família
- Mud
Drets i deures
- Declaració
- Fitxes

 

La nutrició de les plantes
- La fotosíntesi
La reproducció de les plantes
- La flor
- Exercicis
- Animació
Les plantes sense flor
Fotos
- Molses, falgueres i algues
Necessitat de les plantes
- Productes
- Aprofitament
Adaptacions al medi
- Adaptacions
La nutrició dels animals
- Presentació
- Joc
- Remugants
La reproducció dels animals
- Projecte
Les necessitats dels animals
- Productes
Agrupacions d’animals
- Coralls
El cicle vital d’un enciam
- Informació
Autoavaluació

   

La nutrició de les plantes
- La fotosíntesi
La reproducció de les plantes
- La flor
- Exercicis
- Animació
Les plantes sense flor
Fotos
- Molses, falgueres i algues
Necessitat de les plantes
- Productes
- Aprofitament
Adaptacions al medi
- Adaptacions
La nutrició dels animals
- Presentació
- Joc
- Remugants
La reproducció dels animals
- Projecte
Les necessitats dels animals
- Productes
Agrupacions
d’animals
- Coralls
El cicle vital d’un enciam
- Informació

Autoavaluació

 

Els artròpodes
- Power Point
L’alimentació dels insectes
- Hablemos de insectos
Els mol·luscs
- Informació
Observem els cargols
Projecte
Altres invertebrats:
equinoderms, anèl·lids,
esponges, meduses,
anemones i coralls.
- Informació
Observem una
estrella de mar
- Informació
- Vídeo
Estudiem la llagosta
- Llagosta insecte
- Vídeo llagosta crustaci
- Avalua’t
El temps dels castells.
poble, comarca,
comunitat, país,
continent i planeta.
- El temps dels castells.
 

Altres activitats TAC del trimestre

   
   

Programació 2n trimestre ZER.

 
 

Activitats a Butbloc.

 

  

Activitats cd

08/01/09

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 2n TRIMESTRE/CURS 2008/09

Període: 08/01/09 al 30/01/09

Àrea

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè


Llengua Catalana

Lliçó 5:

La consonant R.
Els set corbs.
La Fustots.
El còmic.

26-30 Lectures
Distinció
R/RR entre vocals
Distinció R muda
- Esquema
- Power Point
- Mud

Embarbussaments
- Esquema
- Recull

Família de paraules
Sufixos: -ada/-er/
-era/-ista/-aire/
Prefix: des-
- Clic
- Oficis i establiments

Paraules compostes
- Joc

Nom d’oficis i de
persones
- Mud


Dictat
- Windows Journal

CD Recursos a l’aula

La vocal neutra
A i E en síl·laba àtona
Acabaments
A/E masculí/femení
- Activitat

Plurals –es
Canvis consonàntics
- Activitat

Paraules de la mateixa
família A/E
-

El nom: gènere i
nombre
- Activitat

Text narratiu:
el conte popular
- La carbassa Carolina
- Un mes un conte
- Una mà de contes

Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació

CD Recursos a l’aula

La vocal neutra
A i E en síl·laba àtona

- Activitat

Acabaments A/
E masculí/femení
- Activitat

Plurals –es/
Canvis consonàntics
- Mud
- El gènere i el nombre

Paraules de la mateixa
família A/E
- La vocal neutra

El nom: Classes.
Gènere i nombre
- Esquema
- Joc
- Activitat

Els determinants.
Tipus.

- Esquema
- Mud

La rondalla
- Rondalla d’un
trobador d’avui

- Recull

Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació

CD Recursos a l’aula

La O tònica
/accent obert/
accent tancat
- Vocals
- Exemple
- Mud

El nom: Classes.
Gènere i nombre
- Esquema
- Fitxa

Elements del còmic.
- Còmic Piu Piu
- Webquest

Dictat
- Windows Journal


Llengua Castellana

Lliçó 5:
La música.
Caperucita
amarilla.
Las aventuras
de un hámster.
Jugaremos con las
palabras.

Lèxic: Instruments
musicals
- Audició
- Clic

Nom comú i propi
- La llamada de la
selva

El gènere i el nombre
- La llamada de la
selva

Text informatiu:
Els instruments
tradicionals
- Joc
Poema
- Exemples

Experiències
personals
-

Dictat
- Windows Journal

CD Recursos a l’aula

c/qu/k
- Llengua
- El punto sobre la i

La narració de ficció:
El conte
- Contes amb jocs

El nom: Classes.
Gènere i nombre
- Activitat
- Teide

Lectura de la imatge
-

Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació

CD Recursos a l’aula

Endevinalles
- Exemples

Diferències entre un
text descriptiu i
un text enciclopèdic
-

c/qu/k
- Llengua
- El punto sobre la i

El nom: Classes.
Gènere i nombre
- Activitat
- Activitat

Els determinants.
Tipus.
- Activitat
- Teide

Fotografies fer
paisatges

Dictat
- Windows Journal

- Autoavaluació

CD Recursos a l’aula

Poemes visuals/
Encadenats
Embarbussaments
Retruécanos
- Wikipedia
- Trabalenguas
- Poesía visual

La separació de
síl·labes
- Clic

Els dígrafs
- Wikipedia

Les comparacions
- Mud

Sentit real/

Sentit figurat
- Mud
- Anaya

Dictat
- Windows Journal

Matemàtiques

Lliçó 5:
La centena.
Les rectes i
els angles.
Les rectes i
els angles.

Operacions amb
fraccions.

Els nombres fins a
300
- Informació
- Activitat

Descomposició nº
de 3 xifres
- Joc

Bitllets i monedes
fins a 100€
- Clic
- Euroclik

Estimacions
- Joc

Problemes
-

Rectes i segments
- Esquema
- Consulta

Angle recte/agut/
obtús
- Esquema

Rectes secants/
paral·leles
perpendiculars
- Informació Geoplà
- Activitat
- Geomàgic

Línies poligonals i
polígons
-

Sumar i restar nº
2 xifres
- Joc ruleta

Problemes: sumar o
restar
Estimacions
sumar
- Estimacions
restar

- Autoavaluació

Rectes, semirectes i
segments
- Esquema
- Consulta

L’angle. Classes
El transportador
- Esquema
- Angles

Rectes paral·leles i
perpendiculars
- Informació Geoplà
- Activitat
- Geomàgic

Descomposició de
nombres
- Mud

Coordenades
- Clic

Problemes
- Problemes

- Autoavaluació

Fracció d’un número
- Esquema
- Activitat

Sumar i restar
fraccions
- Activitat

Fraccions equivalents
- Activitat
- Activitat

Fracció decimal
- Activitat


Divisió de nº per
3 xifres
- Exercicis

Sumar, restar i
multiplicar
-

Problemes
- Problemes

Coneixement del Medi
Natural


i

Social

Lliçó 3:
Ens comuniquem.
(2n)

LLicó 4:
Les comarques
de muntanya.
(3r i 4t)

Lliçó 4:
Els animals
vertebrats. (
Naturals)

Mites i llegendes.
(Socials)

El termòmetre
- Activitat

Importància/
qualitats

/cicle de l’aigua
- Clic
- Animació

L’aire
-

Tipus d’habitatges
- Els habitatges
- Diccionari de
la casa

- Clic

Els mitjans de
transport
- Quinto vehicles
- Clic
- El món per un forat
- Quadern virtual

CD Recursos a l’aula

Els mitjans de
transport
Viatgem en avió

El paisatge
- La muntanya
- Boscos
- Relleu

Els rius de Catalunya
- Hidrografia
- Avalua’t

El treball
- Ramaderia
- Sector primari

El turisme rural
- Consulta

La població i les
comunicacions

- Gencat
- Mapa
- Clic
- El món per un forat

El cremallera de Núria
- Consulta

Patrimoni i tradicions
- Patrimoni.gencat

Les corbes de nivell
- Exemple

La Val d’Aran
- Vikipèdia

CD Recursos
pissarra digital

- Autoavaluació

El paisatge
- La muntanya
- Boscos
- Relleu

Els rius de Catalunya
- Hidrografia
- Avalua’t

El treball
- Ramaderia
- Sector primari

El turisme rural
- Consulta

La població i les
comunicacions
- Gencat
- Mapa
- Clic
- El món per un forat

El cremallera de Núria
- Consulta

Patrimoni i tradicions
- Patrimoni.gencat

Les corbes de nivell
- Exemple

La Val d’Aran
- Vikipèdia

CD Recursos
pissarra digital

- Autoavaluació

Els vertebrats: tipus
- Esquema
- Clic
- Avalua’t

Les plomes
Els ocells

La truita i les
balenes
- Dissecció truita
- Balenes

La dentició dels
mamífers
- Joc
Desplaçament
dels mamífers

Parcs zoològics
- Zoo de Barcelona
- Aquari de
Barcelona

Mites i llegendes:
poble,
comarca,
comunitat,
país,continent i
planeta
- Mites i llegendes

Altres activitats TAC del trimestre

Programació 2n trimestre ZER.


Activitats a Butbloc.

Activitats cd

30 de gener dia de la No-violència i la Pau.

24/11/08

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/
CURS 2008/09

Període: 24/11/08 al 19/12/08

Àrea

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè


Llengua Catalana

Lliçó 4:
Les vocals O i U. L’auca dels dotze mesos.
Paisatges.
La descripció poètica.

18-25 Lectures
Les vocals O/U
-
La síl·laba tònica
- Teide
Tipus de noms
-
Plurals femenins en –os
- Aventura’t amb l’ortografia
L’article
- Aulanet
Conte/cal·ligrama/
refrany
- Teide
- Clic
Text instructiu
- Petits escriptors
Dictat
-
Windows Journal

La O àtona
-
Plurals -os
- Teide
Homònimes/ homòfones
Sinònims/contraris
- Esquema
- Esquema

- Esquema
- Castellnou
L’auca/ El còmic
- L’auca dels aliments
- Còmic Piu-Piu
- Clic
Vivències personals
-
Rodolins i refranys
- SWF

- Esquema
Fem ràdio
- Audacity
Dictat
-
Windows Journal

- Autoavaluació

La O àtona
-
Sinònims i antònims
Diccionaris
- Esquema
- Josep Pla

- Mud
El text descriptiu: ambients
-
El poema
- La Fageda d’en Jordà
Fem teatre
- Hem de fer riure a l’Hèrcules
Dictat
-
Windows Journal

- Autoavaluació

La ll/l·l
- Esquema
- Esquema

- Clic
- Activitat
La comparació
- Esquema

- Mud

Estils de parlar i escriure
-
La metàfora
- Viquipèdia
- Exemples
- Esquema

El vers, l’estrofa i la rima
- Esquema

- Esquema

La prosa poètica
-
Dictat
- Windows Journal


Llengua Castellana

Lliçó 4:
La naturaleza
El giraluna.
Tituef.
El fin de un vuelo.

Lèxic: Elements
de la natura
-
Antònims
-
L’abecedari
- Clic
Ll/Y
- Exercici
Text explicatiu: Experiment
- Butbloc
Poema
- Poesia
Endevinalles
- Endevinalles
Dictat
-
Windows Journal

El subjecte i el predicat
- Teide
- Espacios en blanco
Els complements
-
Ch/Ñ
- Wikipedia
- Wikipedia
El text descriptiu
-
El poema
- Poesia
Explicar contes
- Erase una vez
Dictat
-
Windows Journal

- Autoavaluació

El subjecte i el predicat
- Teide
Els complements
- Activitats
Ch/Ñ
- Wikipedia
- Wikipedia

- El còmic
-
- Lectura
Les onomatopeies
- La llamada de la selva
Dictat
-
Windows Journal

- Autoavaluació

Els hiatus i la seva accentuació
- Teide
- Repassar ortografia

El subjecte i el predicat
Concordança
- Exercici
Els complements
-
La narració  i el diàleg
- Tedie

- Lectura

Dictat
-
Windows Journal

Matemàtiques

Lliçó 4:
La suma portant-ne.
La resta .
Pràctica de la multiplicació.
Fraccions.

La suma portant-ne amb desenes
- Generador
La desena més pròxima
- Activitat
Estimacions
- Clic
El punt i la línia recta. El regle
- Genmàgic
El diagrama de barres
- Exemples
Problemes i esquemes
- Enigmes

Resta portant-ne
- Flash

Estimacions
- Teide
- Activitat

- Cruïlla

Relació amb la suma
- Joc

- Activitat
Prova de la resta
-
Descompondre per restar
- Clic
Problemes: Dades d’un gràfic
Enigmes

- Autoavaluació

Multiplicació de nº de dues i tres xifres
- Generador
- Genmàgic

Zeros intermedis
-
Factors acabats amb zero
- Pràctica

Sumar i restar centenes
- Flash
- Flash
Problemes: Comprensió d’enunciats
- Quadern virtual
Enigmes

- Autoavaluació

Lectura i escriptura de fraccions
- Esquema

Representació
- Genmàgic
Comparació
- Clic
La fracció com a divisió
- Animació
Problemes: Enunciats incomplerts
- Càlcul
- Enigmes

Coneixement del Medi
Natural


i

Social

Lliçó 2:
Ens fem grans. (2n)

LLicó3: Les comarques.  (3r i 4t)

Lliçó 4: Els fongs i les algues. (Naturals)

La Prehistòria/Període festiu. (Socials)

La lluna
- Minut de ciència
- Mud
L’orientació
- Historieta i jocs
- Mud
Els oficis, les feines i les professions
- El mercat

- Clic

Importància de la convivència
-
Drets i deures
-
Festes d’hivern
- Edu 365
- Clic
- Joc
- Quadern virtual
- Pessebre virtual

El paisatge
- Fitxa d’observació

- El paisatge de Catalunya
- Mapa joc
- Mapa mut

La distribució de la població

-
El treball
-
Tipus de turisme
-

Les comunicacions
- Clic
- Mapa
- Itinerari
Com s’organitza una comarca
- Clic 3r
Refranys populars
- Recull
Patrimoni i història
-
La nostra comarca
- Power Point

- Consell Comarcal
La Noguera


Festes d’hivern
- Edu 365
- Joc
- Quadern virtual
- Pessebre virtual

Autoavaluació

El paisatge
- Fitxa d’observació
- El paisatge de Catalunya
- Mapa joc
- Mapa mut

La distribució de la població
-
El treball
-
Tipus de turisme
-

Les comunicacions
- Clic
- Mapa
- Itinerari
Com s’organitza una comarca
- Clic 4t
Refranys populars
- Recull
Patrimoni i història
-
La nostra comarca
- Power Point

- Consell Comarcal
La Noguera

Festes d’hivern
- Edu 365
- Joc
- Quadern virtual
Pessebre virtual

Autoavaluació

Els fongs (bolets)
- Enciclopèdia de la Naturalesa

- Consulta i jocs
Les algues (líquens)
- Fotos
Fer créixer floridures
- Exemple
Gastronomia i valors culturals
-

La Prehistòria/Període festiu: poble, comarca, comunitat, país, continent i planeta
- La Prehistòria
- Període Festiu
- Joc

Festes d’hivern
- Edu 365
- Quadern virtual
- Pessebre virtual

Altres activitats TAC del trimestre

Programació 1r trimestre ZER.


Activitats a Butbloc.

Activitats cd

27/10/08

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/
CURS 2008/09
 

Període: 27/10/08 al 21/11/08 

Àrea 

Segon

 Tercer

Quart

 Cinquè

 Sisè

  
Llengua Catalana

Lliçó 3:
Les vocals A i E.
La carta.
La gimcana.
La llegenda.

 

12-17 Lectures

Les vocals neutres A i E
-
La síl·laba tònica
- Mud
Derivació verbs/
noms/ adjectius

- Exemples
Plurals femenins acabats en -es
- Aventura’t amb l’ortografia
- Les paraules canvien

El conte i la cançó
- Un mes un conte!
- Tipus de contes
- Marracàs, el supergegant


Dictat
- Windows Journal

 

Les vocals tòniques E i O: oberta i tancada
-
Esquema
- Mud
- Clic
- SWF
- SWF
- SWF
Elements de la frase: Subjecte i Predicat
- Esquema
La carta i la postal
- Lectura eficaç
- Mud

Jeroglífics
- Clic


Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

Les vocals tòniques E i O: oberta i tancada
- Esquema
- Mud
- Clic
- SWF
- SWF
- SWF
Elements de la frase: Subjecte i Predicat
- Esquema
El text instructiu
- Definició
- Model

Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

  

 

Els diftongs i els hiats
- Esquema
- Mud
- Activitat

Els dígrafs
- Esquema
- Clic
- Mud
- Mud

Elements de la frase: Subjecte i Predicat
Didac
Concordança SN i SV
- Esquema
La llegenda
- La Noguer i l’Urgelius
- Viquipèdia
Dictat
- Windows Journal

 

 
Llengua Castellana

Lliçó 3:
En mi casa.
Lucas el maquinista.
El niño que podía volar.
Mi primer beso.

 

Majúscules
-

La frase: Subjecte i Predicat
- Joc
Fitxa personal
-
Narració de vivències personals
- Cofre

Poema
- Poesies
Dictat
- Windows Journal

 

La C i la Z
- Cofre
La comparació
- Mud

Camp semàntic: El vestuari
- Joc
- Activitat

El text descriptiu: un paisatge i un personatge
- Joc

Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

 

La C i la Z
- Joc
Frases fetes i refranys.
- Mud
- SWF

Camp semàntic: Oficina d’informació i turisme
-
El text narratiu: Fantasia.
-
El diàleg
- Mud
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

 

La síl·laba
-
Clic
Els diftongs
-
SWF
- Teide

La derivació: Prefixes i Sufixes
-
Teide
El text narratiu: D’amor
-
Teide
Dictat
- Windows Journal

 

Matemàtiques

  

Lliçó 3:
Figures geomètriques.
La suma.
La multiplicació.
Divisió de números naturals.

 

Unitats i desenes
- Pràctica
Suma i resta. Suma de tres nº
-Fitxes

Comptar de 2 en 2 i de 5 en 5
-
Triangle, quadrat, rectangle i cercle.
- Tangram

Simetria
- Activitat
Monedes
- Joc
Problemes i gràfics
- Clic

 

Suma portant-ne. Nº de 5 xifres
- Fitxes
Propietats commutativa i associativa
-
Arrodonir
- Pràctica
Descompondre
- Pràctica
- Clic

Problemes
- Activitats
- Autoavaluació

 

Multiplicació de nº de 2 i 3 xifres acabats en 0
- Clic
- Pràctica

Propietats de la multiplicació
-
Estimació
- Pràctica

Sumar i restar
- Quadern
Orientació en un pla.
-
Producte cartesià
-
Problemes
- Mud
- Autoavaluació

 

Propietats i prova de la divisió
- Mecànica de la divisió
- Pràctica de la divisió

Dividir per 10, 100 i 1000
- Pràctica

Operacions combinades
Joc

Proporcionalitat
-
Dividir nº acabats en 0
-
Sumar i restar
-
Problemes
- Mud

 
 

Coneixement del Medi
Natural

i


Social

Lliçó 2:
Ens fem grans. 2n
El nostre creixement. 3r i 4t
Lliçó 3:
Les plantes: Nutrició i reproducció. (Naturals)
La hidrografia/ Estudiar el passat/
Educació vial.
(Socials)

El creixement i la transformació del cos
-Etapes de la vida
-
La mesura del temps
- Clic
- Mud

- Genmagic

El pas del temps en l’entorn familiar
- Galí
Temps de castanyes
- Edu 365
- Petitaxarxa

Educació vial
- Activitats

El creixement i la transformació del cos
-Etapes de la vida
-
La mesura del temps
- Clic
- Mud

- Genmagic

El pas del temps en l’entorn familiar
- Galí
Temps de castanyes
- Edu 365
- Petitaxarxa

Educació vial
- Activitats

Autoavaluació

La reproducció
El creixement
- Esquemes
- Activiats
- Mud

Hàbits saludables
- Mud
- Joc
- Higiene
Relacions de parentiu
- Arbre genealògic
Els drets de l’infant
- Jocs i informació

La Castanyada
- Edu 365

Educació vial
- Activitats

Autoavaluació

Nutrició i reproducció
- Animació fotosíntesis
- Animació polinització

La germinació
- Quadern virtual de les plantes
Dissecció d’una flor
- Informació i exercicis
La ferida de l’Amazònia

La hidrografia: Poble, comarca, comunitat, país, continent i planeta.

Estudiar el passat: Poble, comarca, comunitat, país, continent i planeta.

La Castanyada
- Edu 365
- Pdf

Educació vial
- Activitats

 

06/10/08

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/
CURS 2008/09

Període: 06/10/08 al 24/10/08

Àrea

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè


Llengua Catalana

Lliçó 2:
Les majúscules.
La sargantana.
El gat.
La narració de por.

6-11 Lectures
Refranys i frases fetes
-
La frase: Subjecte,
predicat i complements
- Fitxa
Noms propis. Majúscules

- Power Point
- Activitat Flash
El conte
- Un mes un conte!

- Tipus de contes
El còmic
- Còmic Piu-Piu
Dictat
- Windows Journal

La frase
- Esquema
- Joc

L’accent
- Esquema
- Esquema
Clic
El diccionari:
Les definicions
- Esquema
- Mud

L’alfabet
- Esquema
- Clic
- Clic
Text descriptiu
- Exemple
- Joc
Fitxa d’un animal
- Exemple
Poema
-
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

Accent diacrític
- Esquema
- Clic
El diccionari. Paraules
guies, entrades i
accepcions
- Esquema
- Activitat
Paraules polisèmiques
- Esquema
- Mud
El text expositiu: Els

animals domètics.
-

Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

Les abreviatures
- Esquema

Els números ordinals
- Esquema
L’ús del diccionari
- Mapa conceptual
- Activitat
- Clic
El sentit figurat.
Frases fetes i refranys
- Esquema
- Mud
- Clic
- Joc

El text narratiu
- La carbassa Carolina
- Com es fa un conte?
Descripció d’una
fotografia
- Joc
- Joc

Dictat
- Windows Journal


Llengua Castellana

Lliçó 2:
Historias de animales.
La famosa lluvia de
Piombino.
Miss Lunatic.
Escenarios fantásticos.

L’abecedari
- Mud
Camp semàntic:
Els animals
- Activitat
Famílies de paraules
- Mud

La síl·laba tònica
-
Endevinalles
- Mud
La descripció
-
El conte
- Clic

Poema
- Poesies
Dictat
- Windows Journal

Paraules homòfones
- Esquema
- Activitat
- Mud

L’oració: Tipus
- Esquema
- Genmagic
Signes d’intorrogació
i exclamació
-
El text narratiu:
El conte
- Luna
El diàleg
- Mud
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

Paraules agudes, planes
, esdrúixoles i
sobresdrúixoles
- Esquema
- Joc
- Mud

L’oració: Tipus
- Esquema

Genmagic
El text descriptiu
- Activitat
Lectura d’un mapa.
Itinerari. Pictogrames
-
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

L’accent diacrític
- Escoltar
- Actividat
Paraules homòfones
- Esquema
- Activitat

- Joc
L’oració: Tipus
- Esquema
- Activitat
La narració fantàstica
- Escoltar un conte
El context de comunicació
-
Dictat
- Windows Journal

Matemàtiques

Lliçó 2:
La suma i la resta.
Els nombres de quatre
i de cinc xifres.
La suma i la resta.
Multiplicació de
números naturals.

Suma i resta de nº de
2 i 3 xifres
- Corrector d’operacions
- Activitat Flash suma

Propietat commutativa
de la suma
-
Relació suma/resta
- Activitats Flash resta
Polígons
-

Cercle i circumferència
-
Problemes

Cardinals fins a 99.999
- Galí

Comparació i ordre
- Activitat
Aproximació al miler
-
Sumar i restar 10 i
100 amb nº de 2 i 3 xifres
-
Sèries decreixents
-
Problemes
- Autoavaluació

Suma i resta de nº de
5 xifres
- Activitat Flash suma
- Activitats Flash resta

Propietats de la suma
-
Prova de la resta
-

Restar desenes de
100 i centenes de 1000
-
Orientació en un pla
-
Producte cartesià
-
Problemes
- Autoavaluació

Multiplicació de 3 xifres
- Esquema operacions
- Activitat flash

Propietats de la
multiplicació
-
Descomposició de nº
Animmat
Parèntesis
-
Estimació
- Clic
Problemes:

Dades innecessàries

Coneixement del Medi
Natural

i
Social

Lliçó 1:
Créixer sa.
Lliçó 2:
El nostre creixement.
Les parts d’una planta.
(Naturals)
El relleu. (Socials)

L’esquelet: Els ossos
- Mud

- Articulacions
Els músculs
- Clic
El cervell
La sang
El cor
- Cos humà
- El cuerpo humano

La reproducció
El creixement
- D’on venen
els nens i les nenes.

- Animació
- Clic

- Cos humà
Hàbits saludables
- Mud
- Joc
Relacions de parentiu
-
Els drets de l’infant
-

Autoavaluació

La reproducció
El creixement
- D’on venen
els nens i les nenes.

- Animació
- Clic
- Cos humà
Hàbits saludables
- Mud
- Joc
Relacions de parentiu
-
Els drets de l’infant
-

Autoavaluació

Parts d’una planta:
Arrel, tija,
flor, fulla
i fruit (tipus)
- Enciclopèdia
- Activitats
- Animacions
Classificació de fulles
- Informació i dibuixos
- Clic
Plantes medicinals
- Farmaciola natural

El relleu: Poble,
comarca
, comunitat, país,
continent i planeta.

- Excel

15/09/08

0

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/
CURS 2008/09
 

Període: 15/09/08 al 03/10/08 

Àrea 

Segon

 Tercer

Quart

 Cinquè

 Sisè

  
Llengua Catalana

Lliçó 1:
Les síl·labes.
El conte del nen que
semblava una ràdio.
La gran pastanaga.
Les noves tecnologies i la comunicació.

 

1-5 Lectures
Onomatopeies
Recull
Síl·labes
Esquema
Mud1
Mud2
Activitats
Noms de persona
Activitat
Diari personal
Dictat
- Windows Journal

 

Tipus de síl·labes
Esquema
Mud1
Mud2
Activitats
Tipus de frases
Esquema
Joc
Signes de puntuació
Endevinalles
Exemples
Muds
Embarbussaments
Exemples
Recull1
Recull2
Contes
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

 

Normes d’accentuació
Esquema
Esquema
Activitats
Tipus de frases
Esquema
Joc
El conte: Un mes un conte!
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació


 

Els numerals cardinals
Esquema
La comunicació
Esquema
La frase i el paràgraf
Els elements de la frase
Fitxa
Tipus de frases
Esquema
Joc
Internet
Dictat
- Windows Journal

 

 
Llengua Castellana

Lliçó 1:
Mis amigos.
Picofino.
En el cuarto oscuro.
Niños como yo.

 

Els nombres: cardinals
Esquema1
i ordinals
Esquema2
Noms propis
br/bl
Activitat
La síl·laba
Activitat
Poema
- Windows Journal

 

L’abecedari
Activitat
La síl·laba
Animals de granja
El text narratiu
El text descriptiu
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

 

L’ordre alfabètic
Exercici
La síl·laba
El text narratiu
Muds
El text descriptiu
Dictat
- Windows Journal
- Autoavaluació

 

Normes d’accentuació
Muds
El diccionari
Exercici
Els camps semàntics
El nom genèric
El text expositiu
Dictat
- Windows Journal

 

Matemàtiques

Lliçó 1:
Els nombres de dues xifres.
Els nombres de tres xifres.
El sistema de numeració.
Nombres naturals. Suma i resta.

 

Cardinals fins a 99
Mud
Mud
Esquema

Ordinals fins a 10è
Esquema
Parells i senars
Esquema
Sèries
Activitats Flash
Tipus de línies
Problemes

 

Cardinals fins a 999
Esquema
Mud
Mud
Ordinals fins a 15è
Esquema
Parells i senars
Esquema
Sèries
Sumar i restar
Problemes
- Autoavaluació

 

Nombres fins al milió
Esquema
Activitat Flash

Ordinals fins a 30è
Esquema
Nombres romans
Esquema
Genmagic
Signes > <
Sumar i restar
Problemes
- Autoavaluació

 

Nombres fins al milió.
Esquema
Activitat Flash
Signes > <
Parèntesis
Propietats de la suma i la resta
Sumar i restar
Problemes

 
 

Coneixement del Medi
Natural

i
Social

Lliçó 1:
Créixer sa.
L’alimentació i la salut.
La nutrició.
Els éssers vius (Naturals)
Espais (Socials)

 

Calendari
Activitats 
Esquema
Parts del cos

Joc cos humà
Fitxa personal
Exemple

Els sentits. 

 

Alimentació
La dieta. Tipus d’aliments
Bons hàbits d’alimentació

Les dents
Activitats
Jocs: TASTA’M
Joc: D’on venen els aliments?
5 al dia: Jocs
Auca dels aliments

- Butbloc

 

Cos humà
Esquemes aparells

Animació digestió

La digestió
Les dents, neteja
La respiració (Fases)

Circulació
Excreció

Activitats
Joc cos humà

- Butbloc

 

Hàbitat
Adaptacions
 

Els espais: poble, comarca, comunitat, país, continent i planeta

 
Go to Top