3r ESO

  • Creació de pàgines Web
  • Dibuix assistit per ordincador
  • Forces i estructures
  • Disseny i construcció d’habitatges
  • Sistemes de Comunicació
  • Mecanismes de trasnmissió de moviment
  • Màquines tèrmiques