AVALUACIÓ: metges per un dia

Un cop acabat el projecte, per poder valorar el grau d’assoliment dels aprenentatges de cada alumne vam realitzar la següent activitat d’avaluació competencial:

avaluació competencial ALIMENTACIÓ

A més a més es van fer unes autavaluacions en grup per valorar l’exposició que van fer a les famílies:

AUTOAVALUACIÓ ORAL

PRODUCTE FINAL: metges per un dia

Ja havia arribat el moment, el 19 de desembre amb la classe ben decorada vam fer de “metges per un dia” . Els pares i mares de les nostres classes van rebre unes xerrades sobre l’alimentació i els hàbits saludables a càrrec d’uns metges ben informats.

IMPLEMENTACIÓ: metges per un dia

Durant el desenvolupament del projecte els grups que van sorgir van ser: la pasta i els farinacis, la carn el peix i els ous, les verdures, els sucres i el fast food. A mesura que el treball avançava i anaven descobrint nous aprenentatges, la classe es va adonar que havien altres aspectes de l’alimentació saludable que no havien tingut en compte (l’aigua, els hàbits saludables, l’oli…) i van haver de crear nous grups i distribucions dins de l’aula.

A més a més, donat el caire interdisciplinar del projecte, també es van realitzar activitats relacionades amb altres àmbits.

De forma global podem dir que les activitats que van dur a terme són:

-Cerca d’informació en diferents fonts: llibres de consulta, videos, contes…

-Tractament de la informació: posada en comú entre els membres del grup i elaboració dels petits textos que resumien de forma adequada a la seva edat el que havien après.

-Elaboració de murals i treballs plàstics.

-Creació de grups d’experts que es reagrupaven per posar en comú el treball dels diferents equips.

-Creació de credencials a l’aula d’informàtica amb Word.

-Treball del vocabulari en anglès relacionat amb els aliments.

-Mesura de capacitats: quantitat d’aigua necessària per al cos.

Quan el treball d’investigació i creació de materials va estar elaborat, van gravar un video que vam enviar a la doctora Roldán, per saber si estàvem capacitats per fer de metges per un dia.

La resposta de la doctora Roldán va ser satisfactòria i vam poder fer la xerrada a les famílies de la nostra escola.

dav

dav

METODOLOGIA: metges per un dia

Per poder dur a terme la tasca que ens havia encomanat la doctora Roldán, vam establir una conversa en gran grup. Amb aquesta conversa vam arribar a uns acords: per una banda havíem de saber molt bé els grups d’aliments i les seves aportacions al nostre cos. D’altra banda vam decidir que per poder il.lustrar la nostra exposició hauríem de crear murals o treballs plàstics.

A partir d’aquest moment, es van crear els diferents grups cooperatius, en funció del grup d’aliment que volia investigar cadascú.

Cada grup va iniciar un treball d’investigació amb diferents recursos: llibres de la biblioteca, videos, material que portaven de casa,…

PLANIFICACIÓ: metges per un dia

Al Cicle Inicial, concretament a segon, un dels temes de l’àmbit de coneixement del medi natural és l’alimentació saludable. Vam aprofitar aquest tema per desenvolupar un projecte al que vam anomenar “Metges per un dia”, de manera que poguessim incloure continguts i objectius de la resta d’àmbits.

Com cada vegada que inciem un projecte, el punt de partida és sempre una demanda o un repte. En aquest cas, la Doctora Roldan ens va fer arribar una enquesta per saber quins eren els nostres hàbits saludables. Desprès d’omplir-la, li vam enviar a la doctora. Ella ens va contestar amb un video on es feia saber que havíem estat escollits per participar en la campanya “metges per un dia” que consistia en fer unes xerrades a les famílies de les escoles, explicant els avantatges d’una alimentació saludable.

A partir d’aquest moment es va iniciar a l’aula el projecte de treball que va tenir una durada de cinc setmanes.

TEST inici projecte

ESCOLA PUIG D’AGULLES

Hola companys i companyes de la xarxa! Som el grup impulsor de l’escola Puig d’Agulles. Aquest és el segon any que participem a la xarxa i estem molt il·lusionats amb la tasca que hem engegat. El nostre centre actualment està molt implicat en el treball per projectes i cada vegada som més els mestres que treballem en aquesta línia, això fa que puguem crear materials competencials i compartir experiències, dubtes, neguits i èxits. L’espai de diàleg i reflexió son necessaris per treballar en equip.