Implementació: la dona al llarg del temps

Cada grup de treball tenia una pregunta de partida que havia de cercar la informació a partir de diferents fonts d’informació: digital, enquestes, entrevistes i llibres.

Hi havia poc coneixement previ sobre les dones al llarg del temps (en diferents sectors) i això va significar que cada descoberta era un nou aprenentatge.

Per tal de relacionar les diferents informacions es va crear una línia del temps on cada grup anava incorporant el que anaven descobrint per tal de donar sentit global al projecte.

A cada grup es van establir uns càrrecs: secretari/a, material, investigadors/es (tots/es),moderador/a, portaveu (rotatiu)

Es van treballar de manera transversal diferents àmbits de coneixement: comprensió lectora, oral, expressió escrita i oral, artístic, valors, coneixement del medi social.

Hi havia dues maneres de documentar la investigació:

  1. Al mural global de la classe (línia del temps)
  2. Cada grup té un document compartit on van recollint i integrant tota la informació. Aquesta serà tota la informació que es transmetrà en una exposició oral a la resta de grups.

No hi va haver docència compartida, ja que els àmbits que es van treballar al projecte es podien fer des de la tutoria. Sí que es va tenir unes hores de reforç de la mestra d’educació especial.

El paper del docent va ser de guia, acompanyant, ajudant a gestionar els grups per tal que siguin autònoms, ajudant a formular noves preguntes, curiositats, resoldre problemes…

Programació: Una vegada els alumnes han escollit la temàtica, s’elabora una graella on escrivim els objectius. A partir d’aquí escollim del currículum les competències i els criteris d’avaluació que lliguen amb cada objectiu. I aquests els compartim amb els alumnes per tal que sàpiguen que esperem d’ells.

A partir de l’assistència a les sessions de xarxa de l’equip impulsor i la resta del claustre , s’han anat comentant i valorant els diferents projectes i hem pogut compartir els punts fort i febles de cada un, per tal d’introduir propostes de millora.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *