23/02/09

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 2n TRIMESTRE/CURS 2008/09 

Període: 23/02/09 al 20/03/09

Àrea 

Segon

 Tercer

Quart

 Cinquè

 Sisè

  
Llengua Catalana

Lliçó 7:
Les consonants G i J.
Els boscos tropicals.
Enriqueta.
El diari personal.

 

36-40 Lectures
La G/J/GU/GÜ
Ortografia bàsica

Expressions de quantitat i
mode
Plurals amb canvis consonàntics
Ortografia bàsica

 
Completar frases
La cançó del cric-cric
Teide

Embarbussaments
Invenció d’un conte
El Sr. sabó i el seu súper ull
Teide
Dictat

Windows Journal

– Autoavaluació

 

L’apòstrof
Esquema
PowerPoint
Els determinants: articles, demostratius i possessius
MUD
Activitats
El text expositiu
Activitat

Dictat

Windows Journal

– Autoavaluació
Tinc vergonya

 

R simple/r múltiple i r muda
Esquema
MUD

L’adjectiu
Esquema
Activitat

El còmic
Còmic Piu-Piu
Clic

Dictat
Windows Journal

– Autoavaluació
En la biblioteca

 


L’apòstrof i les contraccions
Esquema
Esquema
Aventura’t amb l’ortografia
Clic
Tipus de determinants
Esquema
Si em dius adéu
Joc
El diari personal
Viquipèdia
Esquema
Dictat
Windows Journal

– Autoavaluació

 

 
Llengua Castellana

Lliçó 7:

El circo.
Estefi.
El jardín.
Navegando por
Internet.

 

Vocabulari: el circ

La z
El punto sobre la i.

L’adjectiu
Activitat

El text narratiu: el còmic
Personatges

La rueda del saber
Dictat

Windows Journal

– Autoavaluació

 

Les onomatopeies
La b i la v
El punto sobre la i.
Els grups br/bl/dv/nv
Clic
Sinònims i contraris
Clic
Vocabulari: productes
alimentaris
Frutas y verduras
El text narratiu: el còmic
La rueda del saber
Dictat

Windows Journal

– Autoavaluació
Cuando era pequeño

La r i les rr
El punto sobre la i.
La comparació
MUD
Vocabulari: el parc infantil
El debat
Text narratiu: personatges de ficció

Joc de llengua
La rueda del saber
Dictat

Windows Journal

– Autoavaluació
En la biblioteca

 

Les abreviatures
Lista
El llenguatge del mòbil
Exemples
Vocabulari: Internet
Diccionario
El text informatiu
Joc de llengua
La rueda del saber
Dictat

Windows Journal

– Autoavaluació

 

Matemàtiques

Lliçó 7:
La resta portant-ne.
Practica la multiplicació.
La pràctica de la divisió.
Operacions amb nombres decimals.
 

Els nombres fins a 700
L’àbac
Activitat
La resta portant-ne
Genmàgic
La centena més pròxima
MUD
La recta numèrica
Joc

La calculadora
Calculadora virtual
Taules

Seguir itineraris en la quadrícula
El gràfic de barres
Teide
Problemes
Llistat

 

Multiplicar per 10, 100 i 1000
Activitat
Activitat
Multiplicar nombres fins a 9999
per una xifra
Taules
Genmàgic
Propietat associativa
Resta portant-ne
Activitat
Descomposició fins milers
Clic
Problemes
Llistat
Autoavaluació
Tres i tres…

 

Zeros al quocient
Dividir per dues xifres
Flash
Activitats
Meitat, terç i quart
Activitat
El doble
 – Taules
Activitat
Problemes
Llistat

Autoavaluació
Repartim

 

Suma i resta amb decimals
Descomposició
Activitats
Multiplicar un decimal per un natural
Activitats
Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000
Activitat
Activitat
Genmàgic
Divisió d’un decimal per un natural
Activitats
Quocients decimals
Activitats

Problemes
Quinzet

 
 

Coneixement del
Medi Natural


i

Social

Lliçó 4:
Pobles i ciutats. (2n)
LLicó 6:
Els ecosistemes.  (3r i 4t)

Lliçó 7:
La reproducció dels animals.
(Naturals)
L’edat dels descobriments.
 (Socials)
 

La successió estacional i el paisatge
Els mesos
El món per un forat
La diversitat de paisatges
Educared
El paisaje
El sòl i els elements que el caracteritzen
La localitat
El temps atmosfèric
El clima
VISITA GRANJA DE GUATLLES
Vídeo
Vídeo

VISITA PARC EÒLIC
Informació
Exploració
Aerogeneradors
Trencaclosques
Altres

Concepte: ecosistema
L’alzinar
Imatges
Tipus ecosistemes
Enciclopèdia
El mar
Esquema
Cadena alimentària
Les xarxes alimentàries
MUD
Alteracions dels ecosistemes
La bassa
Exemple
El Montseny
Vídeo
Conservació dels ecosistemes
Vídeo
Autoavaluació
ECOSISTEMES
VISITA GRANJA DE GUATLLES
Vídeo
Vídeo

VISITA PARC EÒLIC
Informació
Exploració
Aerogeneradors
Trencaclosques
Altres

Concepte: ecosistema
L’alzinar
Imatges
Tipus ecosistemes
Enciclopèdia
El mar
Esquema
Cadena alimentària
Les xarxes alimentàries
MUD
Alteracions dels ecosistemes
La bassa
Exemple
El Montseny
Vídeo
Conservació dels ecosistemes
Vídeo
Autoavaluació
ECOSISTEMES
VISITA GRANJA DE GUATLLES
Vídeo
Vídeo

VISITA PARC EÒLIC
Informació
Exploració
Aerogeneradors
Trencaclosques
Altres

   

 

Fecundació i desenvolupament de l’embrió
Clic

Organitzacions dels animals
Formiguer
Coralls
 La caça i la pesca

L’edat dels decobriments.
poble, comarca,
comunitat, país,
continent i planeta.

L’edat dels descobriments
BIOGRAFIA:
Galileo Galilei
Isaac Newton
Cristòfor Colom
Leonardo da Vinci
Johannes Gutenberg
Pau Claris

VISITA GRANJA DE GUATLLES
Vídeo
Vídeo

VISITA PARC EÒLIC
Informació
Exploració
Aerogeneradors
Trencaclosques
Altres

 
  • Altres activitats TAC del trimestre

   
   

Programació 2n trimestre ZER.

 
 

Activitats a Butbloc.

 

  

Activitats cd

Aquest article ha estat publicat en Curs 2008/09. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *