ROBÒTICA ESO1

Dins l’àrea de Tecnologia i en l’àmbit de la Robòtica, en el primer curs de l’ESO, els alumnes s’iniciaran en la programació. Per facilitar l’elaboració del codi de programació els alumnes treballaran amb una interfície que els permetrà programar sense haver de conèixer la sintaxi complexa dels llenguatges de programació. D’aquesta manera els alumnes es podran concentrar exclusivament en entendre i dissenyar la lògia del programa.

Les interfícies que utilitzaran els alumnes fan servir una sèrie de blocs que poden interconnectar entre ells per tal de formar el programa. Bàsicament treballaran en dos entorns molt similars:

capturaCODE: Amb l’hora del codi els alumnes mitjançant una sèrie de reptes van assolint els conceptes bàsics i la funció de cadascun dels blocs de programació. D’aquesta manera avancen de forma amena en els coneixement de la programació.

 

200px-scratch_logoSCRATCH: Entorn creat per el MIT on cada usuari pot generar els seus projectes de programació i compartir-los amb la comunitat d’Scratch. Aquest entorn permet desenvolupar projectes molt més complexos i creatius que el CODE, ja que no està limitat als reptes i té més potencial a l’hora de programar.