TALLER ESO1

COTXE ELÈCTRIC

El projecte que realitzarem a l’aula taller ens introduirà en les tècniques de treball amb la fusta i electricitat bàsica.

Mesurar, marcar, serrar, polir, unir i donar l’acabat; muntar el motor reductor i fer la instal·lació elèctrica.

  1. Caldrà marcar totes les peces amb la seva mida.
  2. Serrar cadascuna de les peces.
  3. Polir les peces per tal d’ajustar-les.
  4. Unir-les amb cola i puntes.
  5. Muntar el motor i la transmissió.
  6. Fer la instal·lació elèctrica.
  7. Donar l’acabat al cotxe.