06/10/08

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/
CURS 2008/09

Període: 06/10/08 al 24/10/08

Àrea

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè


Llengua Catalana

Lliçó 2:
Les majúscules.
La sargantana.
El gat.
La narració de por.

6-11 Lectures
Refranys i frases fetes

La frase: Subjecte,
predicat i complements
Fitxa
Noms propis. Majúscules

Power Point
Activitat Flash
El conte
Un mes un conte!

Tipus de contes
El còmic
Còmic Piu-Piu
Dictat
– Windows Journal

La frase
Esquema
Joc

L’accent
Esquema
Esquema
– Clic
El diccionari:
Les definicions
Esquema
Mud

L’alfabet
Esquema
Clic
Clic
Text descriptiu
Exemple
Joc
Fitxa d’un animal
Exemple
Poema

Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació

Accent diacrític
Esquema
Clic
El diccionari. Paraules
guies, entrades i
accepcions
Esquema
Activitat
Paraules polisèmiques
Esquema
Mud
El text expositiu: Els

animals domètics.

Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació

Les abreviatures
Esquema

Els números ordinals
Esquema
L’ús del diccionari
Mapa conceptual
Activitat
Clic
El sentit figurat.
Frases fetes i refranys
Esquema
Mud
Clic
Joc

El text narratiu
La carbassa Carolina
Com es fa un conte?
Descripció d’una
fotografia
Joc
Joc

Dictat
– Windows Journal


Llengua Castellana

Lliçó 2:
Historias de animales.
La famosa lluvia de
Piombino.
Miss Lunatic.
Escenarios fantásticos.

L’abecedari
Mud
Camp semàntic:
Els animals
Activitat
Famílies de paraules
Mud

La síl·laba tònica

Endevinalles
Mud
La descripció

El conte
Clic

Poema
Poesies
Dictat
– Windows Journal

Paraules homòfones
Esquema
Activitat
Mud

L’oració: Tipus
Esquema
Genmagic
Signes d’intorrogació
i exclamació
El text narratiu:
El conte
Luna
El diàleg
Mud
Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació

Paraules agudes, planes
, esdrúixoles i
sobresdrúixoles
Esquema
Joc
Mud

L’oració: Tipus
Esquema

– Genmagic
El text descriptiu
Activitat
Lectura d’un mapa.
Itinerari. Pictogrames

Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació

L’accent diacrític
Escoltar
Actividat
Paraules homòfones
Esquema
Activitat

Joc
L’oració: Tipus
Esquema
Activitat
La narració fantàstica
Escoltar un conte
El context de comunicació

Dictat
– Windows Journal

Matemàtiques

Lliçó 2:
La suma i la resta.
Els nombres de quatre
i de cinc xifres.
La suma i la resta.
Multiplicació de
números naturals.

Suma i resta de nº de
2 i 3 xifres
Corrector d’operacions
Activitat Flash suma

Propietat commutativa
de la suma

Relació suma/resta
Activitats Flash resta
Polígons

Cercle i circumferència

Problemes

Cardinals fins a 99.999
Galí

Comparació i ordre
Activitat
Aproximació al miler

Sumar i restar 10 i
100 amb nº de 2 i 3 xifres

Sèries decreixents

Problemes
Autoavaluació

Suma i resta de nº de
5 xifres
Activitat Flash suma
Activitats Flash resta

Propietats de la suma

Prova de la resta

Restar desenes de
100 i centenes de 1000

Orientació en un pla

Producte cartesià

Problemes
Autoavaluació

Multiplicació de 3 xifres
Esquema operacions
Activitat flash

Propietats de la
multiplicació

Descomposició de nº
–  Animmat
Parèntesis

Estimació
Clic
Problemes:

Dades innecessàries

Coneixement del Medi
Natural

i
Social

Lliçó 1:
Créixer sa.
Lliçó 2:
El nostre creixement.
Les parts d’una planta.
(Naturals)
El relleu. (Socials)

L’esquelet: Els ossos
Mud

Articulacions
Els músculs
Clic
El cervell
La sang
El cor
Cos humà
El cuerpo humano

La reproducció
El creixement
D’on venen
els nens i les nenes.

Animació
Clic

Cos humà
Hàbits saludables
Mud
Joc
Relacions de parentiu

Els drets de l’infant

Autoavaluació

La reproducció
El creixement
D’on venen
els nens i les nenes.

Animació
Clic
Cos humà
Hàbits saludables
Mud
Joc
Relacions de parentiu

Els drets de l’infant

Autoavaluació

Parts d’una planta:
Arrel, tija,
flor, fulla
i fruit (tipus)
Enciclopèdia
Activitats
Animacions
Classificació de fulles
Informació i dibuixos
Clic
Plantes medicinals
Farmaciola natural

El relleu: Poble,
comarca
, comunitat, país,
continent i planeta.

Excel

Aquest article ha estat publicat en Curs 2008/09. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *