Intercanviem informació

En els inicis del projecte i donat que la motivacio dels projectes de l’escola és el nom del grup, un cop triat i havent fet una primera recerca d‘informació, es planteja des de l‘escola exposar a les altres classes el que s‘ha fet durant el primer trimestre. Per això organitzem l’escola en parelles de projectes i P4 hem exposat al grup de 1er A i ells van venir a exposar a la nostra classe que estaven fent el seu projecte sobre la Lluna.

Exposem el que hem après

Els dic que jo també faré la meva recerca per l‘escola a veure si trobo alguna cosa sobre les flors…i sí!!! Trobo unes imatges precioses que ens ajuden a completar la informació sobre quines flors coneixem??? Treballem  l ‘expressió oral   i la memòria i fem una petita exposició oral al grup de 1er A