Introducció a l’estudi de les màquines

 

Una màquina és un element capaç de trasnformar energia en un treball o un altre tipus d’energia.

Treball és l’acció d’aplicar una o més forces sobre un cos i provocar o modificar-ne el moviment.

Energia és la capacitat de fer un treball.

Potència és la rapidesa amb duu a terme un treball.

 

Classificació de les màquines:

  • Màquines motrius: transformen una energia primària, que prové de la natura (vent, aigua o foc) en energia mecànica.