Sessió de sensibilització: Visita d’un fotoperiodista (9/04/2016)

Des de l’inici del projecte, teníem clar la necessitat d’exposar materials i fer sessions de sensibilització als nostres alumnes respecte a la crisi dels refugiats. El nostre objectiu últim era que els alumnes actuessin i participessin en el foment de la conscienciació i sensibilització del problema a nivell col·lectiu: primer, dintre del propi institut, i segon, en el marc de les seves relacions personals, amics o família, per arribar encara més lluny, a nivell de tot el barri de Bellvitge.  En aquest sentit, el primer pas era que ells mateixos prenguessin consciència de la crisi a través de l’adquisició de coneixements històrics, geogràfics, polítics i socials, però també, i encara més important, a través de les vivències en primera persona.

Així doncs, vam contactar amb una associació de fotoperiodistes perquè poguessin fer una xerrada. Després d’una introducció sobre la situació dels refugiats al món amb dades i mapes, el Marc va organitzar la seva exposició en base a quatre zones de violència:

  • El conflicte dels Balcans i els seus refugiats, el qual va ser la primera feina que va realitzar professionalment com a fotoperiodista.
  • Els desplaçats interns al Brasil i la violència a les “Faveles”.
  • El conflicte del Sàhara Occidental i els seus desplaçats i refugiats.
  • El conflicte sirià i els camps de refugiats a Europa.

La presentació va ser molt dinàmica i va captivar als alumnes amb fotografies colpidores.

Fotoperiodista 1

Presentació del projecte als alumnes (04/03/2016)

Un cop s’havia decidit com seria l’organització per dur a terme el projecte (dates, sessions, professorat que passaria per les aules,…), es tractava de fer atractiva la proposta per als alumnes.

Per això, se’ls va fer una presentació Powerpoint per posar-los en situació i explicar-los el funcionament i desenvolupament del projecte. És a dir, es tractava de que s’apuntessin per ordre de prioritat segons les seves preferències en les diferents opcions del projecte: murals, presentacions PPT o audiovisuals (o les StopMotions, o bé, el curtmetratge). Podien escollir entre tres de les quatre possibilitats.

Se’ls va donar una setmana perquè anessin apuntant-se en uns fulls enganxats en les seves aules. Un cop van estar omplerts, es van recollir; el professorat implicat en el projecte va decidir llavors en reunió el repartiment dels alumnes entre les diferents tasques a realitzar, sempre intentant respectar al màxim les seves preferències. Aquest punt el consideràvem fonamental per l’èxit del projecte: quant més motivats estiguin els alumnes, més implicats s’hi sentiran.

Presentació 2

A continuació, pengem el PowerPoint que se’ls va passar a classe i els fulls pel repartiment en les tasques:

Presentació Projecte

Llistes alumnes productes del projecte

DENIP 2016: Comprendre la crisi de les persones refugiades (01/02/2016)

El 30 de gener va ser el Dia Escolar de la No-violència i la Pau. Aquest any es proposa reflexionar sobre la configuració dels conflictes armats i el seu conseqüent impacte sobre la població civil.

En el marc del nostre projecte, es planteja realitzar una activitat d’”Escacs” per tal d’extreure  conclusions sobre les conseqüències dels conflictes bèl·lics.

Objectiu de la sessió: seguint les indicacions de l’Escola Cultura de Pau, es pretén aclarir conceptualment la diferència entre persona desplaçada i persona refugiada, i recalcar que en els últims anys segueix havent-hi més desplaçats en comparació amb el nombre de persones refugiades, principalment perquè:

  • no tota la població té els recursos econòmics per marxar del seu país;
  • els països veïns es poden negar a acollir aquestes persones pel seu cost econòmic i desestabilitzador,
  • perquè l’Estat en conflicte no permet la sortida de persones per tal d’exercir un més gran control.

Resultats: després de realitzar partides de tres en tres jugadors, es recullen i s’agreguen les diferents dades. Els resultats obtinguts són espectacularment semblants als esperats per l’activitat. Es comenta el següent:

  • En un conflicte armat la població civil és la principal víctima ( 75-90 % dels morts ).
  • Els atacs a la població civil són estratègies de guerra dels diferents actors armats. El fet que sigui difícil distingir entre la població civil i els guerrillers posa en perill la població civil .
  • Els refugiats a l’estranger estan més protegits que els desplaçats interns.

tauler denip