Equip de treball

Per dur a terme aquest projecte, els professors del grup impulsor de la Xarxa que passen pel grup de 3r d’ESO s’ha constituït com a equip de treball. Ens trobarem quinzenalment per anar desenvolupant les diferents parts del projecte, després de veure que els diferents professors imparteixen les següents matèries:

Enric Cuadra (Ciències Socials), Núria Durán (Llengua Castellana), Lilí Moreu (Llengua Catalana), Dolors Busquets (Música), David Lapuente (EVP), Aleix Diz (Química), Adela Barreda (Llengua Castellana), Mercè Briones (Ciències Socials), Pol Solé (Coordinador Xarxa).blog2