Metodologia Escola Les Bases

El desenvolupament del projecte es du a terme diàriament, durant la primera franja matinal. Acostumem a treballar en gran grup, tot i que en alguns moments ens dividim per realitzar diverses tasques amb una mateixa finalitat.

El lloc de trobada és la rotllana que fem cada dia al matí al voltant del mapa conceptual; aquest mateix espai és el que destinem a fer les converses on parlem sobre les hipòtesis, on compartim les descobertes i on sorgeixen nous dubtes per seguir abordant. Així doncs, en la nostra metodologia de treball no dissenyem tasques prèviament sinó que partim dels dubtes, inquietuds o motivacions dels infants per generar estímuls que els permetin seguir avançant a nivell de coneixements en aquell àmbit en què s’estigui investigant. Allò que sí que planifiquem és la documentació del procés de descoberta i de les conclusions obtingudes, que es desenvolupa amb la col·laboració dels infants i que conformarà el producte final. D’aquesta manera, a cada pas que avança el projecte hi ha tres moments:

  • Un moment inicial on sorgeix el conflicte cognitiu, on es planteja una situació que resulta de gran motivació pels infants (a partir, per exemple, d’alguna cosa que porta un nen/a de casa…)…
  • Un segon moment d’activitats més vivencials, d’investigació, d’experimentació… en relació a allò que volem investigar.
  • Un tercer moment de conversa sobre les nostres observacions on intentem arribar a alguna conclusió que quedarà plasmada en el Mapa Conceptual. Normalment en aquesta última conversa acostumen a generar-se nous interrogants per seguir abordant i així encadenem el procés altre cop.

La fase de documentació va acompanyant tot aquest procés.

Aquesta manera de treballar l’hem anat consolidant al llarg d’aquests quatre anys. Des de juliol de 2018 i tenint en compte les valoracions de final de curs, vam replantejar-nos el fet d’apropar els aspectes més científics i tecnològics a l’aula, de manera que hem anat integrant aquesta visió en el treball per projectes tot transformant la part de recerca d’informació en experimentació i manipulació per tal d’anar construint plegats els aprenentatges. Aquest fet també ens ha suposat vetllar per l’enfocament dels diferents temes que han anat sorgint i la necessitat d’organitzar i aprofundir en els continguts a nivell de claustre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *