L’alumnat exposa el seu producte final

Imatge nova

Un cop elaborats tots els productes (power points, stop motion, murals, vídeos…), cadascun dels grups de treball ha exposat davant de tots els seus companys de 3r d’ESO el resultat de la seva feina en equip. L’exposició s’ha fet a la sala d’actes i un tribunal format per tres professors l’ha avaluat mitjançant una rúbrica.

Per elaborar la nota final del projecte es tindran en compte aquests aspectes: feina feta durant el procés d’elaboració del producte, autoavaluació de l’alumnat realitzada al final de cada un dels tres dies que van elaborar el projecte i, finalment, l’exposició oral. La nota obtinguda del projecte tindrà un valor d’un 20% que se sumarà a la nota del Treball de Síntesis.

Imatge 5 Imatge nova2 Imatge nova3

LA CRISI DELS REFUGIATS SIRIANS EXPLICADA EN UN POWERPOINT

Una de les propostes del projecte consistia en preparar una presentació oral per explicar la crisi dels refugiats sirians amb la realització d’un Powerpoint. Se’ls va facilitar unes pautes per estructurar la presentació, i d’aquesta manera, poder portar a terme la recerca d’informació per omplir de contingut l’exposició. Durant els dies que va durar el treball, els 6 alumnes que formaven el grup van estar llegint intensivament articles i reportatges i visionant diferents peces audiovisuals de mitjans de comunicació, amb el suport del professor que coordinava el powerpoint.

arribada massiva

treballant

L’objectiu final d’aquest producte era fer l’exposició oral del tema davant dels companys de 1r d’ESO, i si l’experiència era positiva, portar-la també a alguna escola del barri.

Teniu aquí les pautes que es van facilitar als alumnes perquè poguessin treballar de forma autònoma i el resultat final:

Pautes Powerpoint La crisi dels refugiats sirians

POWERPOINT La crisi dels refugiats sirians

Com avaluar el projecte

Un dels grans dubtes a l’hora d’encarar el projecte ha estat com avaluar-lo. Teníem clar que calia avaluar el procés, que l’avaluació havia d’incloure la coavaluació i l’autoavaluació, que s’havia de crear i avaluar un producte final i que la nota havia de ser individual.

El que ja no teníem tan clar era on encabir aquesta nota. Després de diferents propostes, vam decidir sumar la nota del projecte a la nota del Treball de Síntesi, sumant fins a un màxim de 2 punts a la nota d’aquesta matèria. D’aquesta manera, si un alumne treia una nota d’un 7 en el Treball de Síntesi, que nosaltres fem en l’entorn d’un camp d’aprenentatge, a aquesta nota li sumàvem un màxim de 2 punts, en funció de quin havia esta el resultat i la implicació en el projecte.

Creiem que aquesta ha estat la manera més justa de reflectir la nota, tot i que pel curs vinent ens plantegem, a més de seguir aplicant la solució d’enguany, donar un informe a les famílies on s’expliqui el treball de l’alumne en relació al projecte.

dubtes