Metodologia del projecte “L’aigua” (INS Pla de l’Estany)

El projecte s’estructura a partir d’un conjunt d’objectius explícits que cal atènyer a partir de les diverses tasques a realitzar. Alguns d’aquests objectius són comuns a tot treball de síntesi i altres són propis d’aquest. Tots plegats són els següents:

Objectius generals d’un Treball de Síntesi

 • Adonar-nos de la necessitat de conèixer diferents àrees per treballar amb certa profunditat un tema.
 • Cercar informació, analitzar-la i sintetitzar-la.
 • Adonar-nos que som capaços de treballar de forma autònoma.
 • Descobrir com podem portar a la pràctica el que hem après a classe.
 • Veure i valorar la importància del treball en equip.
 • Comprovar que totes les aportacions dels membres del grup són importants.
 • Demostrar responsabilitat i bon comportament en totes les activitats i sortides.
 • Potenciar la creativitat.
 • Ser capaços de presentar els treballs amb pulcritud i puntualitat.
 • Saber exposar oralment el procés i els resultats del nostre treball.

Objectius d’aquest Treball de Síntesi

 • Promoure una actitud d’interès i respecte vers els ecosistemes hídrics.
 • Prendre consciència de com s’han modificat els usos de l’aigua al llarg dels anys i com n’ha variat el seu consum.
 • Reconèixer la necessitat de la depuració i la potabilització de l’aigua.
 • Identificar els diferents esports aquàtics, tipus d’aigua, entorn i material necessari per a cadascun.
 • Reconèixer la importància de l’aigua com a font d’energies renovables.
 • Reconèixer l’aigua com a font d’inspiració i de bellesa.
 • Comprovar que l’aigua crea conflictes entre regions.
 • Valorar la importància de l’aigua a Banyoles.

Aquests objectius es volen assolir a través del treball amb diverses metodologies, que, sintetitzades, són les següents:

 • Tasques realitzades en equips de treball amb rols clars per a cadascun dels seus membres, amb l’objectiu de potenciar la capacitat de coordinació i l’autonomia de l’alumnat. Els equips de treball són heterogenis, i tots han d’incloure nois i noies i alumnat de grups classe diferents.
 • Activitats que potencien la recerca i tractament d’informació a partir de reptes de diferents nivells de dificultat.
 • Visita in situ a infraestructures clau dels usos històrics i actuals de l’aigua: la potabilitzadora de Montcada i Reixach i la Casa de les aigües de la mateixa població -antiga central d’extracció i bombejament d’aigües del cabal subterrani del riu, construïda el 1878 i en funcionament fins el 1989.
 • Realització d’un producte final que potencia la capacitat de síntesi i de comunicació de l’alumnat.

sdr

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *