16. I tot això com ho avaluem?

I tot això com ho avaluem?

Aquest projecte el vam encabir com a Projecte de Recerca de 4t de l’ESO. Com a centre tenim estipulats uns ítems per avaluar el procès d’aprenentatge i el producte final, que en aquest cas va ser la realització de la Gala.

En primer lloc es fa una valoració del procés de creació del projecte de recerca, li diem full de seguiment. Aquest full de seguiment és omplert pel tutor del treball de recerca, ajudat per les anotacions que tots els professors que passen per l’aula aquells dies van fent en una graella. En aquesta graella s’avalua la continuïtat i la capacitat d’organització del grup, així com el tractament del tema o la recerca que van realitzant.

Per altra banda, tal com es pot veure en els documents adjunts en aquesta entrada,  tenim una graella per avaluar la memòria escrita o carpeta d’aprenentatge, així com l’exposició oral.

Som conscients que hem de millorar molts aspectes i transformar aquestes graelles en rúbriques. Aquest any hem estat aprenent com fer les rúbriques, hem mirat diferents models, però no hem tingut temps de portar-les a terme. Aquesta feina ens queda pendent per l’any vinent, ja que aquest curs, malgrat que hem après molt sobre aquesta manera d’avaluar no hem tingut temps de consensuar les rúbriques amb tot l’equip de nivell de 4t.

La valoració del projecte feta professorat que forma part de l’equip impulsor de 4t és molt positiva. Creiem que amb aquest projecte, tant l’alumnat com el professorat hem après molt.

Dels alumnes el que més positivament valorem són l’assoliment de les competències comunicatives, d’autonomia i iniciativa personal, d’aprendre a aprendre i la social i ciutadana. Ens hem adonat que alhora que anaven assolint conceptes com fer pressupost o enviar una instància, seleccionar actuacions i, sobretot, a organitzar-se demanant la implicació dels altres companys i professors, s’han creat uns vincles entre tots els alumnes de 4t que abans no hi eren. De fet alguns alumnes de 4t han valorat la Gala com el millor que els havia passat a l’ESO.

PR4_Rúbrica_exposició oral

Ítems a avaluar; seguiment, treball escrit i exposició oral.

Coavaluació de l’alumnat

Autoavaluació dels alumnes

Valoració per part de l’alumnat del PR

15. Pressupost i beneficis

Un altre dels passos que han hagut de fer els alumnes és el càlcul de les entrades i de les sortides de diners fruit d’aquest projecte. 

Es tracta de fer un pressupost amb els ingressos i les despeses de l’organització de la Gala.

Els vam plantejar als alumnes com podrien calcular els beneficis i com fer un pressupost. Això  els va espantar una mica perquè són números, raó per la qual es van posar en contacte amb la professora d’economia del centre, que els va orientar.

En l’activitat de fer el pressupost l’alumnat s’ha d’adonar de la seva importància com a eina de gestió, que els ajudarà a preveure quants diners es gastaran en l’organització de la Gala i quants podran aconseguir en la venda de les entrades.

En la primera trobada no tenien clar quins elements tenien un cost en La Gala, així com els ingressos, sols comptaven amb la venda d’entrades, sense tenir en compte els ajuts de l’Institut i l’Ajuntament. Els hi va explicar amb alguns exemples propers.

Per passar de la idea al pressupost:

1r Van marcar en el projecte cada element que tinguès un cost (exemple: fotocòpies de les entrades, cartells publicitaris, lloguer del local, lloguer de l’equip de so…)

2n Van fer un llistat amb totes les despeses que suposava l’organització i l’actuació.

3r Van endreçar el llistat de despeses per temes (personal, material, elements de gestió, espai de treball…)

4t Van buscar i anotar el preu de cada element de la llista.

5e Van fer un llistat de tots els ingressos possibles (venda d’entrades, ajuts públics, col·laboracions, patrocinadors…)

6e Van comparar les despeses i ingressos per poder obtenir guanys, en cas de no obtenir-ne haurien de reduir alguna despesa, augmentar el preu de les entrades o augmentar les vendes. No ha estat el cas, ja que des del principi ja tenien beneficis.

Tot això ho van realitzar fent ús de Fulls de càlcul (Excel concretament).

Aquest primer pressupost era de previsió. Després de la Gala el vam actualitzar segons l’última informació i les vendes  reals, els hi va sortir amb guanys (677 euros).

Els beneficis que van obtenir amb la realització d’aquesta Gala, en realitat va ser la seva gran avaluació, perquè ja hem dit que un dels seus objectius era el finançament del viatge d’estudis de fi d’etapa a Londres. 

Ha estat una tasca molt senzilla, ho van entendre de seguida, però hem de remarcar que no tots els integrants del grup es van implicar de la mateixa manera. Aquesta vegada han estat els alumnes menys creatius els que han treballat més, són alumnes interessats en l’àmbit de l’economia i que l’any que ve volen fer un Cicle de Grau mitjà d’administració o bé el Batxillerat de la modalitat Social.

Així doncs, aquesta activitat  els ha servit per decidir què fer el proper curs i a més, han reconegut que els serà molt útil en el dia a dia.

 

PRESSUPOST-Imatge

 

 

14. La sorpresa final

Una alumna de l’organització, amb l’ajuda d’alguns professors, va voler donar als seus companys de 4t una sorpresa final. Va fer un muntatge amb fotografies de tots els anys de l’ESO a l’institut combinades amb textos escrits per ells mateixos (sense que ells ho sabessin) i amb música. Va ser un moment molt emotiu en el que tots els alumnes de 4t van fer un repàs de la seva estança al centre educatiu. Van caure alguna que altra llagrimeta.

 

La sorpresa

13. El gran dia

Tot va començar amb molts nervis per part de tots, tant alumnat, professorat, famílies… Afortunadament els alumnes van treure pit després del desastrós assaig i tot va sortir molt bé. Van ser capaços de reconduir els errors que havien comés els dies anteriors.

A part de començar amb una mica de retard la resta va sortir bé, l’assistència va ser un èxit, van venir fins i tot representants de l’Ajuntament de Les Franqueses. Els assistents va gaudir molt amb l’espectacle i al final tot van ser felicitacions.

La funcio IMG_1864

12. Assaig general

IMG_20160406_172218164

El 6 d’abril, uns dies abans de l’actuació final, a la tarda, van poder disposar de l’auditori per tal de que l’alumnat participant en les diferents actuacions poguessin provar l’escenari i conèixer per on havien de fer les entrades i les sortides al mateix. També era el moment de comprovar que tot funcionés bé, tant la música com l’ordre en les actuacions o els diferents aspectes tècnics.
Al dia següent de l’assaig, van fer una valoració d’aquest i van ser conscients de les moltes errades d’organització i problemes tècnics amb els que es van trobar. Les entrades i les sortides de l’escenari, així com la disposició dels alumnes entre les diferents actuacions no va ser correctes.
La veritat és que la valoració de l’alumnat d’aquest assaig general va ser desastrós, aquesta va ser la seva valoració:

 • La majoria dels presentadors no havien assajat prou el seu diàleg, alguns grups no havien passat la música al coordinador de so i no van poder actuar, hi havia problemes en la coordinació de les entrades i sortides de l’escenari.

Aquest dia hi va haver moments de molta tensió, a alguns els va costar assumir la seva responsabilitat i evitar culpabilitzar els altres.Van decidir tornar a assajar durant les hores de pati que els quedaven.

El professorat ens vam reunir i vam valorar que el desenllaç desastrós d’aquest assaig podria ser molt positiu si el sabien reconduir. Ens vam reunir amb l’equip coordinador d’aquest projecte i vam donar-los pautes i consells per poder millorar. Després d’aquesta prova de foc es van quedar molt desanimats i vam intentar donar-los ànims i l’ajuda necessària.

IMG_20160406_171255649

11. Les entrades. Disseny i venda

Els alumnes encarregats de la gestió han dissenyat unes entrades per poder portar el control dels diners i de l’assistència a l’espectacle. Anteriorment es van haver de posar en contacte amb el conserge de la sala per conèixer exactament l’aforament.
Han dissenyat dos tipus d’entrades. Les primeres, d’un preu de 3 euros, són les que permeten la visualització de l’espectacle sencer. Les segones, d’un preu inferior, són les de fila 0, unes entrades creades per ajudar a recaptar diners pel seu viatge, però que no permeten l’entrada a l’espectacle.
La venda d’entrades s’ha anat realitzant en diferents patis. Els alumnes encarregats de l’organització de la gala han fet torns, tenint en compte que els alumnes del centre tenen dos horaris diferents de patis. Així s’han col·locat en una taula al vestíbul del centre durant els dos patis per poder portar a terme la venda de les entrades.

Tal com ells expliquen a la memòria:“Les entrades es vendrien durant els dies 4 i 8 de abril a les hores del primer patí. Cada curs té un pati diferent. Els de 1r, 2n d’E.S.O. i cicle formatiu és de 10 a 10:30h. I de 3r, 4t d’E.S.O. i batxillerat d’11 a 11:30h.

 Els menors de 3 anys no paguen entrada i hauran d’ocupar el seient amb el seu acompanyant adult”.

Decidim fer 3 tipus d’entrades:

 • Entrades fila 0 per les persones que volen ajudar econòmicament els de 4t d’E.S.O. però que no poden assistir a la Gala. Van establir que aquesta entrada costaria 2 €
 • Entrades per vendre a taquilla el dia de l’espectacle. Preu: 5€
 • Entrades de venda anticipada (entre els dies 4 i 7 de abril) 3€”

Totes aquestes tasques van estar supervisades pel professorat, ja que alguns alumnes van haver de sortir de classe per poder vendre les entrades. Tota la venda d’entrades va comptar amb la col·laboració de tots els tutors del centre.

Preparació venda entradesEntrada

10. Com fem el màrqueting?

Els alumnes es van reunir i van fer una pluja d’idees per donar a conèixer la Gala i que l’assistència fos un èxit. Perquè això fos possible, es van adonar de la importància del màrqueting. El màrqueting no només és la publicitat, sinó que també forma part del mateix, tot el procès de creació del producte, en aquest cas de la Gala. Amb això volem dir que la selecció de les actuacions i dels alumnes que formarien part de l’espectacle els ajudaria a millorar l’assistència del públic i, per tant, a millorar els beneficis. Van entendre que si a les actuacions hi participaven alumnat de diferents cursos hi haurien més famílies que assistirien al teatre. Per tant, formarien part de l’àmbit del màrqueting les següents accions:

 • L’elecció de les actuacions: que fossin variades
 • L’elecció dels artistes: que fossin de diferents nivells
 • El preu de les entrades: de fila zero o normal
 • Creació de Cartells publicitaris: per donar a conèixer l’esdeveniment
 • La col·locació en llocs estratègics dels mateixos.

Per poder realitzar totes aquestes tasques van necessitar l’ajuda i vist i plau del professorat.

9. Elaboració del guió

Un cop seleccionats els alumnes que actuaran, tots els membres del grup es reuneixen per decidir l’ordre de les actuacions i comencen a elaborar el guió.
El guió els servirà com a fil conductor de tota la Gala i com a presentació de les diferents actuacions que han seleccionat. Es tracta de presentar a cadascun dels participants i fer cinc cèntims del tipus d’actuació que duran a terme els artistes. Per posar ordre en les actuacions han tingut en compte que fossin variades, és a dir, que les actuacions de balls, màgia o acudits, entre d’altres, estiguessin barrejades.
Han escollit 5 presentadors voluntaris entre tot l’alumnat de 4t.
Una vegada han creat el guió, han fet una reunió amb l’alumnat de 4t voluntari per donar-li a cada alumne el trosset de guió i l’ordre en el qual han de sortir. Posteriorment han fet alguns assaigs davant de la classe, els seus companys han comentat el que creien que havien de millorar, sobretot la velocitat i la dicció, perquè la seva aportació fos millor. Aquesta vegada han estat els mateixos companys els que han fet d’avaluadors. Al principi els alumnes-presentadors es van sentir cohibits per haver-ho de fer davant de tota la classe, però després d’acabar aquesta activitat van reconèixer que els hi havia anat molt bé posar-se a prova primer davant dels seus companys. Realment la seva dicció va millorar molt des del primer assaig fins el dia de l’actuació final.

 

GUIÓ GALA 2016

8. A tenir en compte perquè tot funcioni.

Al mateix temps que els alumnes fan la selecció de les actuacions, van perfilant els aspectes que hauran de tenir preparats per al dia de l’assaig general:

 • Vestuari
 • Seguretat
 • Neteja
 • Equip de so i llums
 • Gravació de l’espectacle i fotos
 • Fil conductor de la Gala i guió
 • Presentadors
 • Venda d’entrades
 • Direcció del backstage: entrades i sortides de l’escenari.

Els mateixos alumnes es van repartir les tasques i van buscar el suport d’alguns companys que no estaven a l’equip organitzador. Realitzant aquestes tasques es van adonar que necessitaven més gent perquè tot anès bé i no hi haguessin sorpreses.

Va ser un gran treball cooperatiu i va afavorir molt la cohesió de tot l’alumnat de 4t.

Van haver de resoldre algun problema de coordinació de les ordres que, de vegades, eren contradictòries, així es van adonar de la importància que hi haguès algú que vetllès per la direcció de tot.

IMG_1839

7. Selecció de les actuacions. Casting

Casting1Casting2

Els alumnes acorden que l’espectacle tindrà una durada aproximada d’uns 60 minuts. En funció d’això comencen a engegar el procés de selecció.

Els mateixos alumnes expliquen com va anar aquest procés:” La coordinació del casting va ser un procés complicat per la complexitat de l’elecció i dels processos previs com comunicar, promocionar i difondre la Gala o portar el compte dels participants.

Ens vam organitzar el temps i, dividint-nos en dos grups per anar més ràpid i distorsionar el menys possible les classes. Així doncs, vam anar passant el dilluns 29 de febrer a l’hora de tutoria, que a primer i segon d’E.S.O era de 10.30h a 11.30h; a tercer i quart era de 10h a 11h el mateix dia.

D’altra banda hi havia batxillerat i cicles formatius. Al primer vam anar el dijous 3 de març a les 10h ja que aquesta és la seva hora de tutoria. Respecte a cicles, vam demanar a un professor d’educació física que passés la informació perquè ells quasi mai són a l’institut.

Al passar per les classes vam explicar què era la Gala, la finalitat, quan era i altres aspectes com les entrades o el casting. Per practicar la nostra expressió oral vam fer una sèrie de proves explicant-ho a les nostres classes de quart. Una vegada més calmats i amb els objectius a explicar més organitzats, vam millorar i va ser més fàcil transmetre el nostre missatge a les altres classes”

“Més tard, deixant una setmana de marge perquè els alumnes es poguessin inscriure, vam tornar a passar per recollir-los però ens vam emportar una sorpresa a l’anar a les aules de primer cicle. El problema va ser que la gran majoria de fulls estaven buits. Tot i així, gràcies a la nostra capacitat d’animar a l’alumnat, vam despertar la il·lusió per inscriure’s a la Gala. Sense cap dubte, vam aconseguir gent, grups i diferents tipus d’actuacions. Per contra, no vam aconseguir la col·laboració de cicles formatius.

Al final de la setmana i durant la setmana següent, vam haver d’escriure en un altre full en net els noms i la informació de totes les actuacions ja que estaven disperses en els full d’inscripcions. D’aquesta forma, tot va quedar millor organitzat i més visual a l’hora de fer la preselecció.

Després, durant la setmana del 7 a l’11 de març ens vam reunir tots per a escollir qui hi participaria.

Primer vam mirar quantes actuacions hi havia i seguidament vam calcular quant temps hi havia si cada actuació durava una mitjana de cinc minuts. Vam obtenir el sorprenent resultat de dues hores i mitja, quan només teníem reservat l’auditori per a poc més d’una hora.

Conseqüentment vam haver de reduir el nombre d’actuacions així com la durada. A més a més, hi havia gent la qual ja estava seleccionada perquè havíem vist amb anterioritat les seves capacitats artístiques.

Finalment, el 9 de març vam fer un full informatiu per dir on i a quina hora es faria el casting i el vam enviar al cap d’estudis perquè el repartís als coordinadors i així no distorsionar les classes.

Els dies dimarts 15 i dimecres 16 de març es va fer el casting. Vam estar tots els organitzadors de la Gala observant cada actuació. Una persona s’encarregava d’anotar els aspectes positius i negatius de cadascuna. Uns altres s’encarregaven de cridar els participants i ocupar-se de que ningú que no hi participés o fes el casting entrés i destorbés.

Després d’això, vam haver d’escollir qui passava i qui no. I així poder organitzar-nos amb la gent escollida. Els nostres criteris de selecció van ser que hi hagués varietat tan en talent com cursos, seriositat, puntualitat i qualitat”