ROBÒTICA ESO2

En aquest segon curs de secundària a l’àrea de Tecnologia i dins de l’àmbit de la Robòtica els alumnes s’endinsaran en l’electrònica bàsica. Identificaran els components bàsics i realitzaran circuits senzills. Per facilitar el muntatge faran servir una placa Protoboard que permet connectar els diferents components punxant-los a la placa sense necessitat de fer soldadures.

esquema-circuit3_bb

arduinoUn cop muntats els circuits aquests es connectaran a una placa ARDUINO-UNO que els permetrà controlar els circuits mitjançant la programació. L’ARDUINO-UNO és una placa amb un processador que permet controlar una sèrie d’entrades i sortides digitals. Els alumnes poden elaborar un programa i introduir-lo a la placa per tal de controlar els circuits que hi connectin.

La programació de la placa Arduino-uno es fa mitjançant el programa m-Block que utilitza un entorn com el de l’Scratch, fet que fa que sigui conegut pels alumnes ja que el van treballar el curs anterior.

La diversitat de pràctiques i projectes que poden elaborar els alumnes és molt divers.