Lleis de Kirchhoff

Les lleis de Kirchhoff ens permeten resoldre el càlcul  de circuits elèctrics que per la seva complexitat no es pot aplicar la llei d’Ohm.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Lleis_de_Kirchhoff