Projecte. 1492: Un viatge per l’Edat Mitjana

1492: Un viatge per l’Edat Mitjana és un projecte interdisciplinari liderat per l’àrea de ciències socials i adreçat als alumnes de 2n d’ESO. El projecte consisteix en el disseny i la construcció d’un joc de taula ambientat en l’Edat Mitjana mitjançant el qual els alumnes podran treballar conceptes de totes les matèries impartides en aquest nivell. L’objectiu  és millorar la motivació, l’interès de l’alumnat i l’aprenentatge significatiu a través de la gamificació i el treball manipulatiu i col·laboratiu.

Aquest projecte té una durada de tot un curs escolar amb una dedicació setmanal d’aproximadament dues hores. D’altra banda i de manera ocasional, s’utilitzarà l’hora de tutoria per compartir dubtes, intercanviar idees, coordinació de grups, suggeriments de millora, resolució problemes i presa de decisions per avançar.

Per a la planificació, seguiment i desenvolupament d’iniciatives futures veiem la necessitat de crear una Comissió de projectes formada per un professor de cada departament amb la finalitat de coordinar i unificar les tasques desenvolupades en cadascuna de les matèries.

METODOLOGIA

Per al desenvolupament d’aquest projecte es formen grups heterogenis de 4 o 5 alumnes, cadascú amb un rol representatiu de l’època medieval.

ROLS: portaveu, encarregat de materials, expert informàtic, expert en dibuix, gestor d’informació i del temps.

Les principals tasques a realitzar són:

 • Redacció de la introducció i les normes del joc.
 • Elaboració de les preguntes i proves del joc.
 • Disseny i elaboració del material del joc.

Es distribueixen les tasques per matèries:

 • Elaboració de preguntes per al joc: totes les assignatures.
 • Redacció de la introducció i les normes del joc: llengua catalana, castellana i anglesa.
 • Elaboració de les monedes i brúixoles: tecnologia.
 • Disseny del tauler de joc a escala: matemàtiques.
 • Elaboració del tauler de joc i components: tecnologia i visual i plàstica.
 • Disseny de les rutes terrestres, fluvials i marítimes: ciències socials.

Cada matèria utilitzarà l’aula de classe habitual per treballar en el projecte.

IMPLEMENTACIÓ

La informació que necessitarà l’alumnat s’obté dels llibres de text de cada matèria i de fonts d’informació digitals.

Al final de cada tema i en cadascuna de les matèries cada grup haurà de generar una pregunta relacionada amb els coneixements adquirits en aquell tema. D’aquesta manera i durant tot el curs, s’aniran recopilant les preguntes i proves que formaran aquest joc de taula.

Per al seguiment i regulació de les tasques a realitzar s’utilitzen dos instruments:

 • La rúbrica de seguiment de tasques serveix als alumnes per controlar en quin punt es troben del treball i d’aquesta manera poder controlar i autogestionar el seu temps.
 • El diari d’aprenentatge és una eina que servirà a cada alumne per anar recopilant i organitzant tots els coneixements que vagi adquirint dins d’aquest projecte.

PRODUCTE FINAL

El producte final d’aquest projecte és la creació d’un joc de taula mitjançant el qual els alumnes podran revisar els coneixements adquirits en cadascuna de les matèries durant aquest curs escolar i en aquest nivell en concret. Tot i que el desenvolupament del projecte es du a terme amb els alumnes de 2n d’ESO, tota la comunitat educativa podrà gaudir del seu producte final. És a dir, un cop acabat el joc, alumnes i professors podran jugar-hi. D’altra banda, també creiem convenient per a futures iniciatives compartir amb les famílies  el procés de desenvolupament dels projectes a través de la pàgina web de l’institut o mitjançant una jornada de portes obertes.

AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquest projecte és formativa i formadora, és a dir, tant el professor com el propi alumne aniran avaluant durant el procés de desenvolupament del projecte els coneixements adquirits i l’adequació de les activitats al procés d’ensenyança-aprenentatge. S’utilitzaran les rúbriques, el diari d’aprenentatge i l’observació a l’aula com a instruments d’avaluació. A més, es farà ús de rúbriques d’autoavaluació per tal de que cada alumne avaluï el seu propi aprenentatge i rúbriques de coavaluació per tal d’avaluar el treball col·laboratiu .

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *