Producció i consum d’Energia

Qualsevol procés tecnològic necessita energia.

En els últims 40 anys s’ha augmentst tres vegades la demanda d’energia dels països desenvolupats.

D’on surt l’energia?

Les fonts d’energia son els recursos dels quals pot obtenir-se energia per produïr calor, llum, moviment, etc

Segons la seva naturalesa, les fonts d’energia es classifiquen en:

  • Primàries: són les que es troben en la natura: vent, aigu, llenya, Sol, petroli…
  • Secundàries: les que s’obtenen a partir de les fonts primàries: elecrtricitat, gasolina…

Segons les reserves disponi¡bles i la seva capacitat de regeneració les fonts es classifiquen en:

Presentació realitzada per l’alumna Cèlia Roig de 2n B de l’IES JOAN PUIG I FERRETER

[scribd id=51878095 key=key-3rf6rht61wwmcklkf23 mode=list]

Activitats per practicar i jugar!!!

Centrals productores convencionals

L’Energia és una energia secundària  que es produeix a partir de la trasformació de fonts primàries. Aquesta trasformació es produeix en les Centrals elèctriques.

Les centrals elèctriques convencionals són: