Sistemes de Comunicació

12 març 2012

Els Sistemes de comunicació

La Tecnologia permet la Comunicació a a distància.

Alguns dels invents que han permès a les persones comunicar-se:

  • El telègraf
  • El telèfon
  • La ràdio
  • La Televisió
  • Internet

El telègraf
Edu3.cat

 

 

Codi Morse

 

 

 

El telèfon

El sistema telefònic es fonamenta en la trasmissió bidireccional  del so a distància mitjançant la conversió del so de l’emissor en un senyal elèctric, que es transmet per la xarxa fins arribar al receptor i convertir-se de nou en so.

  • Telefonia fixa

Ubicació fixa d’aparells telefònics connectats a la xarxa per un cable elèctric. Evolució del telèfon.

L’aparell telefònic consta : micròfon, auricular, sistema de marcatge numèric i un avisador acústic.

Edu3.cat

 

 

Edu3.cat

  • La Xarxa Telefònica: està formada pels telèfons dels abonats, les centrals telefònicques i les línis telefòniques (cable elèctric, fibra òptica, ones terrestres, ones per satèl·lit)

 

  • Telefonia mòbil

Quèquicom? Parlar sense fils
Edu3.cat

Edu3.cat

 

 

 

 

La telefonica mòbil:

En la telefonia mòbil els aparells són autònoms, es desplacen amb l’usuari. La connexió amb la xarxa de comunicació es fa a través d’ones electromagnètiques. La telefonia mòbil és una evolució de les comunicacions per ones electromagnètiques entre l’aparell mòbil i una estació repetidora fixa connectada al sistema de telefonia convencional.

Edu3.cat

Fax

El Fax (abreviatura de facsímil, del Llatí fac simile, “fer similar”) és una tecnologia  que s’usa per a transferir copies (facsímils) de documents, usant dispositius que operen sobre la xarxa telefònica convencional.

L’avantatge del Fax respecte altres mètodes com ara el correu tradicional és que en el fax la transmissió és pràcticament instantània. Tot i així, els desavantatges que suposen una baixa qualitat l’han relegat davant el correu electrònic com a forma més comuna d’enviar documents de forma electrònica.

L’aparell de fax empra la línia telefònica per enviar o rebre informació. La línia no és especial, s’utilitza la mateixa que per comunicar amb veu. Tant l’emissor com el receptor han de disposar d’un aparell de fax, que fa les funcions de transmissió i recepció. Com que es fa servir la línia telefònica, cada fax queda identificat també amb un número telefònic. La tècnica de captació de la imatge és la mateixa que la d’una escàner o d’una fotocopiadora. En el receptor el senyal és descodificat i preparat per a ser imprès. El sistema d’impressió més utilitzat actualment és per tòner, com a les impresores làser i les fotocopiadores.

 

Comentaris
Comentaris tancats a Sistemes de Comunicació
Categories
Comunicació i informació, General, Tecnologia 2n, Tecnologia 3r