COM ES VEU REFLECTIT?

En un dels apartats, l’avaluació, teníem clar què hi havia de sortir reflectit:   

  • Cooperar per aprendre (avaluació de la competència específica de cada projecte intentant que com a mínim una sigui de medi)

Instruments d’avaluació: observació, recull d’activitats d’aprenentatge, rúbriques, carpeta d’aprenentatge, bases d’orientació…

  • Aprendre a cooperar (avaluació del treball en equip)

Instruments d’avaluació: rúbrica setmanal d’autoavaluació i coavaluació amb els membres de l’equip. Cal tenir molt en compte el treball de metacognició i definir clarament (què vol dir fer bé el teu càrrec? què vol dir posar atenció? entre d’altres…) 
En aquesta graella, vam donar les pautes següents:

  • Cada alumne s’ha de marcar amb una creu on cregui segons el treball i la implicació de la setmana. 
  • Després, ho ha de corroborar amb la resta de grup. La valoració grupal es marca amb un cercle.
  • Cada setmana es fa una valoració i, així queda registrat en una mateixa graella.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *