Dificultats

A l‘hora de fer la recerca d‘informació ens adonem que ens és difícil fer arribar a les famílies com ens poden ajudar a fer el recull d‘informació.

Tot i que els fem notes especificant molt clarament  què volem saber, poques famílies hi participen i les que ho fan ens porten alguna cosa relacionada amb les flors però no el que específicament se‘ls demanava.

QUINES FLORS CONEIXES? COM SÒN? ON ES PODEN

TROBAR?

PER A QUÈ

SERVEIXEN

LES FLORS?

QUE NECESSITEN

 PER VIURE?

 

VENUS

ADAM

RODAYNA

ARWA

KARTIK

SHEYLA

 

 

MAHADI

ALEXA

ERNI

INAS

MAYTE

 

AMTHONY

DIEGO

RUANWANG

SLEISY

GABRIELA

 

ERIK

SARA PAEMLA

ANAHÍ

ANGELA

ALEXÍ

 

LILI

NOEL

GREGORY

MUSSA

JULIAN

Fem equips

Un altre tipus d‘activitats són les que aprofitem per a què entrin en la dinàmica de treballar en petits grups, o en parelles. No hem utilitzat un sol model de treball. La mateixa activitat ens ha portat a treballar d’una manera o d‘una altra:  s‘ha fet en gran grup, com l‘exposició de la informació que porta cada nen a la resta del grup o el buidatge de contes de la biblioteca cercant imatges de flors.

pla 1

També hem desdoblat el grup i cada grup ha fet una activitat  fent-ne després  una posada  en comú, per exemple: mig grup cerca informació als racons/ biblioteca que hi ha als passadissos de l’escola mentre l‘altre mig grup busca el material per plantar els bulbs de les tulipes.