Electrònica Analògica

  • ELEMENTS PASSIUS

Les resistències són elements passius la funció dels quals és:

  • limitar o regular la intensitat del circuit
  • protegir algun dels elements del circuit

Per identificarel valor en ohms d’una resistència fem servir un codi de colors de quatre franges: primera xifra, 2a xifa, multiplicador i tolerància.

Amb la següent pàgina podreu identificar el valor òhmic i la toleràcia de les resistències. http://www.xtec.cat/~ccapell/codi_colors/codi_colors.htm

Les resistències poden ser: fixes, variàbles (potenciòmetres o reòstats) i depenents d’alguna magnitud (temperatura, llum o voltatge). Les següents adreces et portaran a fer una descoberta dels tres tipus de resistors:

http://www.tecno12-18.com/mud/resist/resist.asp

http://www.tecno12-18.com/cat/mud/ldr/ldr.asp

http://www.tecno12-18.com/mud/termistor/termistor.asp

A continuació podeu practicar el que sabeu de resistències: http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/problemes/circuits21/resistencies_a.htm

Els Condensadors : component que ens permet emmagatzemar temporalmentcàrregues elèctriques.

Mereu el vídeo “el condensador” a la pàgina http://www.edu3.cat/
Els Relés :interruptors elèctrics que s’acciona mitjançant un electroimant.

http://www.tecno12-18.com/cat/mud/rele/rele.asp

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/fisica/Recursos/flash2/rele.swf

ELEMENTS ACTIUS 

Els Diodes són elements electrònics actius que permeten el pas del corrent en un únic sentit.

[kml_rm movie="http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/videoteca/tecnologia/5mt25.rm" width="352" height="288"/]

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/led/index.htm#

http://www.tecno12-18.com/mud/diodo/diodo.asp

http://www.xtec.cat/~ccapell/

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17029&p_ex=el%20diode&p_num=3

Pont rectificador de 4 diodes:

http://www.catedu.es/aratecno/images/pilar/analog.swf

Per practicar els coneixements dels diodes http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/problemes/diodes_transistors/diodes_transistors_a.htm

Els transistors són elments electrònics formats per tres capes de  material semiconductor a les quals col·loquem tres terminals i que, després, encapsulem perquè es puguin muntar en un circuit. Segons el tipus de capes podem trobar transistors:

  • NPN
  • PNP

El transistor pot funcionar com un interruptor o com amplificador.Els transistors s’utilitzen en circuits amplificadors de so, per controlar la velocitat d’un motor…

[kml_rm movie="http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/videoteca/tecnologia/5mt23.rm" width="352" height="288"/]

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/problemes/diodes_transistors/index.htm

Catàleg per identificar les característiques dels  iferents transistors:

http://www.datasheetcatalog.net/es/

Simulador d’un transistor (en anglès) : http://transistor.20m.com/transistor2.html?downloadURL=true&lold=3FE2BODB-67D9-455F-SCE1-DD797669D54E

Circuits integrats són circuits electrònics miniaturitzats qls quals es poden acumular milers de components electrònics encapsulats, com transistors i díodes.

http://www.tecno12-18.com/pag/temas/etr.htm

[kml_rm movie="http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/tvc/digits/001_673723.rm" width="352" height="288"/]

La llei de Moore(nascut el 1929 i fundador de l'empresa Intel) estableix que la capacitat dels xips es duplica cada 28 mesos.

[kml_rm movie="http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/tvc/digits/001_673701.rm" width="352" height="288"/]

Microcontrolador PICAXE

http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/es/index.htm

Simulador d'un circuit sensor de llum

http://www.catedu.es/aratecno/images/aasfiles/sensorluz.ppt