L’institut Gabriela Mistral està situat a la població de Sant Vicenç dels Horts. Ja és el segon any que participem a la Xarxa de Competències Bàsiques.

El nostre equip impulsor està format per 10 company@s. Han canviat alguns integrants del nostre equip, no som els mateixos que el curs passat.

La participació a la xarxa ens permet compartir experiències i enriquir el treball de transformació en el que estem instal.lats.

Avaluació. “Comença l’espectacle!”

El projecte “Comença l’espectacle!” s’ha dissenyat per a que l’avaluació siga una eina més que l’alumne té per millorar el seu procés d’aprenentatge. En aquest sentit l’autoavaluació i la coavaluació són molt importants.

A l’avaluació s’utilitzen rúbriques que permeten a l’alumne saber què es demana en cada moment i en quin nivell d’assoliment es trova. Tant per al treball en grup com per als diferents lliuraments com el guió escènic, les conclusions i valoració del projecte o la representació de l’espectacle.

Implementació. “Comença l’espectacle!”

Les activitats que es van dur a terme durant el projecte “Comença l’espectacle!” van ser:

 1. Taller de titelles realitzat per la companyia Pengim Penjam.
 2. Investigació sobre les mitologies del món.
 3. Tria i resum d’un mite.
 4. Elaboració del guió escènic de la representació
 5. Construcció de les titelles.
 6. Assajos de la representació.
 7. Primera representació davant els companys de classe.
 8. Modificacions per millorar l’espectacle després de les valoracions dels companys.
 9. Segona representació davant els companys d’altra classe.
 10. Modificacions per millorar l’espectacle després de les valoracions dels companys.
 11. Representació final davant les famílies.
 12. Redacció d’un text amb les conclusions i valoració del projecte.

Per facilitar l’autoregulació dels alumnes a cada sessió els grups havien d’acabar amb el document “Planifiquem-nos” on apuntaven que havien de fer al dia següent i quins materials els faria falta. Per començar cada sessió revisaven en grup el document per repartir tasques i organitzar el dia.

Per facilitar la documentació i la reflexió de l’alumne sobre el seu procés d’aprenentatge diariament havia de realitzar una bitàcola on detallava que havia fet, què havia après, com ho havia après, quines dificultats havia trobat i què hauria de fer per superar-les.

Producte final. “Comença l’espectacle!”

El producte final va ser la representació amb les famílies com a públic. Cada grup-base va crear un espectacle de titelles adaptant una història mitològica i cada grup-classe va fer la representació dels cinc espectacles davant les seves famílies.

Resum del projecte

Imatge de previsualització de YouTube

Representacions completes:

1r A 

Imatge de previsualització de YouTube

1r B 

Imatge de previsualització de YouTube

1r C 

Imatge de previsualització de YouTube

1r D 

Imatge de previsualització de YouTube

1r E 

Imatge de previsualització de YouTube

Planificació. “Comença l’espectacle!”

Primer els alumnes van fer propostes sobre temes que els agradaria treballar i d’aquests temes vam unir una proposta sobre la mitologia i altra sobre el teatre per crear el projecte “Comença l’espectacle!”. En aquest projecte havien de crear un espectacle de titelles adaptant una història mitològica que, per finalitzar, representarien davant les famílies.

Per augmentar la motivació de l’alumnat començaren el projecte amb un taller sobre titelles on els explicaren que és necessari per realitzar un espectacle de titelles.

Després del taller necessitaven investigar sobre les diferents mitologies que hi ha al món i triar un mite d’alguna d’elles.

Amb el mite triat passaren a desenvolupar el guió escènic i construir les titelles.

I per finalitzar van tindre un temps per assajar la representació que també va incloure una primera representació davant els companys de classe per rebre les valoracions i realitzar les millores necessàries, i una segona representació davant els companys d’una altra classe per rebre també les valoracions i realitzar millores abans de la representació final davant les famílies.

Metodologia. “Comença l’espectacle!”

En el projecte “Comença l’espectacle” es van crear grups base heterogenis tenint en compte el grau de motivació i implicació de l’alumnat. A cada grup s’unia un alumne d’alta motivació amb un de baixa, els altres dos o tres membres del grup eren alumnes de motivació estandar.

Cada grup s’autogestionava les tasques a fer seguint un calendari donat pel professorat. Per facilitar aquesta autogestió havien d’omplir un document anomenat Planifequem-nos al finalitzar cada sessió on planificaven les tasques a realitzar el dia següent i els materials que necessitarien. A cada sessió havien de començar revisant aquest document i organitzant les tasques a fer.

La primera de les tasques va ser la tria del mite a adaptar, tasca on la recerca d’informació va ser necessària ja que havien de saber quines mitologies hi ha i triar el mite.

La segona tasca va ser el desenvolupament d’un guió escènic amb els diàlegs i aclariment sobre les escenes com efectes sonors, quan entra i surt cada personatge, etc…

A continuació havien de construir les titelles però per poder fer-ho primer havien de decidir quin tipus de titelles utilitzarien i com es construien, problema que van solucionar gracies a la recerca d’informació.

Després van tindre el temps d’assajos abans de les representacions. La primera representació va ser davant dels companys de classe, aquesta representació va permetre que els companys feren una valoració de les representacions però també per agafar idees que els servirien pels seus espectacles. Amb aquestes valoracions, la base d’orientació donada pels profes sobre com ha de ser una bona representació i l’experiència pròpia de la representació havien de fer les modificacions que van decidir per millorar el seu espectacle.

La segona representació va servir per al mateix però aquesta es va realitzar davant els companys d’altra classe.

I finalment es va realitzar la representació davant les famílies amb totes les millores realitzades per concloure el projecte.