27/10/08

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/
CURS 2008/09
 

Període: 27/10/08 al 21/11/08 

Àrea 

Segon

 Tercer

Quart

 Cinquè

 Sisè

  
Llengua Catalana

Lliçó 3:
Les vocals A i E.
La carta.
La gimcana.
La llegenda.

 

12-17 Lectures

Les vocals neutres A i E

La síl·laba tònica
Mud
Derivació verbs/
noms/ adjectius

Exemples
Plurals femenins acabats en -es
Aventura’t amb l’ortografia
Les paraules canvien

El conte i la cançó
Un mes un conte!
Tipus de contes
Marracàs, el supergegant


Dictat
– Windows Journal

 

Les vocals tòniques E i O: oberta i tancada
Esquema
Mud
Clic
SWF
SWF
SWF
Elements de la frase: Subjecte i Predicat
Esquema
La carta i la postal
Lectura eficaç
Mud

Jeroglífics
Clic


Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació

Les vocals tòniques E i O: oberta i tancada
Esquema
Mud
Clic
SWF
SWF
SWF
Elements de la frase: Subjecte i Predicat
Esquema
El text instructiu
Definició
Model

Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació

  

 

Els diftongs i els hiats
Esquema
Mud
Activitat

Els dígrafs
Esquema
Clic
Mud
Mud

Elements de la frase: Subjecte i Predicat
–  Didac
Concordança SN i SV
Esquema
La llegenda
La Noguer i l’Urgelius
Viquipèdia
Dictat
– Windows Journal

 

 
Llengua Castellana

Lliçó 3:
En mi casa.
Lucas el maquinista.
El niño que podía volar.
Mi primer beso.

 

Majúscules

La frase: Subjecte i Predicat
Joc
Fitxa personal

Narració de vivències personals
Cofre

Poema
Poesies
Dictat
– Windows Journal

 

La C i la Z
Cofre
La comparació
Mud

Camp semàntic: El vestuari
Joc
Activitat

El text descriptiu: un paisatge i un personatge
Joc

Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació

 

La C i la Z
Joc
Frases fetes i refranys.
Mud
SWF

Camp semàntic: Oficina d’informació i turisme

El text narratiu: Fantasia.

El diàleg
Mud
Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació

 

La síl·laba
Clic
Els diftongs
SWF
Teide

La derivació: Prefixes i Sufixes
Teide
El text narratiu: D’amor
Teide
Dictat
– Windows Journal

 

Matemàtiques

  

Lliçó 3:
Figures geomètriques.
La suma.
La multiplicació.
Divisió de números naturals.

 

Unitats i desenes
Pràctica
Suma i resta. Suma de tres nº
Fitxes

Comptar de 2 en 2 i de 5 en 5

Triangle, quadrat, rectangle i cercle.
Tangram

Simetria
Activitat
Monedes
Joc
Problemes i gràfics
Clic

 

Suma portant-ne. Nº de 5 xifres
Fitxes
Propietats commutativa i associativa

Arrodonir
Pràctica
Descompondre
Pràctica
Clic

Problemes
Activitats
Autoavaluació

 

Multiplicació de nº de 2 i 3 xifres acabats en 0
Clic
Pràctica

Propietats de la multiplicació

Estimació
Pràctica

Sumar i restar
Quadern
Orientació en un pla.

Producte cartesià

Problemes
Mud
Autoavaluació

 

Propietats i prova de la divisió
Mecànica de la divisió
Pràctica de la divisió

Dividir per 10, 100 i 1000
Pràctica

Operacions combinades
–  Joc

Proporcionalitat

Dividir nº acabats en 0

Sumar i restar

Problemes
Mud

 
 

Coneixement del Medi
Natural

i


Social

Lliçó 2:
Ens fem grans. 2n
El nostre creixement. 3r i 4t
Lliçó 3:
Les plantes: Nutrició i reproducció. (Naturals)
La hidrografia/ Estudiar el passat/
Educació vial.
(Socials)

El creixement i la transformació del cos
Etapes de la vida

La mesura del temps
Clic
Mud

Genmagic

El pas del temps en l’entorn familiar
Galí
Temps de castanyes
Edu 365
Petitaxarxa

Educació vial
Activitats

El creixement i la transformació del cos
Etapes de la vida

La mesura del temps
Clic
Mud

Genmagic

El pas del temps en l’entorn familiar
Galí
Temps de castanyes
Edu 365
Petitaxarxa

Educació vial
Activitats

Autoavaluació

La reproducció
El creixement
Esquemes
Activiats
Mud

Hàbits saludables
Mud
Joc
Higiene
Relacions de parentiu
Arbre genealògic
Els drets de l’infant
Jocs i informació

La Castanyada
Edu 365

Educació vial
Activitats

Autoavaluació

Nutrició i reproducció
Animació fotosíntesis
Animació polinització

La germinació
Quadern virtual de les plantes
Dissecció d’una flor
Informació i exercicis
La ferida de l’Amazònia

La hidrografia: Poble, comarca, comunitat, país, continent i planeta.

Estudiar el passat: Poble, comarca, comunitat, país, continent i planeta.

La Castanyada
Edu 365
Pdf

Educació vial
Activitats

 
Aquest article ha estat publicat en Curs 2008/09. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *