Intercanviem informació

En els inicis del projecte i donat que la motivacio dels projectes de l’escola és el nom del grup, un cop triat i havent fet una primera recerca d‘informació, es planteja des de l‘escola exposar a les altres classes el que s‘ha fet durant el primer trimestre. Per això organitzem l’escola en parelles de projectes i P4 hem exposat al grup de 1er A i ells van venir a exposar a la nostra classe que estaven fent el seu projecte sobre la Lluna.

Dificultats

A l‘hora de fer la recerca d‘informació ens adonem que ens és difícil fer arribar a les famílies com ens poden ajudar a fer el recull d‘informació.

Tot i que els fem notes especificant molt clarament  què volem saber, poques famílies hi participen i les que ho fan ens porten alguna cosa relacionada amb les flors però no el que específicament se‘ls demanava.

QUINES FLORS CONEIXES? COM SÒN? ON ES PODEN

TROBAR?

PER A QUÈ

SERVEIXEN

LES FLORS?

QUE NECESSITEN

 PER VIURE?

 

VENUS

ADAM

RODAYNA

ARWA

KARTIK

SHEYLA

 

 

MAHADI

ALEXA

ERNI

INAS

MAYTE

 

AMTHONY

DIEGO

RUANWANG

SLEISY

GABRIELA

 

ERIK

SARA PAEMLA

ANAHÍ

ANGELA

ALEXÍ

 

LILI

NOEL

GREGORY

MUSSA

JULIAN

Què aprenem?

A l‘hora d’introduir la recerca hem vist que a p.4 el què aprenen són conceptes com:  investiguem o què vol dir informació, cóm i on podem trobar aquesta informació. I tot això ens ajuda a fer la recerca en sí.

La recerca és també una activitat molt guiada ja que és la primera presa de contacte que ténen amb la dinàmica de treball per projectes.