Els refugiats i l’exili

Des del Departament de Llengua Catalana vam pensar de fer l’elaboració d’un mural on s’hi reflectís el tema de l’exili.

A partir de quatre poemes d’autors catalans (Miquel Martí i Pol, Joana Raspall,  Per Quart i Lluís Llach) es va tractar de relacionar la paraula refugiat amb la paraula exili.Imatge nova2

El mot exili apareixia en cadascun dels quatre poemes.

Vam contrastar el fet dels refugiats d’avui amb l’exili que patiren (interior i exterior ) els perdedors de la guerra civil espanyola.

 Decidiren que alguns versos de cadascun dels poemes serien il·lustrats amb imatges adients al tema.Imatge nova

La pàgina web d’Amnistia Internacional seria el fil conductor per elaborar el mural.

Les sessions van consistir en:

-Prendre consciència que a través de la poesia es pot reflexionar sobre el tema bèl·lic.

-Prendre consciència dels matisos dels termes REFUGIAT, IMMIGRANT i APÀTRIDA

-Relacionar les semblances i dissemblances de l’exili català amb el tema dels refugiats d’avui.

Els alumnes elaboraren finalment dos murals.

Un primer on quedava il·lustrat el mot EXILI relacionant-lo amb imatges sostretes dels poemes.

Un segon on hi havia una petita notícia dels quatre poetes i on s´hi destacava uns versos dels quatre poemes seleccionats:

-Podries, de Joana Raspall

-L’exiliat de Miquel Martí i Pol

-Infant de Beirut de Lluís Llach i

Corrandes d’Exili de Joan Oliver (Pere Quart)

Guerra de Síria i destrucció de patrimoni

Des de les àrees de Ciències Socials i Cultura i Valors Ètics, vam decidir fer la nostra aportació al projecte amb una reflexió sobre el que ha suposat la guerra de Síria quant a la destrucció del seu patrimoni.

Guerra de Síria i patrimoni.

Amb anterioritat a la realització del producte final vam fer unes sessions de sensibilització en què vam reflexionar sobre què és patrimoni, quin significat té per a la construcció de la identitat d’un poble, i en definitiva, quins han estat els efectes del conflicte sirià, tot comparant-los amb la Guerra Civil Espanyola i analitzant tots els esforços que es van fer per a salvar el patrimoni del nostre país.

Finalment, un grup de 5 alumnes van fer un power point a partir de les pautes recomanades per la professora responsable. El resultat final és aquest:

 Power Point Guerra de Síria i destrucció de patrimoni

Presentació del projecte als alumnes (04/03/2016)

Un cop s’havia decidit com seria l’organització per dur a terme el projecte (dates, sessions, professorat que passaria per les aules,…), es tractava de fer atractiva la proposta per als alumnes.

Per això, se’ls va fer una presentació Powerpoint per posar-los en situació i explicar-los el funcionament i desenvolupament del projecte. És a dir, es tractava de que s’apuntessin per ordre de prioritat segons les seves preferències en les diferents opcions del projecte: murals, presentacions PPT o audiovisuals (o les StopMotions, o bé, el curtmetratge). Podien escollir entre tres de les quatre possibilitats.

Se’ls va donar una setmana perquè anessin apuntant-se en uns fulls enganxats en les seves aules. Un cop van estar omplerts, es van recollir; el professorat implicat en el projecte va decidir llavors en reunió el repartiment dels alumnes entre les diferents tasques a realitzar, sempre intentant respectar al màxim les seves preferències. Aquest punt el consideràvem fonamental per l’èxit del projecte: quant més motivats estiguin els alumnes, més implicats s’hi sentiran.

Presentació 2

A continuació, pengem el PowerPoint que se’ls va passar a classe i els fulls pel repartiment en les tasques:

Presentació Projecte

Llistes alumnes productes del projecte

Pla de treball

Després de comentar amb l’Equip Impulsor de la Xarxa de CB la rebuda que ha tingut el documental amb l’alumnat, elaborem aquest document com un possible guió per implementar el treball per projectes relacionat amb els refugiats sirians en els dos grups de 3r d’ESO:

 

blog2

Pla de treball del projecte “Els nous veïns”

Objectiu:

 • Sensibilitzar els nostres alumnes vers la realitat en la es troben les persones refugiades.
 • Reflexionar sobre com hem d’acollir les persones que arriben a la nostra ciutat provinent de realitats extremes i actuar conseqüentment.
 • Participar en les campanyes d’acollida als refugiats que s’organitzin en el nostre entorn proper..

Productes:

 • Vídeo de sensibilització vers aquesta tragèdia humanitària que ens servirà per compartir el què hem après al llarg del projecte amb les escoles i/o altres organitzacions de la nostra ciutat.
 • 2 o 3 Presentacions audiovisuals que ens serviran per sensibilitzar els alumnes d’altres cursos del nostre institut vers aquesta tragèdia que viuen els refugiats i per reflexionar sobre com els hem d’acollir que ens servirà per compartir el què hem après al llarg del projecte.
 • Murals per l’Institut.

Propostes d’activitat que es poden fer::

Ja programades i/o realitzades:

22/12/2105: Creu Roja. Conferència.

Pendents de valorar i/o temporitzar:

 • Conferència “Les crisis humanitàries que provoquen els refugiats. Anàlisis del cas de Síria”. La conferència la fan reporters que han viscut  les situacions i conflictes exposats. La proposta ve de l’Associació de fotoperiodistes de Barcelona.
 • Treballar i reflexionar a partir de la fotografia del world photo press.
 • Article sobre les paraules i expressions que “els refugiats” han anat deixant a la llengua castellana al llarg del temps.

http://www.elespanol.com/cultura/20151125/81991805_0.html

 • Vídeo enviat per Carme Torrijos:

https://drive.google.com/a/ibellvitge.net/file/d/0B7aopfEYeM14b21odTJKcktMUnlmaWF3Wl9tclRVR3QzcnNF/view?usp=sharing

 • Recull de textos escrits per refugiats que podrien ser treballats a classe i utilitzar-los després en el vídeo final. Potser podríem buscar entre els avis dels nostres alumnes…
 • Participar en alguna recollida de material amb alguna implicació especial. El Comitè de solidaritat amb el poble sirià fa recollides de material específic (material escolar, llet en pols, bolquers, aliments en gra). Va destinat als refugiats interns que s’han mogut dins el propi país. Arriba per camins clandestins via Turquia. El reben i el distribueixen 3 entitats de la població que estan dins el país i saben les necessitats reals… Una proposta que ha fet algun centre escolar i que es podria copiar pot ser recollir llibretes escolars i a la primera pàgina escriure un missatge en anglès de recolzament, ànims…
 • Stop Motion: he parlat amb el David i el segon trimestre a EVP han de treballar aquest contingut. L’he animat a fer alguna cosa relacionada amb el projecte i s’hi ha engrescat ràpidament. Ex: imatge d’un refugiat i en el fons van passant tots els països pels que ha de passar fins arribar a l’Hospitalet…

bloc