Capgirem l’avaluació

Un projecte suposa capgirar i donar un altre enfoc a les “tradicionals” formes d’aprenentatge. Vàrem tenir clar des de l’inici que un dels objectius en l’avaluació era implicar els alumnes, ells havien de formar part activa en aquest procés tant en l’avaluació reguladora com en l’avaluació final.

Una de les primeres eines d’avaluació que va posar en pràctica l’alumnat va ésser l’avaluació diària de l’actitud i implicació en el projecte, realitzada dins  de cada comissió mitjançant graelles de coavaluació. Ha destacat la resposta en positiu de l’alumnat, prenent aquest sistema com una forma per conscienciar-se dia a dia la seva actitud, i com un estímul motivacional positiu propi i per altres membres de l’equip.

I enmig d’aquest camí, un bon dia vàrem arribar el professorat a classe i vam pronunciar el concepte “carpeta d’aprenentatge”. Va ésser el moment potser més difícil d’entendre per part de l’alumnat, acostumats a incloure tot dins un dossier; va ésser més complicat fer entendre que no els hi diríem què incloure, simplement havien de decidir què havia estat significatiu. Vam plantejar avaluar la carpeta d’aprenentatge mitjançant una rúbrica i a través d’heteroavaluació realitzada pel professorat. Es va facilitar la rúbrica a l’alumnat a l’inici del crèdit perquè esdevingués una eina fer a la configuració d’aquest recull d’evidències. En aquest cas, el fet que la nota sigui conjunta va comportar el debat entre membres de cada comissió i sobretot a la reflexió dels materials a incloure; esdevenint així no tan sols una eina d’avaluació final sinó també de regulació i foment del treball cooperatiu.

Al final de la setmana la ruta havia d’ésser presentada a un altre grup classe. La forma de qualificar l’exposició oral ha estat mitjançant una rúbrica, introduint criteris per a l’avaluació conjunta del grup i un criteri per a l’avaluació individual del portaveu de cada comissió. Obtenint així una nota obtinguda per coavaluació per part de cadascuna de les comissions.

Per acabar, el sistema de coavaluació de la ruta ens va semblar el més escaient per fer la valoració final.  Tot i això, pel tipus d’activitat i alumnat avaluador,  volíem que es tractés d’una eina més dinàmica i ràpida; així es va optar per una Diana per valorar la ruta de cada grup classe.

Diana de coavaluació

S’han tingut en compte els instruments d’avaluació de la següent manera:

  • Autoavaluació i coavaluació dels alumnes de 3r. ESO- 20%
  • Exposició oral- 20%
  • Carpeta d’aprenentatge- 40%
  • Diana de coavaluació- 20%

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *