PLANIFIQUEM EL NOSTRE PROJECTE D’ESCOLA

Els Alumnes de l’Escola Sant Miquel de Miralcamp han dedicat el projecte al tema : EL RESTAURANT: “Les delícies d’en Ruben”. Es van plantejar tot un seguit d’objectius d’aprenentatge:

  • Produir textos orals i escrits per demostrar la comprensió de textos orals i escrits.
  • Cercar vocabulari d’altres llengües per conèixer-les i poder comunicar-se.
  • Analitzar problemes quotidians del restaurant amb estratègies i eines matemàtiques per tal de resoldre’ls.
  • Cercar, contrastar, seleccionar i organitzar informació digital considerant diverses fonts i entorns virtuals per generar informació.
  • Respectar i participar activament en les tasques per tal de facilitar les habilitats socials.
  • Utilitza elements bàsics de llenguatges artístics per expressar-se amb plenitud.
  • Utilitzar estratègies de cerca de dades per trobar respostes a situacions problema.

 

El projecte ha durat 15 dies, dedicant la franja horària de 9h a 10:55h, en els quals cada mestre tutoritzava el treball de 9 o 10 alumnes aproximadament, emprant el treball cooperatiu com a base de l’aprenentatge. En el treball en equip, sempre hi ha haver una part de recerca d’informació, de reflexió personal i autoregulació amb diversitat d’instruments d’avaluació. En tot aquest procés el mestre acompanyava a l’alumnat, proposant, regulant, preguntant i introduint continguts per desenvolupar les competències establertes en la planificació.

 

L’activitat inicial motivadora va partir del visionat d’ un vídeo d’un xef de l’entorn proper a l’escola que demanava assessorament i ajuda als alumnes d’infantil i primària per crear un restaurant. L’eix motive va crear molt il·lusió entre els alumnes de l’escola i a partir d’aquí es van repartir els diferents departament de treball des d’Infantil fins a 6è de Primària:  Cicle infantil eren els nutricionistes, 1r feien de decoradors, 2n s’encarregaven de la publicitat, 3r eren els nutricionistes/cuiners, 4t feien de periodistes, 5è s’encarregaven del departament de RRHH i logística, i 6è eren arquitectes.

Els docents s’han coordinat per establir els objectius d’aprenentatge, per delimitar els continguts  i les competències a treballar, per especificar els criteris i els indicadors d’avaluació que empraríem. Es va dissenyar l’activitat inicial de motivació per poder plantejar el punt de partida del projecte a tot l’alumnat, i també es va detallar el producte final (mostra dels productes, dissenys, menús i articles dels diferents departaments…)

Respecte al tema de l’avaluació, cal comentar que s’ha tingut en compte que tot l’alumnat participes en la seva pròpia avaluació, emprant diversitat d’instruments (autoavaluacions, coavaluacions, rubriques, fulls de seguiment, pla de treball…)  que tinguessin en compte el procés i fomentessin l’autoregulació. Per tant, l’alumnat havia de ser conscient del que s’estava treballant i de com es podia millorar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *