Com avaluem?

L’avaluació de l’alumnat es fa atenent el seu procés d’aprenentatge i els resultats del seu treball. Sabem i informem els alumnes i les famílies que les notes que figuren al seu expedient són les del procés, donat que l’objectiu dels nois i noies és que treballin i aprenguin tant com puguin.

Com que l’objectiu és que l’alumne aprengui tant com pugui i no que tingui un nivell determinat de coneixements, cap alumne/a repeteix de curs pel fet que no hagi assolit unes habilitats o coneixements determinats. Només en cas que un noi/noia vegi els seus aprenentatges dificultats o endarrerits per falta de maduració personal, podrà repetir de curs ja que, en aquest cas, la repetició li suposa un benefici.

L’avaluació formativa pretén orientar l’alumne en el seu aprenentatge continu i autodirigit, partint del punt on es troba l’alumne, cap a on va i què s’ha de fer perquè avanci. És per això que l’avaluació formativa de l’alumnat es fa atenent el seu procés d’aprenentatge i els resultats del seu treball. Informem els alumnes i les famílies que les notes que figuraran al seu expedient seran les del procés, donat que l’objectiu dels nois i noies és que treballin i aprenguin tant com puguin. I això és precisament el que s’avalua quan parlem d’avaluació.

D’altra banda també cal una qualificació dels resultats que indiqui el nivell d’adquisició de competències, ens basem en el progrés de l’alumne i en el nivell d’aprenentatge que hagi assolit, valorat per l’equip docent i per proves escrites individuals concebudes amb la idea de recollir els aprenentatges fets i establir les propostes didàctiques dels itineraris personalitzats.

L’avaluació del procés és la valoració dels objectius de l’educació obligatòria. Per a nosaltres implicarà el màxim aprenentatge a partir de la situació en què es troba l’alumnat. Es comunica a les famílies a través d’un informe al desembre i al juny.

D’altra banda l’alumne també haurà d’avaluar les seves competències fent servir rúbriques, fent la valoració dels aprenentatges que va assolint. Aquesta nota, que indica el nivell d’adquisició de competències, es comunicarà a les famílies a través d’un informe al març. Servirà per tenir constància de com progressa l’alumnat, per informar les famílies i el propi alumne de quin és el seu nivell.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *