Conclusions finals sobre el Projecte: La Prehistòria

Amb aquest projecte sobre la Prehistòria s’han treballat les competències pròpies de cada àmbit.

En tot ell els i les alumnes van participar activament de les activitats proposades per tal de comprendre i ampliar els coneixements sobre la Prehistòria, treballant cooperativament, autoavaluant, coavaluant i fent propostes per a la planificació de les diferents tasques.

Grup d’experts ens ho expliquen!

Finalment vam preparar grups d’experts dels trets característics de la prehistòria. Aquests van investigar els trets característics d’aquesta etapa a través de fonts d’informació donades per les mestres.

Entre tots van elaborar una maqueta de les diferents etapes de la Prehistòria (utilitzant diferents tècniques artístiques) on hi quedaven representats els seus trets principals i la seva evolució.

A més es va fer l’exposició de la feina portada a terme als alumnes de P5 de l’escola. Que aquest any, i aprofitant el lema de l’escola “abracem les cultures”, va decidir posar el nom a la seva classe de: els Prehistòrics.

 

Preparem la sortida a les Mines de Gavà

Voliem veure com vivien a la Prehistòria, així que vam decidir anar a  visitar les Mines de Gavà. Aquesta visita a les mines ens permetia conèixer de primera mà el sistema de vida i les creences dels nostres avantpassats.

 

Evidentment vam preparar amb anterioritat la sortida amb el següent qüestionari:

mines_gava

Elaborem murals

Més endavant i mitjançant l’elaboració de murals i l’exposició dels trets característics de la Prehistòria van Identificar també les característiques principals de les etapes de la Prehistòria: Paleolític, Neolític i  Edat dels Metalls (habitatge, l’obtenció d’aliments, les eines i les creences) i van comparar la manera de viure de les persones de la Prehistòria respecte l’actualitat.

 

Com mesurem el temps?

Abans, però, ens calia distingir les etapes en què es divideix la història identificant la Prehistòria com el període més antic del nostre passat per entendre d’on venim (els nostres orígens) i classificant i ubicant els fets que dóna lloc a cada etapa (invenció de l’escriptura, desaparició de l’Imperi Romà, descobriment d’Amèrica i Revolució Industrial).

Així doncs els i les alumnes de 4rt. van situar la Prehistòria i les seves etapes en la línia del temps, identificant la Prehistòria com la primera etapa de la humanitat. I van reconèixer les unitats del temps que s’empren en la història (any, dècada, segle, lustre, mil·lenni…).

Ho vam fer amb el suport visual d’un vídeo de les etapes de la història i l’elaboració conjunta d’un fris cronològic per penjar-lo a la classe.

A través d’una presentació multimèdia també vam reflexionar i identificar les unitats de temps (hora, any, dècada, lustre, segle, mil·lenni, etc.). I la relació i conversió de dates, equivalències…

Us adjuntem l’enllaç dels videos que vam utilitzar:

https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE

https://es.slideshare.net/ncortiel/unitat-didctica-etapes-de-la-humanitat-presentation

 

Un gran descobriment a Vallirana!

El Projecte es va iniciar partint de lectura de la notícia del descobriment de restes arqueològiques al nostre municipi, Vallirana.

S’ha treballat la notícia (Un gran descobriment a Vallirana!) per grups. Amb la lectura  i reflexió per grups de la notícia (de 5 fonts diferents) de la troballa de restes prehistòriques a la Cova Bonica.

Aquests són els articles que es van trobar a l’aula:

Restes humanes del neolític_AJUNTAMENT DE VALLIRANA

Restes humanes del neolític_ALDIA.CAT

Restes humanes del neolític_DIARI ARA

Restes humanes del neolític_NOTÍCIA GENERALITAT

Restes humanes del neolític_NOTÍCIA UB I SERP

I aquest el qüestionari que posteriorment van haver d’omplir:

Ens endinsem en el Projecte: La Prehistòria

Els alumnes van ser els protagonistes de l’aprenentatge de l’etapa més antiga de la història investigant, participant, elaborant i reconstruint de manera cooperativa els seus coneixements previs amb d’altres de nous més complexes.

A més es van recollir els coneixements previs, a l’inici del Projecte i en finalitzar-lo, mitjançant una rúbrica.

Així van comprendre d’on venim a partir dels objectius i activitats, plantejades de forma  progressiva, que us anirem detallant.

L’equip impulsor, motor pedagògic del projecte!

Periòdicament l’equip impulsor de l’escola ens reunim per tal de reflexionar pedagògicament sobre els projectes i vetllar per posar-los en marxa, assessorar, reflexionar, dialogar, fer un feed-back sobre el què es tracta a les reunions de xarxa…

Ens endinsem en La Prehistòria!

Tot i que l’equip impulsor elabora un Projecte específic, pensat en un cicle determinat, cada curs ha elaborat diversos Projectes, que després hem compartit en Claustre.

El curs passat ens vam centrar a Cicle Inicial i aquest curs hem implementat el projecte model a Cicle mitjà, concretament a 4rt de Primària.

Aprofitant  l’eix temàtic de l’escola d’aquest curs “Abracem les cultures” i ajustant-nos als continguts del Currículum, el tema escollit ha estat: LA PREHISTÒRIA. I s’ha portat a terme al llarg del segon trimestre.

Equip impulsor del Pompeu Fabra

Hola de nou companys i companyes de la Xarxa!

Som l’equip impulsor de l’Escola Pompeu Fabra de Vallirana, format per representants de tots els cicles de l’escola.

Aquest és el segon curs que participem a la Xarxa de Competències Bàsiques.

El nostre Claustre està patint un canvi metodològic al llarg d’aquests anys fomentant la comunicació i intercanvi d’experiències entre els docents que en formem part.

I amb aquesta formació estem millorant la pràctica docent i repensant molts dels aspectes de treball a l’aula.

Poc a poc anem treballant en xarxa, generant materials, compartint experiències entre nosaltres i trobant espais de diàleg. Anem progressant i això es va notant!