L’alumnat exposa el seu producte final

Imatge nova

Un cop elaborats tots els productes (power points, stop motion, murals, vídeos…), cadascun dels grups de treball ha exposat davant de tots els seus companys de 3r d’ESO el resultat de la seva feina en equip. L’exposició s’ha fet a la sala d’actes i un tribunal format per tres professors l’ha avaluat mitjançant una rúbrica.

Per elaborar la nota final del projecte es tindran en compte aquests aspectes: feina feta durant el procés d’elaboració del producte, autoavaluació de l’alumnat realitzada al final de cada un dels tres dies que van elaborar el projecte i, finalment, l’exposició oral. La nota obtinguda del projecte tindrà un valor d’un 20% que se sumarà a la nota del Treball de Síntesis.

Imatge 5 Imatge nova2 Imatge nova3

Els refugiats i l’exili

Des del Departament de Llengua Catalana vam pensar de fer l’elaboració d’un mural on s’hi reflectís el tema de l’exili.

A partir de quatre poemes d’autors catalans (Miquel Martí i Pol, Joana Raspall,  Per Quart i Lluís Llach) es va tractar de relacionar la paraula refugiat amb la paraula exili.Imatge nova2

El mot exili apareixia en cadascun dels quatre poemes.

Vam contrastar el fet dels refugiats d’avui amb l’exili que patiren (interior i exterior ) els perdedors de la guerra civil espanyola.

 Decidiren que alguns versos de cadascun dels poemes serien il·lustrats amb imatges adients al tema.Imatge nova

La pàgina web d’Amnistia Internacional seria el fil conductor per elaborar el mural.

Les sessions van consistir en:

-Prendre consciència que a través de la poesia es pot reflexionar sobre el tema bèl·lic.

-Prendre consciència dels matisos dels termes REFUGIAT, IMMIGRANT i APÀTRIDA

-Relacionar les semblances i dissemblances de l’exili català amb el tema dels refugiats d’avui.

Els alumnes elaboraren finalment dos murals.

Un primer on quedava il·lustrat el mot EXILI relacionant-lo amb imatges sostretes dels poemes.

Un segon on hi havia una petita notícia dels quatre poetes i on s´hi destacava uns versos dels quatre poemes seleccionats:

-Podries, de Joana Raspall

-L’exiliat de Miquel Martí i Pol

-Infant de Beirut de Lluís Llach i

Corrandes d’Exili de Joan Oliver (Pere Quart)

Com avaluar el projecte

Un dels grans dubtes a l’hora d’encarar el projecte ha estat com avaluar-lo. Teníem clar que calia avaluar el procés, que l’avaluació havia d’incloure la coavaluació i l’autoavaluació, que s’havia de crear i avaluar un producte final i que la nota havia de ser individual.

El que ja no teníem tan clar era on encabir aquesta nota. Després de diferents propostes, vam decidir sumar la nota del projecte a la nota del Treball de Síntesi, sumant fins a un màxim de 2 punts a la nota d’aquesta matèria. D’aquesta manera, si un alumne treia una nota d’un 7 en el Treball de Síntesi, que nosaltres fem en l’entorn d’un camp d’aprenentatge, a aquesta nota li sumàvem un màxim de 2 punts, en funció de quin havia esta el resultat i la implicació en el projecte.

Creiem que aquesta ha estat la manera més justa de reflectir la nota, tot i que pel curs vinent ens plantegem, a més de seguir aplicant la solució d’enguany, donar un informe a les famílies on s’expliqui el treball de l’alumne en relació al projecte.

dubtes

 

Expliquem el projecte al Claustre

Un cop ja tenim clara la implicació de l’alumnat en el projecte i hem elaborat un possible pla de treball, fem arribar al claustre de professors i professores la intenció d’implementar el treball interdisciplinari o treball per projectes en els dos grups de 3r d’ESO. La idea no sol és informar a tot el claustre sobre projecte sinó donar la possibilitat al professorat que no forma part de l’Equip Impulsor de la Xarxa de CB d’aportar idees, propostes de millora, etc.

La informació que es fa arribar és la següent:

 • Al llarg d’aquest curs, les dates encara no estan decidides, l’alumnat de 3r d’ESO faraà el projecte “Arriben nous veïns a l’Hospitalet”  (els nous veïns són els 25 refugiats sirians que arribaran a l’Hospitalet…). L’Enric ja ha fet la primera acció de sensibilització. Preveiem fer una xerrada de l’Associació de fotoperiodistes de Barcelona, treballar conjuntament amb la Creu Roja, que és qui gestiona l’acolliment d’aquestes famílies,  informar a l’AMPA, projectar programes i documentals que tractin la qüestió… I d’aquí sortiran accions i productes per part de l’alumnat que encara estan per determinar: articles, murals, cartells, conferències a d’altres grups de l’Institut o a les escoles de primària, difusió a les xarxes socials… La cloenda final es faria la Diada de Sant Jordi on es mostrarien els resultats del projecte.

Pla de treball

Després de comentar amb l’Equip Impulsor de la Xarxa de CB la rebuda que ha tingut el documental amb l’alumnat, elaborem aquest document com un possible guió per implementar el treball per projectes relacionat amb els refugiats sirians en els dos grups de 3r d’ESO:

 

blog2

Pla de treball del projecte “Els nous veïns”

Objectiu:

 • Sensibilitzar els nostres alumnes vers la realitat en la es troben les persones refugiades.
 • Reflexionar sobre com hem d’acollir les persones que arriben a la nostra ciutat provinent de realitats extremes i actuar conseqüentment.
 • Participar en les campanyes d’acollida als refugiats que s’organitzin en el nostre entorn proper..

Productes:

 • Vídeo de sensibilització vers aquesta tragèdia humanitària que ens servirà per compartir el què hem après al llarg del projecte amb les escoles i/o altres organitzacions de la nostra ciutat.
 • 2 o 3 Presentacions audiovisuals que ens serviran per sensibilitzar els alumnes d’altres cursos del nostre institut vers aquesta tragèdia que viuen els refugiats i per reflexionar sobre com els hem d’acollir que ens servirà per compartir el què hem après al llarg del projecte.
 • Murals per l’Institut.

Propostes d’activitat que es poden fer::

Ja programades i/o realitzades:

22/12/2105: Creu Roja. Conferència.

Pendents de valorar i/o temporitzar:

 • Conferència “Les crisis humanitàries que provoquen els refugiats. Anàlisis del cas de Síria”. La conferència la fan reporters que han viscut  les situacions i conflictes exposats. La proposta ve de l’Associació de fotoperiodistes de Barcelona.
 • Treballar i reflexionar a partir de la fotografia del world photo press.
 • Article sobre les paraules i expressions que “els refugiats” han anat deixant a la llengua castellana al llarg del temps.

http://www.elespanol.com/cultura/20151125/81991805_0.html

 • Vídeo enviat per Carme Torrijos:

https://drive.google.com/a/ibellvitge.net/file/d/0B7aopfEYeM14b21odTJKcktMUnlmaWF3Wl9tclRVR3QzcnNF/view?usp=sharing

 • Recull de textos escrits per refugiats que podrien ser treballats a classe i utilitzar-los després en el vídeo final. Potser podríem buscar entre els avis dels nostres alumnes…
 • Participar en alguna recollida de material amb alguna implicació especial. El Comitè de solidaritat amb el poble sirià fa recollides de material específic (material escolar, llet en pols, bolquers, aliments en gra). Va destinat als refugiats interns que s’han mogut dins el propi país. Arriba per camins clandestins via Turquia. El reben i el distribueixen 3 entitats de la població que estan dins el país i saben les necessitats reals… Una proposta que ha fet algun centre escolar i que es podria copiar pot ser recollir llibretes escolars i a la primera pàgina escriure un missatge en anglès de recolzament, ànims…
 • Stop Motion: he parlat amb el David i el segon trimestre a EVP han de treballar aquest contingut. L’he animat a fer alguna cosa relacionada amb el projecte i s’hi ha engrescat ràpidament. Ex: imatge d’un refugiat i en el fons van passant tots els països pels que ha de passar fins arribar a l’Hospitalet…

bloc

Compartim amb l’alumnat la idea

El 16 de novembre de 2016 aprofitem les classes de Socials a 3r d’ESO de l’Enric, un dels membres de l’Equip Impulsor de la Xarxa,  per projectar el documental de Salvados Sin noticias de Europa, emès aquell mateix cap de setmana, per veure quina és la reacció de l’alumnat i si troben interessant aprofundir-hi.

enric 1

 

enric2

Paral·lelament es demana a l’alumnat un petit treball d’investigació relacionat amb el que es planteja al documental.

enri3

Un cop analitzats la reacció de l’alumnat i com enfoquen els treballs en grup plantejats per l’Enric, decidim plantejar-nos fer un treball interdisciplinar que giri al voltant d’aquesta temàtica.

Punt de partida

L’Ampa de l’Institut el dia 10 de novembre de 2015 ens fa arribar un correu electrònic on s’explica l’arribada de 25 persones refugiades de Síria a la ciutat de l’Hospitalet. En el correu, l’Ajuntament i la Creu Roja demanen la col·laboració de totes les entitats i voluntaris per tal que aquestes persones es trobin acollides i acompanyades de forma que puguin integrar-s’hi entre nosaltres. També es demana fer difusió de la situació que estan patint i mirar que la gent que ens envolta prengui consciència de la necessitat de donar la cara i no mirar per a una altra banda.

Aquest correu ens fa prendre consciència de la gravetat de la situació i ens motiva a buscar la manera de treballar-ho des del nostre Institut.

fonsSolidaritatCiutadana

Per altra banda, a principis de curs, l’Enric, professor de Socials de 3r d’ESO i membre de l’Equip Impulsor de la Xarxa CB, va mostrar a l’alumnat la imatge de Aylan Kurdi, el nen de tres anys mort ofegat a una platja de la costa turca, que va mostrar el drama de l’èxode dels refugiats siris a l’abast dels ulls de tot el món.

La inundació informativa va ser llavors diària i va arribar al nostre alumnat. Per això, a l’inici del curs es va plantejar realitzar des de la matèria de Socials un treball sobre els refugiats siris que estaven intentant arribar a Europa, però també sobre els moviments migratoris, per tal de lligar-ho amb el currículum de 3r d’ESO. La idea va ser molt ben rebuda.

La proposta formulada va ser treballar en grup per tal de portar a terme una investigació, com si d’un equip de redacció periodístic es tractés; ara bé, se’ls va facilitar una guia de preguntes per guiar-los en el seu treball.

Equip de treball

Per dur a terme aquest projecte, els professors del grup impulsor de la Xarxa que passen pel grup de 3r d’ESO s’ha constituït com a equip de treball. Ens trobarem quinzenalment per anar desenvolupant les diferents parts del projecte, després de veure que els diferents professors imparteixen les següents matèries:

Enric Cuadra (Ciències Socials), Núria Durán (Llengua Castellana), Lilí Moreu (Llengua Catalana), Dolors Busquets (Música), David Lapuente (EVP), Aleix Diz (Química), Adela Barreda (Llengua Castellana), Mercè Briones (Ciències Socials), Pol Solé (Coordinador Xarxa).blog2