ESO 3

Dins de l’àrea de tecnologia distribuïm els continguts en dos grans àmbits. Un primer on treballem la robòtica i el segon on les tasques dels alumnes es desenvolupen a l’aula taller.

ROBÒTICA

Dins de l’àmbit de la robòtica a 3r d’ESO ens enfrontarem a la construcció del nostre robot: el 3dBot. Es tracta d’un robot motoritzat ( 2 motors elèctrics) i diversos sensors. El cervell del robot és una placa ARDUINO-UNO (els alumnes ja en coneixen el funcionament que han treballat al llarg del curs anterior) punxada amb una placa específica que aglutina tots els sensors del robot. Aquest conjunt permet que els alumnes puguin muntar diversos modes de funcionament (seguidor de línia, esquivar obstacles, control amb bluetooth, comandament per IR)

TALLER

En aquest curs introduïm conceptes bàsics de les instal·lacions elèctriques dels habitatges (punts de llums simples, commutats de 2 i 3 punts, esquemes elèctrics, sistemes de seguretat…), que quedaran plasmats en una maqueta d’un apartament amb la seva instal·lació elèctrica.