TALLER ESO3

Els alumnes de 3r d’ESO elaboraran un projecte sobre les instal·lacions elèctriques domèstiques. Primer faran una aproximació teòrica a les instal·lacions domèstiques:

  • Comprendre i utilitzar la terminologia, simbologia, instruments i mètodes de la tecnologia elèctrica.
  • Interpretar el principi de funcionament, la simbologia normalitzada i les característiques dels principals elements de comandament i seguretat.
  • Identificar i analitzar la funció i el comportament de les instal·lacions elèctriques.

Posteriorment construiran una maqueta d’un apartament amb diverses instal·lacions elèctriques com punts de llum simples i llums commutats.