Metodologia durant el projecte d’Egipte – 1ESO

En aquest article parlarem sobre la metodologia que s’ha seguit per desenvolupar el projecte d’Egipte de 1r de la ESO.

Ja que la contextualització real del projecte és un punt important en la metodologia, al projecte que ens ocupa s’haurien de plantejar contextos reals a partir dels quals s’haguessin de realitzar les tasques, com per exemple que els alumnes rebessin una carta d’una arqueòleg demanant-los que facin una recerca per a una exposició o alguna cosa similar, que els motivi a treballar amb un objectiu clar.

La metodologia d’aquest projecte es basa en la cooperació, ja que les tasques es reparteixen entre els alumnes per tal d’arribar a un producte final. No obstant això, s’hauria d’implementar el diari de treball per fomentar també la recerca i la reflexió personal.
En el cas del projecte que ens ocupa, la distribució dels alumnes es fa per grups tenint en compte el tipus de tasca a realitzar. S’ofereix als alumnes l’opció de crear els grups per afinitats, però són els tutors els que garanteixen que els grups creats siguin heterogenis i compensats. En cap cas es fan els grups per nivells de coneixements ni per rendiment acadèmic.

Després d’observar el procés i els resultats d’aquest projecte, es pot determinar que els dos objectius principals d’aquesta metodologia consisteixen en fomentar l’autonomia i la creativitat.

Quant a l’autonomia, un dels punts més importants és treballar el traspàs d’informació tant entre el docent i els alumnes com entre els propis alumnes (comunicació entre iguals). Per aconseguir aquest objectiu, no se’ls dóna la informació directament, sinó que aquesta està repartida entre la plataforma Moodle del curs i el dossier de treball que se’ls entrega a l’inici del projecte en format paper. Amb això s’aconsegueix que sigui el propi alumne qui trobi les eines necessàries per solucionar els dubtes i saber quina tasca ha de realitzar en cada moment amb l’acompanyament del professor.

Quant a la creativitat, l’objectiu del projecte no és pautar el producte final, sinó que se’ls plantegen situacions amb múltiples solucions per fomentar la discussió entre els alumnes i la presa de decisions diverses que donin lloc a productes finals oberts i originals.
El projecte és cooperatiu, però hauríem d’arribar a plantejar-lo de manera col·laborativa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *