Anella verda avaluació

AVALUACIÓ

Avaluació del projecte:

 

Per avaluar el conjunt del projecte i el seu producte final es té en compte el treball en equip, el treball individual de les diferents fases, també es valora que els aprenentatges hagin sigut significatius i es fa participar els alumnes de la seva avaluació i la dels companys, i valoració global del projecte.

 

Es tenen en compte els següents criteris:

 

  • Fase d’exploració (40%): Treball individual (15%), Elaboració del dossier dels continguts treballats (15%), Qüestionari corresponent als continguts (10%).
  • Fase de realització (60%): Treball en grup (20%), Projecte final (20%), Exposició oral (10%), Autoavaluació i co-avaluació (10%).
  • S’utilitzen rúbriques i fulls de càlcul per calcular la nota final. Aquesta nota final es té en compte en el butlletí, i també s’inclou un 20% a cadascuna de les matèries que hi són representades: Matemàtiques, Socials, Experimentals i Anglès.

 

Competències bàsiques que es treballen:

  1. Competències transversals:

        – Personal i social

        – Digital:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *