Institut Maremar

08c904df-d1b5-4e82-8228-0493241116e8 (1)

El nostre centre, l’Institut Maremar, es troba ubicat a la població del Masnou. Va iniciar la seva funció com a centre educatiu el 1969, encara que des de llavors ha passat per diferents etapes.

En l’actualitat s’imparteixen estudis d’ESO, Batxillerats i Cicles Formatius de grau mig i superior de la família professional de Serveis Socioculturals i Sanitat.

La línia d’actuació del centre es basa principalment en l’educació com a procés integral, integrat i integrador.

Ens plantegem l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip, adreçada al desenvolupament integral de l’alumnat. S’entén com a desenvolupament integral l’equilibri entre la instrucció o transmissió d’uns coneixements i l’educació en les actituds i comportaments solidaris, de convivència en el marc social on estem immersos.  Per aquest motiu:

El professorat s’organitza per equips docents i departaments on es procura coordinar la intervenció educativa. Es procura que aquesta intervenció atengui les dimensions individuals i socials de l’alumnat i els diferents àmbits on poden millorar les seves capacitats físiques i intel·lectuals.

L’acció tutorial és l’eix vertebrador del conjunt d’activitats que contribueixen a l’educació integral de l’alumnat, des de la dinamització del grup-classe i la coordinació de l’activitat educativa entre el professorat i les persones responsables de l’alumne/a, a l’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat.
El pluralisme i els valors socials; la solidaritat.

El Centre assumeix la responsabilitat de formar el seu alumnat en el marc del conjunt de valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i democràtica, i procura que aquesta formació abasti totes les dimensions importants d’una educació integral. Es per això, que es vetlla perquè la vida de relació en el centre s’orienti pels camins de la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg, a la vegada que es treballa perquè aquests valors serveixin de fonament a qualsevol activitat educativa i s’incorporin a la seva programació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *