Informàtica

Aquest curs a l’assignatura d’informàtica treballarem:

  • El full de càlcul

El full de càlcul és un programari d’ordinador que permet emmagatzemar dades i textos explicatius i fer operacions amb les dades numèriques que s’actualitzen automàticament si hom canvia les dades.

http://www.xtec.cat/fie/materials_curriculars/excel/index.htm

Càlculs: senzills, autosuma

Gràfics, com millorar un grfic creat?, com editar un gràfic

  • Dibuix assistit per ordinador DAO

El DAO consisteix en l’ús d’un  programa informàtic que permet fer plànols i dibuixos tècnics

http://www.xtec.cat/formaciotic/mattic/disseny/index.htm

  • Creació de pàgina web

http://www.xtec.cat/fie/materials_curriculars/tecno/4web/index.htm