Intercanviem informació

En els inicis del projecte i donat que la motivacio dels projectes de l’escola és el nom del grup, un cop triat i havent fet una primera recerca d‘informació, es planteja des de l‘escola exposar a les altres classes el que s‘ha fet durant el primer trimestre. Per això organitzem l’escola en parelles de projectes i P4 hem exposat al grup de 1er A i ells van venir a exposar a la nostra classe que estaven fent el seu projecte sobre la Lluna.

Quan fem el projecte?

Aprofitem les intervencions i/o aportacions espontànies dels nens i nenes i/ o de les famílies en qualsevol moment, no només durant la 1:30h. planificada, en base a que a infantil se’ns fa complicat restringir el projecte a una hora determinada ja que en qualsevol moment del dia pot sorgir l ‘interés i  és quan en treiem el suc.

Planificació

Planifiquem el projecte en base a la línia d’escola que ens marca com a primer projecte del curs, el nom del grup.  El temps que dedicarem al projecte és obert i està en funció de la de la percepció que tenim les mestres de l’interès que desperti en els nens/es. Inicialment, la proposta  de  la línia d’escola és de 4 sessions setmanals per dedicar al treball globalitzat. A E.I , hem considerat que sempre treballem globalitzadament  i per tant , dedicarem al projecte del nom de la classe 1 sessió setmanal de 1.30h.

Iniciem el curs amb aquest projecte , però això no exclou , que si es dóna iniciar-ne un altre que sorgeixi  de l’nterès dels nens, el fem.