02/02/09

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 2n TRIMESTRE/CURS 2008/09 

Període: 02/02/09 al 20/02/09

Àrea 

Segon

 Tercer

Quart

 Cinquè

 Sisè

  
Llengua Catalana

Lliçó 6:

Les consonants C i Q.
He vist unes roses.
Poesies i poetes.
La narració fantàstica.
 

31-35 Lectures
La C/Q/QU/
La paraula QUE
Esquema
Ortografia bàsica
Clic
Adjectius
Ús interrogatius
Mud
Plurals
Clic
Contraris
Clic
Completar frases

Embarbussaments
Recull
Invenció d’una història

Petites històries

Dictat
Windows Journal

– Autovaluació

 

La essa sorda/
essa sonora
Esquema
Mud
Power Point
Joc
La comparació
Esquema
Mud
Les frases fetes
Esquema
Clic
Els refranys
Esquema
Exercici
Lectura d’una imatge
Text poètic:
Flor o animal
Poesia@.com

Dictat
Windows Journal

– Autovaluació

 

La r/rr i la r muda.
Esquema
Aventura’t amb
l’ortografia
L’adjectiu
Esquema
Joc
El llenguatge del còmic
Còmic piu-piu
Clic
Dictat
Windows Journal

– Autovaluació

 


La E tònica:
oberta i tancada
Activitat
Activitat
Les onomatopeies
Esquema
pdf
El llenguatge del mòbil
Jocs de llengua:
palíndroms,acròstics,
jocs amb monosíl·labs
Esquema
Acròstics
Palíndroms
El text narratiu:
El personatge
Com es fa un conte?
Dictat
Windows Journal

– Autovaluació

 

 
Llengua Castellana

Lliçó 6:

Las plantas.
El tren de sándwich.
Poesías.
Romeo y Julieta.

 

Vocabulari:
Plantes aromàtiques
Guia

Text instructiu:
Les plantes aromàtiques

Poema
Exemples
Embarbussaments
Recull
Abecedari
Español/
abecedario
Augmentatius i diminutius
Norma

Dictat

Windows Journal

– Autovaluació

 

Ll/y/i
Activitat
El nom: Classes
Gènere i nombre
Norma
El text instructiu
Mud
Lectura d’una imatge
Dictat

Windows Journal

– Autovaluació

 

Ll/y/i
Activitat
El nom: Classes
Gènere i nombre
Norma
Activitats
Els determinants. Tipus
Activitats
Textos poètics
Exemples
Fotografies fer
paisatges
Dictat

Windows Journal

– Autovaluació

 

Teatre en còmic
Activitat còmic
El diàleg
Exemples
Els cardinals
– Clic determinants
El sintagma nominal
Activitat
El nom: Classes
Clic
Activitats
Activitats
Dictat

Windows Journal

– Autovaluació

 

Matemàtiques

Lliçó 6:
Comptem centenes.
La multiplicació.
La divisió.
Nombres decimals.

 

Els nombres fins a 900

Clic
Sumar i restar centenes

Activitat
Fitxes
Joc

Comparació de nº fins 500

Activitat
L’euro

Clic
L’orientació a la quadrícula


Problemes nombres 3 xifres
Activitat

 

Termes de la multiplicació

Activitat
Animat3
Propietat commutativa

Taules de multiplicar

La formiga matemàtica
Doble i triple

Activitat
Multiplicar desenes

Activitat
Sumar i restar

Activitat
Problemes

Activitat

 

Divisió exacta i entera

Animat4
Activitat
Propietat del residu

Prova de la divisió

Prova del 9
Dividend de més de
dues xifres
Exercici
Descompondre
nombres per sumar

 Problemes
Activitat

 

Dècims, centèsims
 i mil·lèsims

Activitat
Saltadors d’altura
Comparar decimals

Joc
Activitat
Arrodonir a la unitat

Activitat
Dividir per 10/100/1000

Activitat
Convertidor
Multiplicar per 11

Estratègies
Fracció d’un nombre

Activitat
Problemes
Activitat

 
 

Coneixement del
Medi Natural


i

Social

Lliçó 3:
Ens comuniquem. (2n)
LLicó 5:
El creixement de
les plantes
i animals.  (3r i 4t)
 
Lliçó 6:
Els animals
invertebrats. (Naturals)
El temps dels castells. (Socials)
 

Aparells elèctrics
L’ordinador
Els materials
Clic
La família
Mud
Drets i deures
Declaració
Fitxes

 

La nutrició de les plantes
La fotosíntesi
La reproducció de les plantes
La flor
Exercicis
Animació
Les plantes sense flor
– Fotos
Molses, falgueres i algues
Necessitat de les plantes
Productes
Aprofitament
Adaptacions al medi
Adaptacions
La nutrició dels animals
Presentació
Joc
Remugants
La reproducció dels animals
Projecte
Les necessitats dels animals
Productes
Agrupacions d’animals
Coralls
El cicle vital d’un enciam
Informació
Autoavaluació

   

La nutrició de les plantes
La fotosíntesi
La reproducció de les plantes
La flor
Exercicis
Animació
Les plantes sense flor
– Fotos
Molses, falgueres i algues
Necessitat de les plantes
Productes
Aprofitament
Adaptacions al medi
Adaptacions
La nutrició dels animals
Presentació
Joc
Remugants
La reproducció dels animals
Projecte
Les necessitats dels animals
Productes
Agrupacions
d’animals
Coralls
El cicle vital d’un enciam
Informació

Autoavaluació

 

Els artròpodes
Power Point
L’alimentació dels insectes
Hablemos de insectos
Els mol·luscs
Informació
Observem els cargols
– Projecte
Altres invertebrats:
equinoderms, anèl·lids,
esponges, meduses,
anemones i coralls.
Informació
Observem una
estrella de mar
Informació
Vídeo
Estudiem la llagosta
Llagosta insecte
Vídeo llagosta crustaci
Avalua’t
El temps dels castells.
poble, comarca,
comunitat, país,
continent i planeta.
El temps dels castells.
 

Altres activitats TAC del trimestre

   
   

Programació 2n trimestre ZER.

 
 

Activitats a Butbloc.

 

  

Activitats cd

Aquest article ha estat publicat en Curs 2008/09. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *