Rúbrica

L’ avaluació del projecte la fem mitjançant la rúbrica de grup.

Hem reflexionat i arribat a la conclusió que els nens i nenes de P3 i P4 no són encara capaços de fer una auto avaluació amb la reflexió que això implica.

Ala rúbrica del grup hem prioritzat en tot moment els següents objectius :

  • Escolta activa
  • Participació en les converses
  • Actitud davant les activitats
  • Explicació curta de conceptes apresos.

Pensem que s’han de prioritzat aquests objectius ja que són la base de tot procés d’aprenentatge i aconseguir-los els permetrà més endavant avançar en el treball cooperatiu i en totes les dinàmiques que implica el treball per projectes.

Rúbrica de grup