Historical inventions

A l’assignatura d’anglès i al llarg de dues sessions més una altra d’informàtica, s’han treballat alguns inventors i els seus invents mitjançant una fitxa on es parlava d’alguns invents antics i contemporanis, dels seus inventors i de la funció de cada invent. Mitjançant una sèrie de pistes i la feina en equip -aquesta feina es podia fer en petits grups- els alumnes han repassat ’estructures gramaticals simples (You can) i repetitives ja treballades i, a l’hora, i de forma inconscient, fer servir una estructura gramatical complexa (passive voice) que normalment no es faria servir amb alumnes d’aquest nivell.

Amb aquesta fitxa els alumnes han pogut descobrir mitjançant la interacció amb els seus companys alguns inventors i els seus invents i, a la vegada, descobrir i fer servir de forma activa una estructura gramatical complexa. Han construït un coneixement transversal doncs no només han pogut practicar la primera llengua estrangera sinó que també han adquirit coneixements relacionat amb l’àrea de medi i que podran aplicar directament al projecte que es du a terme.

S’han fet servir alguns invents que ja havien treballat prèviament amb la seva tutora per facilitar la identificació d’un contingut familiar en una llengua estrangera.

Per tal de poder assolir aquests continguts i familiaritzar-se amb les estructures lingüístiques treballades s’ha fet una fitxa, en col·laboració amb l’aula d’informàtica en la que els alumnes han agafat la identitat d’un inventor i han recordat el que van inventar. A l’aula d’anglès s’ha llegit en veu alta i les millor treballades s’han exposat al passadís davant de l’aula d’anglès.

Aquestes senzilles activitats han contribuit de forma activa al desenvolupament per part de l’alumne, de diferents competències relacionades amb les dimensions de comunicació oral, comprensió lector, expressió escrita, dimensió literària i plurilingüe i intercultural.

Per poder portar a terme aquesta tasca s’ha hagut de fer una petita coordinació amb la tutora, que és qui dirigeix tot el projecte, i amb l’especialista d’informàtica per poder valorar entre tots tres la adequació dels continguts i si era prou factible tenint en compte els coneixements previs i les habilitats dels alumnes a tercer curs de primària.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *