L’AVALUACIÓ DEL NOSTRE PROJECTE D’ESCOLA

El procés d’avaluació és continu i global, integrador i globalitzador del procés d’aprenentatge.

S’avalua el treball en grup i es desenvolupen activitats de regulació per tal que els alumnes vagin creant coneixement i sigui conscient del seu aprenentatge. Quan finalitza una sessió es promou la reflexió i verbalització que del què han après. També es fa autoavaluació i coavaluació en equip / grup i individual amb l’objectiu que cada membre s’adoni de la seva relació amb els companys, els punts valorats positivament i si cal millorar algun aspecte (punts febles) en el desenvolupament de les diferents tasques.

La documentació del procés de producció és evidenciat amb fotografies que es fan durat el procés, petites filmacions, activitats plàstiques i expressions escrites recollides. També s’utilitzen taules d’observació directa i dianes avaluatives on s’avalua la cerca d’informació i saber buscar i recollir aquesta informació. Durant el procés s’orienta i s’incideix en la participació i implicació en el treball en grup. També construïm una rúbrica per l’expressió oral. Tots aquests instruments produeixen una nota en grup  una altra nota individual.

Al llarg del projecte, cal fer una síntesi de tot el què ha anat descobrint i aprenent l’alumne com a centre del seu propi procés d’aprenentatge, com a subjecte actiu i conscient del que va aprenent i de com hi aprèn.

L’objectiu més importat de l’avaluació que es duu a terme és que l’alumne aprengui a autorregular-se i a respectar i potenciar els seus talents (intel·ligències múltiples).

EL QUE ENS IMPORTA I POTENCIEM ÉS EL PROCÉS I NO SOLAMENT EL RESULTAT.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *