24/11/08

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/
CURS 2008/09

Període: 24/11/08 al 19/12/08

Àrea

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè


Llengua Catalana

Lliçó 4:
Les vocals O i U. L’auca dels dotze mesos.
Paisatges.
La descripció poètica.

18-25 Lectures
Les vocals O/U

La síl·laba tònica
Teide
Tipus de noms

Plurals femenins en –os
Aventura’t amb l’ortografia
L’article
Aulanet
Conte/cal·ligrama/
refrany
Teide
Clic
Text instructiu
Petits escriptors
Dictat
Windows Journal

La O àtona

Plurals -os
Teide
Homònimes/ homòfones
Sinònims/contraris
Esquema
Esquema

Esquema
Castellnou
L’auca/ El còmic
L’auca dels aliments
Còmic Piu-Piu
Clic
Vivències personals

Rodolins i refranys
SWF

Esquema
Fem ràdio
Audacity
Dictat
Windows Journal

Autoavaluació

La O àtona

Sinònims i antònims
Diccionaris
Esquema
Josep Pla

Mud
El text descriptiu: ambients

El poema
La Fageda d’en Jordà
Fem teatre
Hem de fer riure a l’Hèrcules
Dictat
Windows Journal

Autoavaluació

La ll/l·l
Esquema
Esquema

Clic
Activitat
La comparació
Esquema

Mud

Estils de parlar i escriure

La metàfora
Viquipèdia
Exemples
Esquema

El vers, l’estrofa i la rima
Esquema

Esquema

La prosa poètica

Dictat
Windows Journal


Llengua Castellana

Lliçó 4:
La naturaleza
El giraluna.
Tituef.
El fin de un vuelo.

Lèxic: Elements
de la natura

Antònims

L’abecedari
Clic
Ll/Y
Exercici
Text explicatiu: Experiment
Butbloc
Poema
Poesia
Endevinalles
Endevinalles
Dictat
Windows Journal

El subjecte i el predicat
Teide
Espacios en blanco
Els complements

Ch/Ñ
Wikipedia
Wikipedia
El text descriptiu

El poema
Poesia
Explicar contes
Erase una vez
Dictat
Windows Journal

Autoavaluació

El subjecte i el predicat
Teide
Els complements
Activitats
Ch/Ñ
Wikipedia
Wikipedia

– El còmic

Lectura
Les onomatopeies
La llamada de la selva
Dictat
Windows Journal

Autoavaluació

Els hiatus i la seva accentuació
Teide
Repassar ortografia

El subjecte i el predicat
Concordança
Exercici
Els complements

La narració  i el diàleg
Tedie

Lectura

Dictat
Windows Journal

Matemàtiques

Lliçó 4:
La suma portant-ne.
La resta .
Pràctica de la multiplicació.
Fraccions.

La suma portant-ne amb desenes
Generador
La desena més pròxima
Activitat
Estimacions
Clic
El punt i la línia recta. El regle
Genmàgic
El diagrama de barres
Exemples
Problemes i esquemes
Enigmes

Resta portant-ne
Flash

Estimacions
Teide
Activitat

Cruïlla

Relació amb la suma
Joc

Activitat
Prova de la resta

Descompondre per restar
Clic
Problemes: Dades d’un gràfic
–  Enigmes

Autoavaluació

Multiplicació de nº de dues i tres xifres
Generador
Genmàgic

Zeros intermedis

Factors acabats amb zero
Pràctica

Sumar i restar centenes
Flash
Flash
Problemes: Comprensió d’enunciats
Quadern virtual
–  Enigmes

Autoavaluació

Lectura i escriptura de fraccions
Esquema

Representació
Genmàgic
Comparació
Clic
La fracció com a divisió
Animació
Problemes: Enunciats incomplerts
Càlcul
Enigmes

Coneixement del Medi
Natural


i

Social

Lliçó 2:
Ens fem grans. (2n)

LLicó3: Les comarques.  (3r i 4t)

Lliçó 4: Els fongs i les algues. (Naturals)

La Prehistòria/Període festiu. (Socials)

La lluna
Minut de ciència
Mud
L’orientació
Historieta i jocs
Mud
Els oficis, les feines i les professions
El mercat

Clic

Importància de la convivència

Drets i deures

Festes d’hivern
Edu 365
Clic
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual

El paisatge
Fitxa d’observació

El paisatge de Catalunya
Mapa joc
Mapa mut

La distribució de la població


El treball

Tipus de turisme

Les comunicacions
Clic
Mapa
Itinerari
Com s’organitza una comarca
Clic 3r
Refranys populars
Recull
Patrimoni i història

La nostra comarca
Power Point

Consell Comarcal
La Noguera


Festes d’hivern
Edu 365
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual

Autoavaluació

El paisatge
Fitxa d’observació
El paisatge de Catalunya
Mapa joc
Mapa mut

La distribució de la població

El treball

Tipus de turisme

Les comunicacions
Clic
Mapa
Itinerari
Com s’organitza una comarca
Clic 4t
Refranys populars
Recull
Patrimoni i història

La nostra comarca
Power Point

Consell Comarcal
La Noguera

Festes d’hivern
Edu 365
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual

Autoavaluació

Els fongs (bolets)
Enciclopèdia de la Naturalesa

Consulta i jocs
Les algues (líquens)
Fotos
Fer créixer floridures
Exemple
Gastronomia i valors culturals

La Prehistòria/Període festiu: poble, comarca, comunitat, país, continent i planeta
La Prehistòria
Període Festiu
Joc

Festes d’hivern
Edu 365
Quadern virtual
Pessebre virtual

Altres activitats TAC del trimestre

Programació 1r trimestre ZER.


Activitats a Butbloc.

Activitats cd

Aquest article ha estat publicat en Curs 2008/09. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *