Una altra manera d’aconseguir informació directament de persones d’arreu del món va ser la de fer una enquesta. Gràcies a aquest mètode es poden extreure dades i opinions de gent molt diferent amb resultats molt satisfactoris.

En aquest article farem un anàlisi de totes les respostes obtingudes fins al moment (23 de juny de 2016), que sumen un total de 213. A més a més, l’enquesta està elaborada en català, castellà i anglès, permetent que aquesta arribi encara a més gent.

Persones de totes les edats han gastat una petita part del seu temps en ajudar-nos, sent la més gran una persona que s’identifica com a dona nascuda l’any 1947 i la més petita una noia de l’any 2003.

En la primera pregunta demanem que ens confessin si coneixen el significat de les sigles LGBT+ (que correspon al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, etc.). Sembla ser que la gent té una certa informació sobre el tema, ja que els mitjans de comunicació donen ara major visibilitat al grup avui en dia. Un 71,4% coneix el significat, mentre que un 28,6% no ho fa.

Captura

Pràcticament, el total de persones que han participat coneix l’heterosexualitat (un 99,5%). En segon lloc, un 97,7% dels enquestats saben què és la bisexualitat. L’homosexualitat, però, es troba una posició per sota, amb un 96,7%. A continuació, l’asexualitat és coneguda per un 87,3%. En penúltim lloc està la pansexualitat (43,2%) i per acabar, la més desconeguda és la demisexualitat (17,4%).

2

També ens va semblar interessant veure si els percentatges d’orientacions sexuals en l’ésser humà es mantenien en l’enquestat del nostre projecte. Per a la nostra sorpresa, hi ha bastants semblances: 170 persones es confessen heterosexuals (79,8%); per darrere es troba la bisexualitat de 27 persones (12,7%); després 12 homosexuals (5,6%); en percentatges menors trobem 5 pansexuals (2,3%), 2 asexuals (0,9%), 2 demisexuals (0,9%), 3 persones que no se senten identificades amb cap de les tendències esmentades (1,4%) i dos individus que prefereixen no respondre a la qüestió (0,9%).

3

La major part dels enquestats s’identifiquen com a dona (72,8%), un 24,4 % són homes, un 1,4% prefereix no respondre, un 0,9% respon un altre i un 0,5% confessa sentir-se home i dona al mateix temps.

4

La següent resposta no és del tot contrastable. Hem comprovat que moltes persones que s’identificaven com a dones en la pregunta anterior després responia aquesta qüestió, que era exclusiva per a la gent que s’identificava com a home. Tot i així, hem decidit afegir-la a l’anàlisi, tot remarcant aquest marge d’error. A la pregunta es demana sols als enquestats de gènere home que ens diguessin amb què jugaven quan eren petits. Un 47,7% diu que jugava amb el que la societat anomena com “joguines per a nens”, un 9,1% amb “joguines per a nenes”, un 34,1% amb tots dos i un altre 9,1% amb un altre.5

La mateixa pregunta per a les dones. Aquesta és més coherent amb els anteriors resultats, però tot i així considerem que també hi ha un marge d’error a considerar.  Un 55,6% diu que jugava amb tots dos, un 33,1% únicament amb “joguines per a nenes”, un 5,6% únicament amb “joguines per a nens” i un altre 5,6% amb alguna altra opció.

6

En quant a la tradicional assignació de “blau per nens, rosa per nenes”, podem veure com un percentatge considerable (22,8%) d’homes tenia la seva habitació amb les parets pintades de color blau en la seva infància. Es veu així la prevalença d’aquesta “norma” inventada per la societat, ja que, en canvi, en el gràfic de les noies (el segon) es veu que sí que hi ha dones amb la paret pintada de blau i altres de rosa. Es podria dir que, segons la societat, els homes no estan fets per a ser sensibles, ja que és el que representa aquest color.8

9

La mitologia grecoromana, que tant ha marcat al món generació rere generació, segueix agradant a la gent.

10

A la pregunta de si pensaven que en la mitologia grecoromana hi trobem diversitat sexual, el 88,2% va respondre que sí. Per altra banda, l’11,8% restant va negar-ho. Com es pot veure al llarg del treball, la resposta correcta és la primera.

asasda

Les següents preguntes són totes sobre mites on podem trobar aquesta gran quantitat d’orientacions sexuals i identitats de gènere.

En la primera qüestió sobre el tema vam preguntar sobre el mite de Ceneu i Cenis. Sembla ser no molt conegut entre els participants, ja que un 57,7% afirma que no el coneix, davant d’un 28,6% que diu que n’ha sentit a parlar i un 13,6% que realment el coneix.
ljond

Després, es pregunta pel mite de Tirèsias que, tot i tenint un percentatge semblant en el cas del “no”, hi ha més gent que el coneix: 55,4% ho neguen, 22,5% el coneixen i 22,1% n’ha sentit a parlar.

samekd

En la penúltima pregunta és el torn del mite de Cal·listo. Demanem que ens responguin si coneixen a la nimfa esmentada i/o al déu dels déus, Zeus. Un 66,7% diu que sap la història, a un 16,4% els hi sona un dels personatges, a un 13,1% tots dos i un 3,8% no sap quin mite és. Observant els gràfics, podem arribar a la conclusió  que aquest és el mite més conegut.

saerfgthyju

Per acabar, preguntem el mateix del mite de Jacint, amant del déu Apol·lo. Més de la meitat dels enquestats (52,1%) sap la història dels dos personatges. A més, a un 34,3% els hi sona un dels dos nois, un 7% no coneix cap dels dos i a un 6,6% els hi sonen tots dos.

aaaaa

 

Podem arribar, gràcies a totes aquestes respostes, a una sèrie de conclusions:

  • La població té un coneixement considerable de la diversitat sexual en l’actualitat.
  • Els percentatges de les estadístiques referents a les orientacions sexuals en l’ésser humà es mantenen en aquesta enquesta amb petites diferències.
  • Les nenes tenen major llibertat en quant a les normes dictades a la societat: majors percentatges de nenes juguen amb joguines “indicades” per a nois i “joguines per a noies”. També es veu així en el color de les parets: el color rosa és impensable en l’habitació d’un nen per tot el que representa.
  • La mitologia segueix agradant a les persones de l’actualitat i pensen que s’hi troba diversitat sexual.
  • En relació amb l’anterior punt: tot i així, la gent té un gran desconeixement dels mites.