AVALUACIÓ

Per tal d’obtenir una avaluació del projecte, i d´acord amb les eines proposades per la XCB, es va tenir en compte:

* L´autoavaluació i la coavaluació (Instrument d’avaluació formativa que identifica els indicadors o criteris de resultats necessaris per a la correcta realització d’una activitat o tasca.

* Rúbrica (Instrument d’avaluació formativa que consta d’una taula de doble entrada.En un dels eixos s’especifiquen els criteris d’avaluació de realització de les tasques i, en l’altre, els criteris d’avaluació dels resultats, normalment en 4 categories de qualitat (expert, avançat, aprenent i novell).

  • Segons els cicles: elaboració d’un dossier amb els coneixements i els aprenentatges adquirits.
  • Observació directa.
  • Recollida i anàlisi de les exposicions orals realitzades pels alumnes a les diferents classes.
  • Les avaluacions que els alumnes s’havien fet de sí mateixos (autoavaluacions).
  • Diferents rúbriques, on els alumnes s’avaluaven per parelles i grups.

Cal fer esment que també cal avaluar el projecte, el procés i el producte final.

Finalment, el claustre fa una posada en comú al final de curs i es recullen observacions de cara a elaborar propostes de millora de cara al curs vinent.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *