TALLER ESO2

SERRA PER A POLIESTIRÈ


En el projecte d’aquest any podrem aplicar les tècniques de treball de la fusta, que vam treballar el curs anterior, i amb un circuit senzill elèctric construirem una serra per a poliestirè.

  1. Caldrà marcar, tallar i polir el marc de fusta de la serra.
  2. Elaborar el circuit elèctric amb un polsador i una resistència de nicrom que farà la funció de tall.
  3. Donar un acabat adequat al conjunt.

El resultat final serà una serra per a poliestirè.

MATERIALS

1 fullola de 28×19 cm
1 fil de nicrom
Cable paral·lel de connexió
2 terminals faston grans
2 terminals faston petits
1 polsador
1 molla